Rada Prezesów EUWP

Nov 30, 2023 | Organizacyjne

W końcu listopada na Zaolziu odbyły się trzydniowe obrady Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.
Gospodarzami obrad, które miały miejsce w Domu Polskim w Bystrzycy, byli sekretarz Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechach Helena Legowicz oraz prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej Mariusz Wałach.
Statut EUWP przewiduje, żeby raz w roku spotkać się w celu podsumowania rocznej działalności oraz wytyczyć plany na przyszłość.
„Nasze doroczne zebranie zostało zorganizowane na Zaolziu, żeby przedstawiciele różnych organizacji, które są skupione w Europejskiej Radzie Wspólnot Polonijnych, a których liczba na chwilę obecną wynosi 41 z 27 krajów naszego kontynentu, mogli zapoznać się z tą prężną działalnością, jaka tutaj jest. Żeby mogli wynieść coś z tego do swoich krajów, by ta nasza integracja rodaków w Europie i nie tylko nadal mogła trwać” – podkreślił prezydent EUWP Edward Trusewicz.
Do Bystrzycy przyjechali przedstawiciele organizacji polskich i polonijnych m.in. z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii, Litwy, Szwecji, Irlandii, Hiszpanii i Włoch. Z tymi, którzy nie mogli wziąć fizycznego udziału w obradach, łączono się online.
Podczas zjazdu przyjęto sprawozdanie EUWP oraz dyskutowano strategie organizacji na najbliższe 3 lata.
Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych zwiedzała również Zaolzie. Zatrzymała się m.in. w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego i redakcji „Głosu” w Czeskim Cieszynie, w Domu Polskim w Sibicy oraz w Domu PZKO w Lesznej Dolnej, gdzie odbywał się XVII Przegląd Kapel Ludowych.
Ostatnim punktem programu był udział w gali Tacy Jesteśmy 2023 w Teatrze Cieszyńskim oraz udział w Przeglądzie Teatrów Amatorskich „Melpomeny” w Wędryni i odwiedziny wystawy Klubu Kobiet MK PZKO w Karwinie-Raju.

Powiazanie artykuly

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

Na Wileńszczyźnie odbywają się obchody 80. rocznicy operacji „Ostra Brama” – podjętej przez Armię Krajową próby wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Uroczystości rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do 13 lipca, kiedy w...

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

15 czerwca w londyńskim New Wimbledon Theatre miał miejsce koncert z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Wystąpiło ponad 130 artystów, wieczór prowadziła znana brytyjska dziennikarka Kasia Madera. Podczas koncertu prezydent Europejskiej Unii Wspólnot...

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności