Apel w sprawie polskich mediów

Apel w sprawie polskich mediów

Apel w sprawie polskich mediów

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Edward Trusewicz wysłał list do marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, w którym poprosił o zainicjowanie stosownych poprawek do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, by znowelizowane prawo po implementacji dyrektywy Rady nr 93/83/EWG z dn. 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dn. 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym zapewniało wydawcom realną możliwość prowadzenia mediacji z przedstawicielami światowych platform w przypadku ewentualnego sporu o sprawiedliwą rekompensatę za ekspozycję treści w sieci internetowej i ochronę przed ich kopiowaniem.

Ostatnio Sejm Rzeczypospolitej Polskiej znowelizował wspomniane ustawy. Jedna z przyjętych poprawek zakłada zwiększenie z 3 do 25 proc. objętości utworu, który może być wykorzystany na potrzeby zilustrowania treści w celach dydaktycznych lub związanych z prowadzeniem działalności naukowej „pod warunkiem, że korzystanie to nie ma charakteru zarobkowego oraz odbywa się na odpowiedzialność tych instytucji, lub podmiotów, na ich terenie lub w innym miejscu, lub za pośrednictwem bezpiecznego środowiska elektronicznego dostępnego, dzięki zastosowaniu procedur uwierzytelniających, tylko dla uczących się i nauczających lub prowadzących działalność naukową w danej instytucji, lub danym podmiocie”. Posłowie zgodzili się również na przyjęcie poprawki, która zastępuje sformułowanie „artyści i wykonawcy” słowami „twórcy i wykonawcy” oraz zakłada, że także twórcy opracowania „utworu literackiego, publicystycznego, naukowego, muzycznego lub słowno-muzycznego” są uprawnieni do stosownego wynagrodzenia.

„Mimo że Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który dotąd nie wdrożył dwóch unijnych dyrektyw dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (tzw. SATCAB II oraz DSM), a aktualne przepisy podobno nie nadążają za rozwojem technologicznym i nie obejmują platform internetowych i streamingowych, wygląda na to, że nowelizacja rzeczonego prawa wymaga dopracowania i doprecyzowania, a mianowicie zapewnienia instrumentów mediacji między platformami i wydawcami w przypadku ew. sporu o należne im tantiemy, zapewnienia sprawiedliwej rekompensaty za ekspozycję treści w sieci internetowej i ochrony przed ich kopiowaniem” – napisał prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

W swoim liście Edward Trusewicz zaznaczył, że „polskie media są ważną częścią życia również środowisk polonijnych, jakie za pośrednictwem środków masowego przekazu mogą mieć ciągłą więź z Ojczyzną”, przypominając, że „w swojej historii media stały na straży wolności i demokracji, prawdy i odpowiedzialności za słowo”.

„Zachodzące zmiany sprawiają, że globalni giganci technologiczni na rynku polskich mediów są skłonni do nieodpłatnego wykorzystywania tworzonych przez dziennikarzy treści i co za tym idzie – przejęcia ogromnej części środków reklamowych, które w wielu przypadkach stanowią podstawę do funkcjonowania niezależnych mediów” – napisał prezydent EUWP.

W najbliższym czasie wspomniane ustawy będą procedowane w Senacie RP.

Powiązane artykuły

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

Na Wileńszczyźnie odbywają się obchody 80. rocznicy operacji „Ostra Brama” – podjętej przez Armię Krajową próby wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Uroczystości rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do 13 lipca, kiedy w...

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

15 czerwca w londyńskim New Wimbledon Theatre miał miejsce koncert z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Wystąpiło ponad 130 artystów, wieczór prowadziła znana brytyjska dziennikarka Kasia Madera. Podczas koncertu prezydent Europejskiej Unii Wspólnot...

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

Na Wileńszczyźnie odbywają się obchody 80. rocznicy operacji „Ostra Brama” – podjętej przez Armię Krajową próby wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Uroczystości rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do 13 lipca, kiedy w rejonie wileńskim zostanie upamiętniona 80. rocznica ostatniej zwycięskiej bitwy 2. Zgrupowania Wileńskiego Armii Krajowej pod Krawczunami.

Rodacy z Litwy, Polski i innych krajów w tych dniach oddają hołd żołnierzom z okręgów wileńskiego i nowogródzkiego Armii Krajowej, odwiedzają najważniejsze miejsca upamiętniające wydarzenia z 1944 roku, biorą udział w konferencjach naukowych i wernisażach wystaw.

W tym czasie na Litwę przybyła delegacja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z marszałek Małgorzatą Kidawą-Błońską na czele.

Kulminacyjną częścią uroczystości był Apel Pamięci przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Cmentarzu na Rossie oraz otwarcie wystawy pt. „Przed Warszawą było Wilno”. Okręg Armii Krajowej „Wiano” w walce z totalitaryzmami”. Wieniec od Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych złożył prezydent Edward Trusewicz, który bierze udział w obchodach.

Organizatorami wydarzenia są: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej, Związek Polaków na Litwie. Uroczystości wspiera Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej.

Powiązane artykuły

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

Na Wileńszczyźnie odbywają się obchody 80. rocznicy operacji „Ostra Brama” – podjętej przez Armię Krajową próby wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Uroczystości rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do 13 lipca, kiedy w...

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

15 czerwca w londyńskim New Wimbledon Theatre miał miejsce koncert z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Wystąpiło ponad 130 artystów, wieczór prowadziła znana brytyjska dziennikarka Kasia Madera. Podczas koncertu prezydent Europejskiej Unii Wspólnot...

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności

Edward Trusewicz: odrodzenie zainspirowało rodaków do zademonstrowania swojej polskości w Kijowie

Edward Trusewicz: odrodzenie zainspirowało rodaków do zademonstrowania swojej polskości w Kijowie

Edward Trusewicz: odrodzenie zainspirowało rodaków do zademonstrowania swojej polskości w Kijowie

W dniach 29-30 czerwca w Kijowie odbywają się obrady zjazdu Związku Polaków na Ukrainie. Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Edward Trusewicz skierował do delegatów przesłanie video, zrealizowane w studiu TVP Wilno.

„Polacy na terenach obecnego państwa ukraińskiego mieszkają od wieków. To nasi rodacy bronili tej ziemi od wrogich najazdów, to również nasi rodacy budowali jej dobrobyt i rozwijali kulturę. To Państwa przodkowie walczyli pod Chocimiem broniąc dwukrotnie Rzeczypospolitej, gdy siły polsko-litewsko-kozackie stanęły na drodze armii osmańskiej” – powiedział prezydent EUWP. Zaznaczył przy tym, że „to nasi rodacy w okresie wojny domowej po przewrocie bolszewickim w rosyjskim imperium bronili Kijowa przed hordami bolszewików. To nasi rodacy byli Orlętami Lwowskimi, broniącymi „zawsze wiernego miasta”.

„Państwa przodkowie z dawnych wieków zostali bohaterami trylogii noblisty Henryka Sienkiewicza, a ich spadkobiercy z pierwszej połowy XX wieku – „Sławy i chwały” Jarosława Iwaszkiewicza: sagi polskich rodzin na Ukrainie” – mówił Edward Trusewicz. Wspomniał też o tragicznych kartach, jakie zapisała w życiorysach Polaków z Ukrainy II wojna światowa i ekspatriacja polskiej ludności z rodzinnych stron.

„Pomimo wcale niełatwej historii na przestrzeni wieków i ciężkich, tragicznych doświadczeń potrafiliście Państwo zachować polskość: język, wiarę, tradycje, którym to czynnościom wcale nie sprzyjały żadne z władz, jakie rządziły na tych terenach w dwudziestym stuleciu, kiedy deklarowanie polskiej narodowości już samo w sobie było wyzwaniem” – akcentował prezydent EUWP.

Lider europejskich środowisk polonijnych zaznaczył, że tradycyjnie liczniejsze polskie diaspory na zachodniej Ukrainie nie były, jak się okazało już w latach suwerennego państwa ukraińskiego, jedynymi enklawami, gdzie trwali Polacy. „Odrodzenie po rozpadzie ZSRR zainspirowało rodaków do zademonstrowania swojej polskości również w Kijowie” – mówił Trusewicz. Odnotował, że Polacy w tym kraju pomimo wcale niesprzyjających warunków „podjęli się – przy pomocy Państwa Polskiego – budowania życia polskiej społeczności, ratowania zabytków kultury, miejsc pamięci narodowej, odnajdywania i upamiętniania miejsc martyrologii rodaków na tej ziemi”.

„Szczególnej próbie zostaliście Państwo poddani, jak i cały naród Ukrainy, w okresie rosyjskiej agresji na ten kraj. I należy z całą mocą podkreślić, że pomimo wielu trudnych tematów i tragicznych wydarzeń z bardziej odległej i współczesnej historii, Polacy – Państwo opowiedzieliście się po stronie narodu ukraińskiego walczącego o swoją wolność, w tym – wolność Polaków na Ukrainie. Znów jesteśmy, jak pod Chocimiem, razem – Ukraińcy, Polacy, Litwini i wiele innych narodów solidaryzujących się z Ukrainą” – akcentował Edward Trusewicz.

Prezydent EUWP życzył delegatom na zjazd Związku Polaków na Ukrainie owocnych obrad i ogromu satysfakcji z działalności społecznej.

Powiązane artykuły

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

Na Wileńszczyźnie odbywają się obchody 80. rocznicy operacji „Ostra Brama” – podjętej przez Armię Krajową próby wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Uroczystości rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do 13 lipca, kiedy w...

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

15 czerwca w londyńskim New Wimbledon Theatre miał miejsce koncert z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Wystąpiło ponad 130 artystów, wieczór prowadziła znana brytyjska dziennikarka Kasia Madera. Podczas koncertu prezydent Europejskiej Unii Wspólnot...

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

15 czerwca w londyńskim New Wimbledon Theatre miał miejsce koncert z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Wystąpiło ponad 130 artystów, wieczór prowadziła znana brytyjska dziennikarka Kasia Madera.

Podczas koncertu prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Edward Trusewicz wręczył zespołowi srebrny medal EUWP za wybitne zasługi dla Polonii europejskiej.

Chlubą „Mazurów” jest bogata kolekcja strojów, które przez lata zgromadzili poszerzając repertuar o kolejne tańce regionalne, aby następne pokolenia Polonii na Wyspach godnie reprezentowały kulturę polską. Zespół „Mazury” ma trzy grupy wiekowe, które doskonalą swój kunszt pod dyrekcją artystyczną Zofii Lesieckiej i choreografa Lucjana Santos Witkowskiego.

Powiązane artykuły

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

Na Wileńszczyźnie odbywają się obchody 80. rocznicy operacji „Ostra Brama” – podjętej przez Armię Krajową próby wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Uroczystości rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do 13 lipca, kiedy w...

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

15 czerwca w londyńskim New Wimbledon Theatre miał miejsce koncert z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Wystąpiło ponad 130 artystów, wieczór prowadziła znana brytyjska dziennikarka Kasia Madera. Podczas koncertu prezydent Europejskiej Unii Wspólnot...

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności

Stuletnie świadectwo Związku Polaków na Łotwie

Stuletnie świadectwo Związku Polaków na Łotwie

Stuletnie świadectwo Związku Polaków na Łotwie

W pierwszym dniu czerwca w Centrum Polskim im. Jana Pawła II w Rydze odbyła się prezentacja książki „Związek Polaków na Łotwie – 100 lat historii”.

Publikacja przedstawia dziedzictwo jednej z najstarszych organizacji polonijnych na świecie: sylwetki zasłużonych Polaków, którzy w dziejach stulecia kreowali życie społeczności polskiej w tym kraju, polskie losy w przedwojennej Łotwie. Wydanie książkowe poświęca też sporo uwagi okresowi odrodzenia polskości.

W ramach prezentacji książki w Rydze odbyła się dyskusja, w której udział wziął jej autor Tomasz Otocki – dziennikarz i publicysta, abp Zbigniew Stankiewicz – metropolita ryski, Edward Trusewicz – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Ryszard Stankiewicz – wiceprezes ZPŁ i szef tej organizacji w latach 2012-2023. Dyskusję moderowała Krystyna Kunicka – sekretarz Związku Polaków na Łotwie.

Prezydent EUWP, odnosząc się do wątku historycznego, że Związek Polaków na Łotwie kilkakrotnie się odradzał po jego delegalizacjach, głównie tych w pierwszej połowie XX w., mówił o potrzebie modyfikacji działalności organizacji polonijnych we współczesnym świecie i konieczności sprostania wszelkim wyzwaniom, zachowując przy tym trwałe wartości, na jakich opiera się polskość. „To dzieło, jakim jest prezentowana dzisiaj książka, nie tylko oddaje hołd ludziom, którzy przez stulecie tworzyli podwaliny obecnego kształtu polskości na Łotwie, ale może służyć również jako źródło inspiracji do dalszej aktywnej działalności naszych rodaków” – zaznaczył prezydent EUWP Edward Trusewicz.

Prezesem Związku Polaków na Łotwie od roku 2023 jest Pēteris Dzalbe, organizacja od lat jest członkiem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Powiązane artykuły

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

Na Wileńszczyźnie odbywają się obchody 80. rocznicy operacji „Ostra Brama” – podjętej przez Armię Krajową próby wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Uroczystości rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do 13 lipca, kiedy w...

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

15 czerwca w londyńskim New Wimbledon Theatre miał miejsce koncert z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Wystąpiło ponad 130 artystów, wieczór prowadziła znana brytyjska dziennikarka Kasia Madera. Podczas koncertu prezydent Europejskiej Unii Wspólnot...

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności

Depesza gratulacyjna dla Prezydenta Republiki Litewskiej

Depesza gratulacyjna dla Prezydenta Republiki Litewskiej

Depesza gratulacyjna dla Prezydenta Republiki Litewskiej

Lider Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Edward Trusewicz złożył gratulacje Prezydentowi Republiki Litewskiej Gitanasowi Nausėdzie z okazji zwycięstwa wyborczego.

Edward Trusewicz wyraził przekonanie, że przyjazne i bliskie stosunki między Litwą a Polską i tymi narodami będą się nadal dynamicznie rozwijać, że znakomita dotąd współpraca Polski i Litwy zostanie utrzymana i pogłębiona. To współdziałanie „nabiera szczególnego znaczenia w obliczu aktualnych globalnych wyzwań i zagrożeń”, istotnym jest więc „dalsze zacieśnianie kontaktów w sferze ekonomicznej, politycznej, kulturalnej i naukowej z poszanowaniem praw mniejszości narodowych” – czytamy w depeszy.

Prezydent Litwy jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję, reelekcja się odbyła 26 maja.

Siedziba EUWP obecnie mieści się na Litwie – w kraju zamieszkania szefa organizacji.

Powiązane artykuły

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

Na Wileńszczyźnie odbywają się obchody 80. rocznicy operacji „Ostra Brama” – podjętej przez Armię Krajową próby wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Uroczystości rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do 13 lipca, kiedy w...

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

15 czerwca w londyńskim New Wimbledon Theatre miał miejsce koncert z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Wystąpiło ponad 130 artystów, wieczór prowadziła znana brytyjska dziennikarka Kasia Madera. Podczas koncertu prezydent Europejskiej Unii Wspólnot...

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności