Nowy Zarząd Rady Polonii Belgijskiej

Feb 14, 2023 | Polonijne wieści

W środę, 18 stycznia w sali Thonetje, w Antwerpii odbyło się walne zebranie Rady Polonii Belgijskiej. Zakończył swą kadencję zarząd pod przewodnictwem Józefa Ptaszyńskiego, wieloletniego prezesa i jednego z siedmiu założycieli tej organizacji. Dokonano wyboru nowego zarządu Rady, który ukonstytuował się w składzie: Barbara Wojda – prezes, Piotr Ładomirski – Skarbnik, Wiesław Cieleń – sekretarz, Paweł Kaczmarek – sekretarz i Jolanta Ratajczak – członek zarządu.

Barbara Wojda jest jednocześnie Prezesem Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, najstarszej organizacji polonijnej w tym kraju. Jest zasłużoną działaczka polonijną, inicjatorką wielu projektów i przedsięwzięć mających na celu integrację środowisk polskich, propagowanie naszej historii i kultury oraz podtrzymywanie kontaktu z ojczyzną. Od wielu lat prowadzi też Dom Polski w Comblain-la-Tour w Ardenach Belgijskich – miejsce niezwykle gościnne i otwarte dla każdego kto czuje związek z Polską, zwłaszcza młodego pokolenia, dla którego co roku przygotowuje bogatą ofertę programową. Z racji wyboru na nową funkcję Barbara Wojda otrzymała liczne gratulacje.

RADA POLONII BELGIJSKIEJ

Rada Polonii Belgijskiej zrzesza polonijne organizacje z całej Belgii i jest organizacją reprezentującą Polonię Belgijską w Radzie Polonii Świata i w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W następstwie demokratycznych przemian w Polsce, Rada Polonii Belgijskiej powstała w 1994 roku jako dachowy organ konsultacyjny. W celu wyłonienia członków Rady, ówczesne organizacje polonijne zorganizowały w całej Belgii wybory dla zainteresowanych Polaków mieszkających na stałe w Belgii. Kandydatami byli zarówno członkowie różnorodnych organizacji, jak i Polacy niezrzeszeni w żadnej organizacji, lecz mający szczególne zasługi na polu działalności społecznej na rzecz Polonii belgijskiej.

Rada podejmuje inicjatywy dotyczące społeczności, którą reprezentuje wobec władz belgijskich wszystkich szczebli, wobec władz stowarzyszeń i wspólnot polskich poza granicami kraju, a szczególnie wobec przedstawicielstw dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii. Ma także na celu obronę interesów i dobrego imienia Polski w Belgii. Rada od wielu lat współpracuje polskimi władzami i z organizacjami w Polsce w tym szczególnie blisko ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. Komisja Społeczna Rady rozwinęła także program pomocy dla rodaków w potrzebie. Od wielu lat Rada współorganizuje konkurs „Polak Roku w Belgii” dla uhonorowania wybitnych przedstawicieli Polonii belgijskiej. Pierwszym prezesem i współzałożycielem Rady był Franciszek Gałązka. Następnie funkcję tę piastowali: Izabela Światopełk-Czetwertyńska, Krzysztof Bystram i Józef Ptaszyński. Obecnie, od stycznia 2023 roku prezesem jest Barbara Wojda.

W 2004 roku na zaproszenie Rady Polonii Belgijskiej odbyła się w Brukseli Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W 2015 roku Rada była współorganizatorem Konferencji Monitor Emigracji Zarobkowej organizowanej przez EUWP. W 2009 roku za szczególne zasługi dla Polonii europejskiej, Rada Polonii Belgijskiej z okazji 15-lecia organizacji została wyróżniona Medalem Honorowym Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Powiazanie artykuly

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

80. rocznica operacji „Ostra Brama”

Na Wileńszczyźnie odbywają się obchody 80. rocznicy operacji „Ostra Brama” – podjętej przez Armię Krajową próby wyzwolenia Wilna spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do miasta Armii Czerwonej. Uroczystości rozpoczęły się 6 lipca i potrwają do 13 lipca, kiedy w...

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

Zespół „Mazury” z Londynu uhonorowany przez EUWP

15 czerwca w londyńskim New Wimbledon Theatre miał miejsce koncert z okazji 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Mazury”. Wystąpiło ponad 130 artystów, wieczór prowadziła znana brytyjska dziennikarka Kasia Madera. Podczas koncertu prezydent Europejskiej Unii Wspólnot...

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności