Edward Trusewicz: odrodzenie zainspirowało rodaków do zademonstrowania swojej polskości w Kijowie

Jun 29, 2024 | Polonijne wieści

W dniach 29-30 czerwca w Kijowie odbywają się obrady zjazdu Związku Polaków na Ukrainie. Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Edward Trusewicz skierował do delegatów przesłanie video, zrealizowane w studiu TVP Wilno.

„Polacy na terenach obecnego państwa ukraińskiego mieszkają od wieków. To nasi rodacy bronili tej ziemi od wrogich najazdów, to również nasi rodacy budowali jej dobrobyt i rozwijali kulturę. To Państwa przodkowie walczyli pod Chocimiem broniąc dwukrotnie Rzeczypospolitej, gdy siły polsko-litewsko-kozackie stanęły na drodze armii osmańskiej” – powiedział prezydent EUWP. Zaznaczył przy tym, że „to nasi rodacy w okresie wojny domowej po przewrocie bolszewickim w rosyjskim imperium bronili Kijowa przed hordami bolszewików. To nasi rodacy byli Orlętami Lwowskimi, broniącymi „zawsze wiernego miasta”.

„Państwa przodkowie z dawnych wieków zostali bohaterami trylogii noblisty Henryka Sienkiewicza, a ich spadkobiercy z pierwszej połowy XX wieku – „Sławy i chwały” Jarosława Iwaszkiewicza: sagi polskich rodzin na Ukrainie” – mówił Edward Trusewicz. Wspomniał też o tragicznych kartach, jakie zapisała w życiorysach Polaków z Ukrainy II wojna światowa i ekspatriacja polskiej ludności z rodzinnych stron.

„Pomimo wcale niełatwej historii na przestrzeni wieków i ciężkich, tragicznych doświadczeń potrafiliście Państwo zachować polskość: język, wiarę, tradycje, którym to czynnościom wcale nie sprzyjały żadne z władz, jakie rządziły na tych terenach w dwudziestym stuleciu, kiedy deklarowanie polskiej narodowości już samo w sobie było wyzwaniem” – akcentował prezydent EUWP.

Lider europejskich środowisk polonijnych zaznaczył, że tradycyjnie liczniejsze polskie diaspory na zachodniej Ukrainie nie były, jak się okazało już w latach suwerennego państwa ukraińskiego, jedynymi enklawami, gdzie trwali Polacy. „Odrodzenie po rozpadzie ZSRR zainspirowało rodaków do zademonstrowania swojej polskości również w Kijowie” – mówił Trusewicz. Odnotował, że Polacy w tym kraju pomimo wcale niesprzyjających warunków „podjęli się – przy pomocy Państwa Polskiego – budowania życia polskiej społeczności, ratowania zabytków kultury, miejsc pamięci narodowej, odnajdywania i upamiętniania miejsc martyrologii rodaków na tej ziemi”.

„Szczególnej próbie zostaliście Państwo poddani, jak i cały naród Ukrainy, w okresie rosyjskiej agresji na ten kraj. I należy z całą mocą podkreślić, że pomimo wielu trudnych tematów i tragicznych wydarzeń z bardziej odległej i współczesnej historii, Polacy – Państwo opowiedzieliście się po stronie narodu ukraińskiego walczącego o swoją wolność, w tym – wolność Polaków na Ukrainie. Znów jesteśmy, jak pod Chocimiem, razem – Ukraińcy, Polacy, Litwini i wiele innych narodów solidaryzujących się z Ukrainą” – akcentował Edward Trusewicz.

Prezydent EUWP życzył delegatom na zjazd Związku Polaków na Ukrainie owocnych obrad i ogromu satysfakcji z działalności społecznej.

Powiązane artykuły

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

Na Wileńszczyźnie odbywają się obchody 80. rocznicy operacji „Ostra Brama” – podjętej przez Armię Krajową próby wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Uroczystości rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do 13 lipca, kiedy w...

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

15 czerwca w londyńskim New Wimbledon Theatre miał miejsce koncert z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Wystąpiło ponad 130 artystów, wieczór prowadziła znana brytyjska dziennikarka Kasia Madera. Podczas koncertu prezydent Europejskiej Unii Wspólnot...

Stuletnie świadectwo Związku Polaków na Łotwie

Stuletnie świadectwo Związku Polaków na Łotwie

W pierwszym dniu czerwca w Centrum Polskim im. Jana Pawła II w Rydze odbyła się prezentacja książki „Związek Polaków na Łotwie – 100 lat historii”. Publikacja przedstawia dziedzictwo jednej z najstarszych organizacji polonijnych na świecie: sylwetki zasłużonych...

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności