Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rozporządzenie Statutowe

Rozporządzenie Statutowe

z dnia 17.11.2012 z nowelizacją z dnia 10.11.2017 w sprawie przydziału mandatów

 

Dodatkowe mandaty wymienione § 17 punkt 3 b określa niniejsze „Rozporządzenie Statutowe w sprawie przydziału mandatów” zatwierdzane przez Zjazd lub Radę Prezesów na wniosek Sekretariatu. Statut EUWP zatwierdzony  w dniu 17.11.2012 r. określa w § 17 zasady otrzymywania przez kraje i ich organizacje mandatów:

§ 17 punkt 3. Mandaty są związane ze składką członkowską za każdy mandat,  po opłaceniu decydują w głosowaniach w ważnych dla Unii decyzjach  i są przynależne według następującej zasady:
a)    każdy kraj ma prawo do jednego mandatu dla jego reprezentatywnej organizacji należącej do Unii;
b)    kraje posiadające centralne organizacje lub federacyjne struktury demokratycznie zjednoczonych organizacji otrzymują prawo do dodatkowo do jednego, dwóch lub trzech mandatów;

Rada Prezesów z dnia 10.11.2017 na wniosek Sekretariatu EUWP zatwierdza niniejszym następujące rozkład prawo do dodatkowych mandatów:

a)  do jednego dodatkowego mandatu mają prawo przedstawiciele z następujących krajów:
Austria, Belgia, Bułgaria, Holandia, Irlandia, Dania, Francja, Hiszpania, Rosja, Rumunia, Szwecja, Węgry, Wlochy i Ukraina.

b)  do dwóch dodatkowych mandatów przynależą mają prawo przedstawicielom z następujących krajów:
Czechy, Białoruś i Litwa

c)  do trzech dodatkowych mandatów przynależą mają prawo przedstawiciele z następujących krajów: Anglia i Niemcy


Rozporządzenie zostało zatwierdzone przez VIII Zjazd EUWP.


Pułtusk, 10 listopada 2017 r.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.