Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech

Apr 3, 2023 | Polonijne wieści

W sobotę, 25 marca br. odbył się w Rzymie XXVIII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech. Reprezentujący dużą część Polonii włoskiej Związek, zrzesza obecnie 22 organizacje polonijne działające na terenie całych Włoch i odznacza się dużą aktywnością i prężnością. Na Zjazd przybyli do Rzymu przedstawiciele środowisk polonijnych z różnych regionów Italii. Tradycyjnie miejscem spotkania był i w tym roku Dom Polski im. Jana Pawła II przy via Cassia.

Prezes Związku Urszula Stefańska-Andreini, witając i przedstawiając gości przybyłych na tegoroczny Zjazd, podkreśliła obecność honorowego Prezesa ZPwW, księdza Mariana Burniaka. Jego obecność była dla wszystkich radością i niespodzianką, gdyż w ubiegłym roku, po ponad 60 latach pracy duszpasterskiej na rzecz Polonii we Włoszech, powrócił na stałe do Polski. To właśnie on rozpoczął zebranie wspólną modlitwą za zmarłą w maju 2022 roku niezapomnianą Redaktorkę Biuletynu „Polonia Włoska” Ewę Prządkę, za poległych w wojnie na Ukrainie i za prześladowanych działaczy Związku Polaków na Białorusi.

Wystąpienia gości honorowych Zjazdu rozpoczął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Piotr Wawrzyk, który in primis podziękował Polonii włoskiej za podtrzymywanie tradycji, przekazywanie kultury polskiej, za pamięć o historii narodu polskiego.

Następnie głos zabrała Anna Maria Anders, Ambasador RP w Rzymie. Podziękowała Związkowi za wykonywanie tak ważnej roli, jak przekazywanie pamięci o historii Polski młodym pokoleniom, głównie tej dotyczącej 2. Korpusu Polskiego. Odczytała również list od ministra Jana Dziedziczaka, Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą. Poseł Bożena Borys-Szopa odczytała list od wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej, w którym podziękowała ZPwW za aktywność i podtrzymywanie więzów z Polską. W imieniu Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej Adama Kwiatkowskiego wystąpił chargé d’affaires, Marek Sorgowicki, który podkreślił tegoroczną 45. rocznicę pontyfikatu św. Jana Pawła II i zapowiedział beatyfikację rodziny Ulmów planowaną we wrześniu tego roku. Sławomir Kowalski, dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, wyraził swoje uznanie dla działalności stowarzyszeń polonijnych we Włoszech.

Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Robert Tyszkiewicz docenił działalność Polonii włoskiej i podziękował za pamięć o Andrzeju Poczobucie i Angelice Borys, prześladowanych działaczach Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił wybitne zasługi zmarłej redaktor redakcji biuletynu „Polonia Włoska” Ewy Prządki i zaproponował wydanie zbiorcze wszystkich biuletynów jako wydania pomnikowego i wzorowego przykładu dorobku dziennikarskiego światowej prasy polonijnej. Poseł Joanna Fabisiak poświęciła swe wystąpienie Mikołajowi Kopernikowi z okazji jubileuszu jego urodzin i śmierci. Dwóch młodych licealistów ze Szkoły Polskiej w Ostii, przebranych za wybitnego astronoma, odczytało piękną polszczyzną dwa listy Kopernika, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Szczegółowe sprawozdania z działalności konsulatów RP w Mediolanie i w Rzymie, z punktu widzenia ich współpracy z Polonią, złożyły kierowniczki tych urzędów, Anna Golec-Mastroianni i Agata Ibek-Wojtasik. Relację z działalności Instytutu Polskiego we Włoszech przedstawiła dyrektor Adrianna Siennicka. Wystąpiły również: Agnieszka Stefaniak-Hrycko, dyrektor Stacji Naukowej PAN w Rzymie, Danuta Stryjak – dyrektor Szkoły Polskiej w Rzymie.

Na ręce Prezes Związku Urszuli Stefańskiej-Andreini listy gratulacyjne od organizacji polonijnych nadesłali: przewodniczący Rady Polonii Świata Jarosław Narkiewicz i wiceprzewodniczący Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych – Edward Trusewicz oraz prezes honorowy Forum Polonii w Austrii Teresa Opalińska-Kopeć.

Jak zawsze, kulminacyjnym punktem Zjazdu było roczne sprawozdanie z działalności Związku Polaków we Włoszech, które odczytała Prezes Urszula Stwfańska-Andreini. Na zakończeni ogólnej części Zjazdu minister Piotr Wawrzyk, drobnymi upominkami obdarzył dwóch występujących uczniów, a pozostałe wyróżnienia i dary złożone zostały na ręce Prezes Zwiazku i ks. Mariana Burniaka.

Wszyscy zaproszeni goście, a wśród nich również posłowie Tadeusz Aziewicz, Przemysław Drabek, Jarosław Rzepka, Leszek Jasiński, przedstawiciele duszpasterstwa polskiego w Rzymie, liczni prezesi stowarzyszeń polonijnych w Italii, jak i sami członkowie, upamiętnili to spotkanie zbiorowym zdjęciem pod statuą św. Jana Pawła II na dziedzińcu Domu Polskiego.

Po obiedzie odbyły się kilkugodzinne obrady ZPwW, zarezerwowane dla delegatów organizacji członkowskich, w celu zatwierdzenia sprawozdania z działalności i bilansu Związku oraz podjęcia innych istotnych corocznych decyzji.

Tradycyjnie wieczorem, Zjazd zakończył się spotkaniem i kolacją w gmachu Ambasady RP w Rzymie.

 

Redakcja tekstu: EUWP na podstawie:
Artykułu Anny Traczewskiej, Foto: Copertina

Powiazanie artykuly

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

Na Wileńszczyźnie odbywają się obchody 80. rocznicy operacji „Ostra Brama” – podjętej przez Armię Krajową próby wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Uroczystości rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do 13 lipca, kiedy w...

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

15 czerwca w londyńskim New Wimbledon Theatre miał miejsce koncert z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Wystąpiło ponad 130 artystów, wieczór prowadziła znana brytyjska dziennikarka Kasia Madera. Podczas koncertu prezydent Europejskiej Unii Wspólnot...

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności