EUWP zachęca do współpracy organizacje z krajów ościennych

EUWP zachęca do współpracy organizacje z krajów ościennych

EUWP zachęca do współpracy organizacje z krajów ościennych

Sekretariat Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych na posiedzeniu 13 maja przyjął komunikat w sprawie współpracy organizacji w krajach ościennych. Zarząd zwrócił się do organizacji tworzących EUWP z prośbą o realizację w przyszłym roku przedsięwzięć z udziałem co najmniej dwóch podmiotów z krajów sąsiednich.

Przyjęcie takiego dokumentu, zdaniem kierownictwa EUWP, wynika z konieczności umacniania integracji europejskiego ruchu polonijnego i współpracy międzyorganizacyjnej.

„Intencje i założenia komunikatu mogą przyczynić się do realnego zacieśniania współpracy pomiędzy organizacjami należącymi do EUWP, a dla instytucji wspierających środowiska polonijne mogą stanowić podstawę do uwzględnienia takiej współpracy w dofinansowaniu inicjatyw programowych tych środowisk w 2025 roku” – mówi prezydent EUWP Edward Trusewicz.

Autorzy dokumentu zwracają się do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, polskich resortów spraw zagranicznych, edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego oraz sportu i turystyki z prośbą o priorytetowe traktowanie i wspieranie w przyszłym roku działań, które będą realizowane przez co najmniej dwie organizacje z sąsiednich państw.

Europejską Unię Wspólnot Polonijnych obecnie tworzą 41 organizacji.

Powiązane artykuły

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

Na Wileńszczyźnie odbywają się obchody 80. rocznicy operacji „Ostra Brama” – podjętej przez Armię Krajową próby wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Uroczystości rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do 13 lipca, kiedy w...

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

15 czerwca w londyńskim New Wimbledon Theatre miał miejsce koncert z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Wystąpiło ponad 130 artystów, wieczór prowadziła znana brytyjska dziennikarka Kasia Madera. Podczas koncertu prezydent Europejskiej Unii Wspólnot...

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności

Dzień Polonii i Polaków za Granicą – to święto wielkiej polskiej wspólnoty

Dzień Polonii i Polaków za Granicą – to święto wielkiej polskiej wspólnoty

Dzień Polonii i Polaków za Granicą – to święto wielkiej polskiej wspólnoty

2 maja jest obchodzony Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 

Święto zostało ustanowione w 2002 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Senatu RP.
Życzenia z okazji święta Polaków zamieszkałych poza granicami Polski organizacjom, tworzącym Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, złożył Edward Trusewicz – prezydent EUWP. Przypomniał, że „pokolenia Polaków trafiały na obczyznę, bo tak przez wieki układała się niełatwa nasza historia. Niektórzy zmuszeni do wyjazdu w dążeniu za wolnością, w poszukiwaniu lepszego życia, jeszcze inni, wręcz przeciwnie, znaleźli się poza granicami Polski nigdzie nie wyjeżdżając. To dziedzictwo narodowej historii – niełatwej, ale i chlubnej – zawsze będzie nas mocno łączyć”. Zaznaczył, że „mieszkając w różnych krajach dajemy wyraźny znak przynależności do Narodu Polskiego, który nie tylko stworzył własną historię i ukształtował własną mentalność, tożsamość i kulturę, ale też wniósł znaczący wkład do skarbnicy Europy i świata, wywierając również dzisiaj wpływ na bieg historii, na europejską rzeczywistość”.
Szef EUWP w ciepłych słowach dziękował prezesom i europejskim liderom polonijnym. „To dzięki Państwa aktywności i chęci podejmowania różnych działań na rzecz środowisk polskich w krajach zamieszkania możemy tworzyć wspólną organizację – Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, której 30-lecie obchodzimy w tym roku” – czytamy.
Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą proszę przyjąć bardzo serdeczne życzenia pomyślności, ogromu satysfakcji z działalności społecznej, życiowego spełnienia i pięknego rozwoju Waszych wspólnot. Niech sprzyja Państwu dobry los i nadchodząca przyszłość” – napisał Trusewicz.

Powiązane artykuły

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

Na Wileńszczyźnie odbywają się obchody 80. rocznicy operacji „Ostra Brama” – podjętej przez Armię Krajową próby wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Uroczystości rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do 13 lipca, kiedy w...

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

15 czerwca w londyńskim New Wimbledon Theatre miał miejsce koncert z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Wystąpiło ponad 130 artystów, wieczór prowadziła znana brytyjska dziennikarka Kasia Madera. Podczas koncertu prezydent Europejskiej Unii Wspólnot...

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności

Celebrujemy 20 lat w Unii Europejskiej

Celebrujemy 20 lat w Unii Europejskiej

Celebrujemy 20 lat w Unii Europejskiej

1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Tego dnia do Unii Europejskiej weszły również Czechy, Cypr, Estonia, Słowacja, Litwa, Łotwa, Malta, Słowenia i Węgry.
Polska staje się dzisiaj liderem regionu, jest krajem, który prężnie się rozwija będąc innowacyjnym i otwartym, ambitnym i zmodernizowanym, jak również należycie dbającym o bezpieczeństwo.
Dzięki akcesji możemy dziś swobodnie podróżować po Starym Kontynencie i zamieszkać bez przeszkód w różnych krajach wspólnoty europejskiej.  
Polska zmodyfikowała prawodawstwo, gospodarkę, wiele obszarów społecznych dostosowała do standardów europejskich. Kraj otrzymał znaczące fundusze i sukcesywnie się rozwija. Jako Polacy zamieszkali za granicą jesteśmy dumni z naszej Ojczyzny.
Mamy nowe pokolenie migracyjne, które wyjechało z Polski wraz z otwarciem rynku pracy po wstąpieniu do Unii Europejskiej i wielu osiedliło się w nowych krajach – to są dzisiaj Europejczycy, którzy pozostają w stałym kontakcie ze swoją ojczyzną.
Przez lata Europejska Unia Wspólnot Polonijnych organizowała konferencje pn. „Monitor emigracji zarobkowej” w wielu europejskiej miastach: Londyn, Malmoe, Berlin, Rzym, Wiedeń, Bruksela. Pozwalały one na czerpanie doświadczeń migracji poakcesyjnej.
EUWP wyznaje wartości europejskie i od 30 lat jest głosem Polonii i Polaków za granicą, promując polską kulturę, język i tradycje. Dbamy również o rozwijanie współpracy z innymi organizacjami polonijnymi, wspieramy inicjatywy regionalne oraz mobilizujemy Polaków w Europie do wspólnego działania na rzecz dobra wspólnego, Polski i polskości.
 
20 lat w Unii – nasze zdjęcia
 
Celebrując 20 lat w Unii Europejskiej przygotowaliśmy kampanię, w której organizacje tworzące EUWP przesyłają do nas zdjęcia, które będziemy publikować w naszych mediach społecznościowych.

Powiazanie artykuly

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

Na Wileńszczyźnie odbywają się obchody 80. rocznicy operacji „Ostra Brama” – podjętej przez Armię Krajową próby wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Uroczystości rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do 13 lipca, kiedy w...

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

15 czerwca w londyńskim New Wimbledon Theatre miał miejsce koncert z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Wystąpiło ponad 130 artystów, wieczór prowadziła znana brytyjska dziennikarka Kasia Madera. Podczas koncertu prezydent Europejskiej Unii Wspólnot...

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności

Skuteczna interwencja EUWP w sprawie polskiego szkolnictwa na Litwie

Skuteczna interwencja EUWP w sprawie polskiego szkolnictwa na Litwie

Skuteczna interwencja EUWP w sprawie polskiego szkolnictwa na Litwie

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych od pewnego czasu z niepokojem obserwuje posunięcia litewskiego rządu w kierunku notorycznego obniżania statusu języka polskiego w polskich placówkach oświatowych na Wileńszczyźnie.

W połowie lutego minister edukacji, nauki i sportu Gintautas Jakštas przedstawił do wiadomości publicznej szereg proponowanych przez resort modyfikacji w systemie nauczania, które są narzucane szkołom mniejszości narodowych. Wizja szefa resortu nie okazała się budująca: prowadzenie lekcji geografii i historii wyłącznie w języku litewskim, pozbawienie młodzieży gimnazjalnej poznawania polskiej literatury i kultury itd.

Ratyfikowane przez Republikę Litewską dokumenty międzynarodowe – Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych oraz Traktat o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy pomiędzy Polską a Litwą – zakładają prawo do pobierania nauki w języku ojczystym przez mniejszości narodowe, jak również fakt, że nowe akta prawne nie mogą pogarszać nabytych praw mniejszości narodowych.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych – w reakcji na propozycje litewskiego ministra edukacji, nauki i sportu, i w celu wsparcia polskiej mniejszości narodowej na Wileńszczyźnie – przyjęła apel w sprawie obrony szkolnictwa polskiego w tym kraju.

„EUWP od lat nie dostrzega wymiernych działań w kierunku zapewnienia szkołom polskim na Litwie podręczników przedmiotowych w języku ojczystym. We współczesnym świecie nie można tolerować decyzji władz krajowych, które skutkują prowadzeniem nauczania młodego pokolenia europejskich obywateli z podręczników wydanych przed 15-20 laty – pomocy dydaktycznych, zniszczonych fizycznie i przestarzałych moralnie. Litewski establishment powinien zrozumieć, że uniemożliwia to prowadzenie właściwego procesu nauczania i hamuje konkurencyjność młodzieży europejskiej wobec ich rówieśników w innych państwach, które nie stosują już metod dydaktycznych z ubiegłego stulecia” – czytamy w przyjętym dokumencie.

„Tradycja polskiego szkolnictwa na Litwie przetrwała niezwykle trudne czasy caratu i późniejszych namiestników, którzy kulturę rosyjską zwykli wynosić ponad poziomy. Dzięki niestrudzonym pedagogom młode pokolenia Polaków, od wieków zamieszkałych na Litwie, mogły zgłębiać wiedzę w języku ojczystym” – akcentowało kierownictwo EUWP.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych powołała się na dokumenty międzynarodowe i bilateralne, które m.in. stanowią o konieczności respektowania praw człowieka – fundamentalnej zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, i zaapelowała do prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdy, premier Republiki Litewskiej Ingridy Šimonytė oraz ministra edukacji, nauki i sportu Republiki Litewskiej Gintautasa Jakštasa o należyty szacunek wobec dążeń Polaków na Litwie do zachowania swojej tożsamości w zjednoczonej Europie i prawa do nauki w języku ojczystym. Zarząd EUWP prosił adresatów dokumentu o podjęcie niezbędnych czynności, jakie mają prowadzić do zachowania tradycyjnego modelu szkoły z polskim językiem nauczania, w której wszystkie przedmioty (z wyjątkiem języka litewskiego) są wykładane w języku polskim; do tłumaczenia i wydawania na czas podręczników przedmiotowych w języku polskim, przeznaczając na ten cel odpowiednie środki budżetowe; do umożliwienia kształcenia się w języku ojczystym nauczycieli klas początkowych, wychowawców przedszkoli, pedagogów socjalnych i logopedów; do przygotowania stosownych programów nauczania i pomocy dydaktycznych.

23 marca w Wilnie odbyła się manifestacja w obronie oświaty. Przemarsz i wiec zorganizował Związek Polaków na Litwie. Organizatorzy przewidywali udział ok. tysiąca osób, jednakże przybyło znacznie więcej rodaków – młodzież szkolna, ich rodzice, nauczyciele, przedstawiciele organizacji polskich na Litwie. Uczestnicy akcji przeszli z Placu Niepodległości pod Pałac Prezydencki.

Efektem działań zdeterminowanej społeczności polskiej na Litwie i środowisk polonijnych jest to, że litewski establishment wycofał się ze swoich propozycji zmian, które godziły w system polskiej edukacji na Wileńszczyźnie. Minister edukacji, nauki i sportu oraz wiceminister tego resortu odpowiedzialny za edukację podali się do dymisji.

Powiązane artykuły

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

Na Wileńszczyźnie odbywają się obchody 80. rocznicy operacji „Ostra Brama” – podjętej przez Armię Krajową próby wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Uroczystości rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do 13 lipca, kiedy w...

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

15 czerwca w londyńskim New Wimbledon Theatre miał miejsce koncert z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Wystąpiło ponad 130 artystów, wieczór prowadziła znana brytyjska dziennikarka Kasia Madera. Podczas koncertu prezydent Europejskiej Unii Wspólnot...

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności

Spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Spotkanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

9 kwietnia Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Edward Trusewicz spotkał się z nową dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Anną Sochańską. Rozmowa dotyczyła płaszczyzn wspólnych działań w kształtowaniu polityki polonijnej. Podczas spotkania poruszony został temat braku strategii współpracy z Polonią i Polakami za granicą.
Resort na profilu Polacy światu wyraził zadowolenie i perspektywy współpracy i przekazał gratulacje z okazji 30-lecia Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, życząc pomyślnego spotkania Rady Prezesów w Rumunii.

Powiazanie artykuly

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

Na Wileńszczyźnie odbywają się obchody 80. rocznicy operacji „Ostra Brama” – podjętej przez Armię Krajową próby wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Uroczystości rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do 13 lipca, kiedy w...

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

15 czerwca w londyńskim New Wimbledon Theatre miał miejsce koncert z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Wystąpiło ponad 130 artystów, wieczór prowadziła znana brytyjska dziennikarka Kasia Madera. Podczas koncertu prezydent Europejskiej Unii Wspólnot...

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności

Posiedzenie Sekretariatu EUWP

Posiedzenie Sekretariatu EUWP

Posiedzenie Sekretariatu EUWP

Podczas posiedzenia poruszono tematykę rozszerzenia działalności Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych o nowe kraje oraz konieczność dokonania przeglądu próśb o wsparcie z organizacji członkowskich.
Podjęto decyzję dotyczącą dokonania aktualizacji danych organizacji członkowskich i temat ułatwienia procesu wyrażania wstępnego zainteresowania potencjalnych kandydatów na członków i na obserwatorów.
Podczas posiedzenia odbyła się dłuższa dyskusja o konieczności przedstawienia propozycji udoskonalenia modelu finansowania organizacji polonijnych przez Państwo Polskie.
Rozpoczęto również przygotowania do tegorocznej Rady Prezesów, planowanej we wrześniu, oraz obchodów 30-lecia EUWP.
Na zebraniu obecni byli prezydent Edward Trusewicz, wiceprezydent Teresa Sygnarek, sekretarz generalny Wojciech Białek, sekretarze – Helena Legowicz, Urszula Stefańska-Andreini, Korinna Wesołowski, prezydent honorowy Tadeusz Adam Pilat.

Powiazanie artykuly

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

Na Wileńszczyźnie odbywają się obchody 80. rocznicy operacji „Ostra Brama” – podjętej przez Armię Krajową próby wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Uroczystości rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do 13 lipca, kiedy w...

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

15 czerwca w londyńskim New Wimbledon Theatre miał miejsce koncert z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Wystąpiło ponad 130 artystów, wieczór prowadziła znana brytyjska dziennikarka Kasia Madera. Podczas koncertu prezydent Europejskiej Unii Wspólnot...

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności