Aktualności

Spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

9 kwietnia Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Edward Trusewicz spotkał się z nową dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Anną Sochańską. Rozmowa dotyczyła płaszczyzn wspólnych działań w kształtowaniu polityki polonijnej. Podczas...

Posiedzenie Sekretariatu EUWP

Posiedzenie Sekretariatu EUWP

Podczas posiedzenia poruszono tematykę rozszerzenia działalności Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych o nowe kraje oraz konieczność dokonania przeglądu próśb o wsparcie z organizacji członkowskich.Podjęto decyzję dotyczącą dokonania aktualizacji danych organizacji...

Rada Prezesów EUWP

Rada Prezesów EUWP

W końcu listopada na Zaolziu odbyły się trzydniowe obrady Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.Gospodarzami obrad, które miały miejsce w Domu Polskim w Bystrzycy, byli sekretarz Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, prezes Polskiego Związku...

Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech

Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech

W sobotę, 25 marca br. odbył się w Rzymie XXVIII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech. Reprezentujący dużą część Polonii włoskiej Związek, zrzesza obecnie 22 organizacje polonijne działające na terenie całych Włoch i odznacza się dużą aktywnością i prężnością. Na...

Nowe władze w Polskiej Radzie w Berlinie

Nowe władze w Polskiej Radzie w Berlinie

W niedzielę 19 marca Walne Zgromadzenie członków Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie wybrało na następne trzy lata Zarząd Polskiej Rady piątej kadencji. Na przewodniczącego zebrani wybrali ponownie Ferdynada Domaradzkiego oraz pozostałych członków zarządu:...

Wybory w Zjednoczeniu Polskim w Wielkiej Brytanii

Wybory w Zjednoczeniu Polskim w Wielkiej Brytanii

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii ma nową prezes, została nią Alicja Donimirska, dotychczasowa prezes Fundacji Polska YMCA w Wielkiej Brytanii. 21 lutego br., na platformie Zoom, odbyło się Walne Zebranie Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, w którym...

Nowy Zarząd Rady Polonii Belgijskiej

Nowy Zarząd Rady Polonii Belgijskiej

W środę, 18 stycznia w sali Thonetje, w Antwerpii odbyło się walne zebranie Rady Polonii Belgijskiej. Zakończył swą kadencję zarząd pod przewodnictwem Józefa Ptaszyńskiego, wieloletniego prezesa i jednego z siedmiu założycieli tej organizacji. Dokonano wyboru nowego...

Newsletter

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności