Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Działamy na rzecz jednoczenia i wzmocnienia pozycji Polonii w Europie

Nasza wizja

EUWP dąży do ugruntowania silnej społeczności polskiej w Europie, aktywnie uczestniczącej w decyzjach na szczeblu europejskim. Pragnie być głosem Polonii, promując polską kulturę, język i tradycje. Wizją jest również rozwijanie współpracy z innymi organizacjami polonijnymi, wspieranie inicjatyw regionalnych oraz mobilizacja Polonii do wspólnego działania na rzecz dobra wspólnego i Polski.

Sekretariat
Statut
Historia
Dołącz do nas

Nasze wiadomości

Apel w sprawie polskich mediów

Apel w sprawie polskich mediów

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Edward Trusewicz wysłał list do marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, w którym poprosił o zainicjowanie stosownych poprawek do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach...

read more

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności