Apel w sprawie polskich mediów

Jul 9, 2024 | Polonijne wieści

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Edward Trusewicz wysłał list do marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, w którym poprosił o zainicjowanie stosownych poprawek do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, by znowelizowane prawo po implementacji dyrektywy Rady nr 93/83/EWG z dn. 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dn. 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym zapewniało wydawcom realną możliwość prowadzenia mediacji z przedstawicielami światowych platform w przypadku ewentualnego sporu o sprawiedliwą rekompensatę za ekspozycję treści w sieci internetowej i ochronę przed ich kopiowaniem.

Ostatnio Sejm Rzeczypospolitej Polskiej znowelizował wspomniane ustawy. Jedna z przyjętych poprawek zakłada zwiększenie z 3 do 25 proc. objętości utworu, który może być wykorzystany na potrzeby zilustrowania treści w celach dydaktycznych lub związanych z prowadzeniem działalności naukowej „pod warunkiem, że korzystanie to nie ma charakteru zarobkowego oraz odbywa się na odpowiedzialność tych instytucji, lub podmiotów, na ich terenie lub w innym miejscu, lub za pośrednictwem bezpiecznego środowiska elektronicznego dostępnego, dzięki zastosowaniu procedur uwierzytelniających, tylko dla uczących się i nauczających lub prowadzących działalność naukową w danej instytucji, lub danym podmiocie”. Posłowie zgodzili się również na przyjęcie poprawki, która zastępuje sformułowanie „artyści i wykonawcy” słowami „twórcy i wykonawcy” oraz zakłada, że także twórcy opracowania „utworu literackiego, publicystycznego, naukowego, muzycznego lub słowno-muzycznego” są uprawnieni do stosownego wynagrodzenia.

„Mimo że Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który dotąd nie wdrożył dwóch unijnych dyrektyw dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (tzw. SATCAB II oraz DSM), a aktualne przepisy podobno nie nadążają za rozwojem technologicznym i nie obejmują platform internetowych i streamingowych, wygląda na to, że nowelizacja rzeczonego prawa wymaga dopracowania i doprecyzowania, a mianowicie zapewnienia instrumentów mediacji między platformami i wydawcami w przypadku ew. sporu o należne im tantiemy, zapewnienia sprawiedliwej rekompensaty za ekspozycję treści w sieci internetowej i ochrony przed ich kopiowaniem” – napisał prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

W swoim liście Edward Trusewicz zaznaczył, że „polskie media są ważną częścią życia również środowisk polonijnych, jakie za pośrednictwem środków masowego przekazu mogą mieć ciągłą więź z Ojczyzną”, przypominając, że „w swojej historii media stały na straży wolności i demokracji, prawdy i odpowiedzialności za słowo”.

„Zachodzące zmiany sprawiają, że globalni giganci technologiczni na rynku polskich mediów są skłonni do nieodpłatnego wykorzystywania tworzonych przez dziennikarzy treści i co za tym idzie – przejęcia ogromnej części środków reklamowych, które w wielu przypadkach stanowią podstawę do funkcjonowania niezależnych mediów” – napisał prezydent EUWP.

W najbliższym czasie wspomniane ustawy będą procedowane w Senacie RP.

Powiązane artykuły

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

15 czerwca w londyńskim New Wimbledon Theatre miał miejsce koncert z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Wystąpiło ponad 130 artystów, wieczór prowadziła znana brytyjska dziennikarka Kasia Madera. Podczas koncertu prezydent Europejskiej Unii Wspólnot...

Stuletnie świadectwo Związku Polaków na Łotwie

Stuletnie świadectwo Związku Polaków na Łotwie

W pierwszym dniu czerwca w Centrum Polskim im. Jana Pawła II w Rydze odbyła się prezentacja książki „Związek Polaków na Łotwie – 100 lat historii”. Publikacja przedstawia dziedzictwo jednej z najstarszych organizacji polonijnych na świecie: sylwetki zasłużonych...

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności