Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dokument końcowy EUWP - Wilno 2013

 

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH
UNION OF POLISH COMMUNITIES IN EUROPE
UNION  EUROPÉENNE DES COMMUNAUTÉS POLONAISES
EUROPÄISCHE UNION DER POLNISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

Spotkanie Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych postanowiło 30 listopada 2013 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie rozesłać apele o następującej treści:

Do Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz


Rada Prezesów EUWP zwraca się z apelem do Sejmu RP, aby rok 2014, który jest niepowtarzalny ze względu na kanonizację Papieża, ustanowić oficjalnie Rokiem Jana Pawła II.

Do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego


Rada Prezesów EUWP zwraca się z apelem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o uwzględnienie postulatów i wniosków Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych uchwalonych w Wilnie w dniu 30 listopada 2013 r.

1.    Postulujemy ograniczenie ilości podmiotów zarejestrowanych w Polsce (fundacji), które stają do konkursu MSZ ubiegając się o środki finansowe na projekty w ramach współpracy z Polonią i Polakami za granicą.Uzasadnienie: zwracaliśmy uwagę na wielką ilość takich fundacji jeszcze podczas okresu opieki nad Polonią przez Senat RP. MSZ nie ograniczyło tej ilości podmiotów, tak, aby nastąpiła koncentracja środków finansowych w celu sprawnej kontroli i właściwego przyznawania środków. Odwołujemy się do pkt. 1 Planu Współpracy MSZ z 2012 r., który traktuje o założonej przez MSZ koncentracji środków bez rozpraszania zadań na setki podmiotów pośredniczących.

2.    Postulujemy wprowadzenie systemu weryfikacji podmiotów prawa polskiego, które stają do konkursu MSZ ubiegając się o środki finansowe na działalność związaną ze współpracą z Polonią i Polakami za granicą.Uzasadnienie: ogromna część tych podmiotów nie ma doświadczenia i realizuje swoje projekty i swoje programy wykorzystując do ich realizacji organizacje polonijne i polskie za granicą, które powinny być głównym beneficjentem tego wsparcia finansowego. Uważamy, że podmioty te powinny udokumentować co najmniej 3-letnie doświadczenie współpracy z organizacjami polonijnymi i polskimi za granicami kraju. Mamy odczucie, że w chwili obecnej organizacje polonijne traktowane są przedmiotowo. W zupełności ignorowane są nasze potrzeby, nasze programy działalności i opracowane na tej podstawie nasze budżety.

3.    Oczekujemy opracowania kalendarium dotyczącego składania wniosków, tak, aby organizacje polonijne miały możliwość właściwego opracowania wniosków zgodnie z Planem Współpracy zsynchronizowanego z podmiotami krajowymi i organizacjami polonijnymi i polskimi za granicą.

4.    System realizowania projektów polonijnych przez placówki dyplomatyczne (konsulaty) wydaje nam się nieprzejrzysty i skomplikowany. Postulujemy udostępnienie instrukcji i reguł oraz właściwych narzędzi w zakresie składania i rozliczania wniosków na realizację projektów polonijnych w krajach zamieszkania. Postulujemy również publiczne udostępnienie informacji o tym jakie wnioski wpłynęły do danej placówki, jakie wnioski zostały dalej przekazane do MSZ i które wnioski zostały zaakceptowane lub odrzucone. Prosimy o uzasadnienie odrzucenia wniosków.

5.    Przy przyznawaniu środków finansowych i powoływaniu rad konsultacyjnych przez placówki dyplomatyczne, partnerami do współpracy winny być organizacje polonijne, mocne instytucjonalnie, działające na zasadach demokratycznych i mające udokumentowaną długoletnią działalność.

6.    Proponujemy utworzenie europejskiej rady konsultacyjnej przy MSZ, która będzie złożona z przedstawicieli Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, a której celem będzie wspieranie MSZ przy opracowywaniu planu współpracy i określania priorytetów w tej dziedzinie.

Sektetariat EUWP

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.