×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Listy informacyjne

List informacyjny nr 3 (2011)

Drogie Koleżanki i Drodzy koledzy!


Informuję, że Rada Prezesów EUWP odbędzie się w dniu 19 listopada 2011 r. w Pułtusku. Przyjazdy w piątek 18 listopada (odjazd autobusu do Pułtuska o godz. 17.30.) Wyjazdy w niedzielę, 20 listopada (odjazd autobusu do Warszawy o godz, 11.30.) Bliższe szczegóły zostaną podane później. Proszę uprzejmie o zarezerwowanie podanego terminu i serdecznie pozdrawiam.

Tadeusz Adam Pilat
Prezydent EUWP

List informacyjny  nr 3  (2011)

List informacyjny nr 2 (2011)

Dyplom dla Andżeliki Borys

9 marca br. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski wręczył Andżelice Borys, działaczce polonijnej, byłej przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi, Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie za rok 2009. Przez wiele lat Andżelika była członkiem Sekretariatu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W uzasadnieniu zaznaczono, że Andżelika Borys od wielu lat przyczynia się do propagowania polskiej kultury, historii i tradycji, a także dobrego imienia Polski na Białorusi. W trakcie pełnienia funkcji przewodniczącej Związku Polaków niejednokrotnie wykazywała się odwagą w obronie praw mniejszości polskiej oraz determinacją we współpracy z lokalnymi władzami.

 

Fot. Angelika Borys i minister Jan Borkowski MSZ RP

List informacyjny  nr 2  (2011)

 

List informacyjny nr 6 (2010)

 

Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami !

 

W imieniu Sekretariatu EUWP, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, wszystkim członkom i działaczom organizacji zrzeszonych w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, życzliwym nam przedstawicielom polskich władz, stowarzyszeń, instytucji i kościoła oraz zaprzyjaźnionym organizacjom polonijnym na całym świecie, składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.

 

Tadeusz Adam Pilat

Prezydent EUWP


List informacyjny  nr 6  (2010) 

List informacyjny nr 5 (2010)

Drogie Koleżanki i Koledzy,                                                          wydarzenia: wrzesień, październik - 2010 r.


Na początku listu dla przypomnienia załączamy raz jeszcze informację o Radzie Prezesów w
Pułtusku wraz ze skróconym programem. Piszemy w liście o ważnych wydarzeniach ostatnich dwóch
miesięcy. Do poczty załączamy dokumenty końcowe międzynarodowych spotkań i konferencji.

Serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia w Pułtusku.

Tadeusz A. Pilat - Prezydent EUWP

List informacyjny  nr 5  (2010)

List informacyjny nr 4 (2010)

Drogie Koleżanki i Koledzy,                                                      wydarzenia:  lipiec – sierpień  - 2010 r.

Niestety list ten jest mocno spóźniony z powodu dużych braków czasowych. Mam nadzieję, że kolejne będą bardziej „na czasie”. Na początku listu dla przypomnienia załączamy ponownie informację o Radzie Prezesów w Pułtusku wraz z programem (poprzednio rozesłaną 21 września). Serdecznie pozdrawiam życząc pogodnej i złotej jesieni.                                                                         

Tadeusz A. Pilat - Prezydent EUWP

List informacyjny nr 4  (2010)

 

List gratulacyjny EUWP do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

L.dz. 701/PL/2010                                                                                                                                                                                  Landskrona, Kopenhaga - 5 lipca 2010 r.

                                                                                                                          Szanowny Pan Bronisław Komorowski

                                                                                                                          Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

                                                                                                                          W a r s z a w a

Szanowny Panie Prezydencie!

W imieniu 44 organizacji polonijnych z 31 krajów Europy pragniemy złożyć Panu serdeczne gratulacje z okazji wyboru na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Mamy nadzieję, że jednym z priorytetów Pańskiej Prezydentury będzie wspieranie nauki języka polskiego, wszędzie tam, gdzie znajdują się Polacy. Liczymy też na Pańskie poparcie w naszych staraniach o zachowanie polskiej kultury i podtrzymywanie tożsamości narodowej. Z naszej strony deklarujemy współpracę z powołanym przez Pana ministrem do spraw emigracji.

Życzymy Panu wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów w pracach dla Polski i Polonii.

Z wyrazami głębokiego szacunku

                                                                 Roman Śmigielski                                                          Tadeusz Adam Pilat

                                                           Sekretarz Generalny EUWP                                                   Prezydent EUWP

List informacyjny nr 3 (2010)

Drogie Koleżanki i Koledzy,                              marzec - czerwiec  - 2010 r.                                         

List rozpoczynamy ważną informacją o wyborze nowego prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska i apelami o pomoc dla powodzian. Informujemy też o uroczystościach pogrzebowych po smoleńskiej katastrofie i o kilku imprezach, które odbyły się w ubiegłych miesiącach. Prosimy o przesyłanie nam informacji o ważnych wydarzeniach z życia Polonii w Waszym kraju w formacie Word. Będziemy wszystkich informować o najważniejszych sprawach w kolejnych listach.

Serdecznie pozdrawiam i życzę pogodnego lata.                     Tadeusz A. Pilat - Prezydent EUWP

 

List informacyjny nr 3  (2010)

 


List informacyjny nr 2 (2010)

Drogie Koleżanki i Koledzy,                                                                               luty, marzec  - 2010 r.

zakończył się wstępny etap przygotowań i negocjacji w sprawie finansowania Europejskiego Dnia Polonii i Polaków za granicą. Od komunikatu w tej sprawie rozpoczynamy nasz list informacyjny. Dominują sprawy Białorusi i obchody 30-lecia Solidarności. Zamieszczamy też kilka wiadomości nadesłanych przez nasze  organizacje. Prosimy o regularne przesyłanie nam  informacji o ważnych wydarzeniach z życia Polonii w Waszym kraju w formacie Word.

Serdecznie pozdrawiam                                                                  Tadeusz A. Pilat - Prezydent EUWP

List informacyjny nr 2  (2010)

List informacyjny nr 1 (2010)

Drogie Koleżanki i Koledzy,                                                     styczeń, luty  - 2010 r.

Otrzymaliśmy w końcu protokół z naszego zjazdu, który wraz ze sprawozdaniem komisji wnioskowej załączamy. List rozpoczynamy naszym oświadczeniem w sprawie Białorusi. Zamieszczamy kilka grudniowych informacji z życia naszych organizacji. Dziękujemy za nadesłane materiały i prosimy o nadsyłanie wszelkich informacji o Waszej działalności i ważnych wydarzeniach z życia Polonii  w formacie Word.

Serdecznie pozdrawiam                        Tadeusz A. Pilat - Prezydent EUWP

List informacyjny      nr 1 (2010)

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.