×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Konferencja „Przyszłość mediów polonijnych w Europie”

W dniach 28-30 listopada odbyła się w Szwecji, w Quality Hotel w Malmö, konferencja „Przyszłość mediów polonijnych w Europie”, która zgromadziła przedstawicieli zaproszonych polskich i polonijnych mediów z takich krajów europejskich jak: Austria, Belgia, Białoruś, Czechy, Dania, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Niemcy, Rosja, Szwecja, Ukraina i Wielka Brytania. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele mediów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Media polonijne, zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie Europy, spełniają ważną rolę, służą integracji środowisk polskich i polonijnych oraz łączą je z krajem. Już w 2012 r. w Berlinie, na zorganizowanej przez EUWP konferencji  Monitor Emigracji Zarobkowej, uczestniczące w niej media wyraziły potrzebę bliższej współpracy.

Ideę oraz trud zorganizowania konferencji podjęła Teresa Sygnarek prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, które w pokaźnym zakresie, ze środków własnych  sfinansowało to medialne spotkanie. 

Należy podkreślić, że konferencja mogła się odbyć dzięki wyraźnemu wsparciu finansowemu, którego udzieliła Ambasada RP w Sztokholmie. Również Europejska Unia Wspólnot Polonijnych zadeklarowała pokrycie części kosztów konferencji.

Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Schetyny. Patronat medialny objęła TVP „Polonia”.

 

Gośćmi konferencji byli: Leszek Czarnobaj - Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Wojciech Tyciński - Wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Barbara Sośnicka - Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie oraz Helena Miziniak – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Dwudniowym, wielogodzinnym obradom przewodniczyli: Teresa Sygnarek – Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji i Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Uczestnicy konferencji wyrazili satysfakcję i wdzięczność za zorganizowanie konferencji oraz potrzebę dalszej integracji europejskich mediów polonijnych poprzez kontynuację cyklicznych spotkań tego rodzaju. Wszelkie, będące wynikiem obrad, propozycje dotyczące działań w przyszłości, po ożywionej dyskusji  przyjęto w postaci załączonego dokumentu końcowego konferencji.

 

Komunikat Konferencji                                          Apel Konferencji

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.