Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Działamy na rzecz jednoczenia i wzmocnienia pozycji Polonii w Europie

Expression of interest

Wypełniając poniższy formularz wyrażasz zainteresowanie dołączeniem do struktur Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Wypełnienie formularza nie gwarantuje przyjęcia. Po otrzymaniu dokumentu w ciągu 30 dni skontaktujemy się z Tobą. Przed wysłaniem proszę zapoznać się ze statutem oraz paragrafem 8, który wyraźnie wskazuje, kto może dołączyć do struktur EUWP. Proszę zaznaczyć, czy jesteś zainteresowany opcją członkostwa czy rolą obserwatora.

Zgodnie ze statutem EUWP § 8, organizacją członkowską Unii może zostać:

a) ogólnokrajowa organizacja polonijna o charakterze społecznym działająca na terenie państwa europejskiego;
b) największa organizacja polonijna w danym kraju, w przypadku braku organizacji wymienionej w punkcie a;
c) ogólnoeuropejska organizacja polonijna;
d) europejski oddział ogólnoświatowej organizacji polonijnej.

§ 9. Organizacje przystępujące do Unii mogą uzyskać następujący status:

a) członkostwo zwyczajne, dla organizacji określonych w § 8;
b) status obserwatora, dla ważnych organizacji polonijnych, które nie spełniają warunków określonych w § 8.


Sekretariat
Statut
Historia
Dołącz do nas

Nasze wiadomości

Apel w sprawie polskich mediów

Apel w sprawie polskich mediów

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Edward Trusewicz wysłał list do marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, w którym poprosił o zainicjowanie stosownych poprawek do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach...

read more

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności