Prezydent EUWP przedstawił swoje obawy w sprawie litewskiego projektu Ustawy o mniejszościach narodowych

Apr 22, 2024 | Polonijne wieści

W drugiej połowie marca Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Litewskiej poddało pod konsultacje społeczne przygotowany projekt Ustawy o mniejszościach narodowych.

W liście do litewskiego resortu sprawiedliwości prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Edward Trusewicz wyraził swoje negatywne stanowisko co do tego, że poddany pod konsultacje społeczne projekt Ustawy o mniejszościach narodowych nie spełnia jednego z kluczowych zadań – wdrożenia prawa do umieszczania napisów nazw miejscowości, nazw ulic i innych znaków topograficznych, co m.in. zostało ujęte w stosownym projekcie Ustawy o mniejszościach narodowych, przygotowanym i poddanym procedowaniu przez Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej przed dziesięciu laty, lecz zaniechanym przez decydentów.

„Litwa ratyfikowała Konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych, która m.in. stanowi o możliwości umieszczania tradycyjnych nazw lokalnych, nazw ulic i innych oznakowań topograficznych o charakterze publicznym w miejscach tradycyjnie zamieszkałych przez znaczącą liczbę osób należących do mniejszości narodowej. To i poszczególne inne istotne dla mniejszości narodowych założenia Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych od szeregu lat nie są implementowane do litewskiego systemu prawnego, mimo że nakazuje to Ustawa o umowach międzynarodowych, w szczególności art. 11 ust. 3” – napisał prezydent EUWP.

Edward Trusewicz wyraził zatroskanie, że nowa regulacja prawna nie przewiduje ochrony autochtonicznych mniejszości narodowych, które mają świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej – ich przodkowie zamieszkiwali na Litwie od wieków – i dążą do zachowania swojego języka, kultury oraz tradycji, i zaapelował do Rządu Republiki Litewskiej o „podjęcie prac nad uzupełnieniem projektu Ustawy o mniejszościach narodowych o przepisy wdrażające do litewskiego systemu prawnego założenia Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych, które wynikają z szacunku wobec etnicznej, kulturalnej, językowej i religijnej tożsamości każdej osoby należącej do mniejszości narodowej, oraz zezwalają na tworzenie odpowiednich warunków do wyrażania, zachowywania i rozwijania tej tożsamości w pluralistycznym i prawdziwie demokratycznym społeczeństwie”.

Powiązane artykuły

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

Na Wileńszczyźnie odbywają się obchody 80. rocznicy operacji „Ostra Brama” – podjętej przez Armię Krajową próby wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Uroczystości rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do 13 lipca, kiedy w...

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

15 czerwca w londyńskim New Wimbledon Theatre miał miejsce koncert z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Wystąpiło ponad 130 artystów, wieczór prowadziła znana brytyjska dziennikarka Kasia Madera. Podczas koncertu prezydent Europejskiej Unii Wspólnot...

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności