List informacyjny nr.7


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  pragnę w imieniu Sekretariatu EUWP serdecznie podziękować za współpracę w minionym roku kalendarzowym i okazaną nam przychylność Marszałkowi, kancelarii oraz członkom Senatu Rzeczpospolitej. Dziękuję Prezydentowi Rzeczpospolitej i pracownikom jego kancelarii, Sejmowi i Rządowi, a w szczególności Ministrom oraz pracownikom Ministerstw Spraw Zagranicznych i Edukacji Narodowej. Za wyrozumiałe wsparcie dziękuję organizacjom pozarządowym, a przede wszystkim Prezesowi, kierownictwu i członkom Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Prezesom Fundacji Semper Polonia i Pomoc Polakom na Wschodzie. Dziękuję za relacje z życia i działalności europejskiej Polonii Dyrekcji i redakcjom TVP Polonia. Dziękuję wspierającej nas w działaniach licznej kadrze polskich placówek dyplomatycznych. Dziękuję również życzliwym nam przedstawicielom kościoła, nauki i mediów oraz innych polskich instytucji i organizacji. Dziękuję za trud pracy polonijnej wszystkim członkom i działaczom organizacji zrzeszonych w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz za życzliwą współpracę zaprzyjaźnionym organizacjom polonijnym na całym świecie,

Wszystkim życzę Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wiele szczęścia i dalszych sukcesów w pracy dla Polski i Polonii w Nowym 2010 Roku.

Tadeusz Adam Pilat - Prezydent EUWP

 

List informacyjny nr 7pdf-grafik


Drogie Koleżanki i Koledzy,                                                                                                            listopad - grudzień  - 2009 r.

Ten ostatni w tym roku kalendarzowym list rozpoczynamy życzeniami i sprawozdaniem z naszego zjazdu  na które długo czekaliśmy. Dziękuję za nadesłane informacje i zachęcam wszystkich do ich przysyłania.

Serdecznie pozdrawiam                               Tadeusz A. Pilat - Prezydent EUWP


*   *   *

VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych


W dniach 23 do 25 października, w Domu Polonii w Pułtusku odbył się VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński skierował list do uczestników zjazdu, który odczytał Minister w Kancelarii Prezydenta Mariusz Handzlik. W Zjeździe uczestniczyło blisko 60 delegatów reprezentujących 36 organizacje polonijne z 27 krajów Europy. Gośćmi Zjazdu byli m.in.: sekretarz stanu w MSZ Jan Borkowski, przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Marek Borowski, wiceprzewodnicząca tej komisji Joanna Fabisiak, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzej Person, prezes Stow. „Wspólnota Polska” Maciej Płażyński, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią MSZ Maciej Szymański, doradca prezydenta RP Michał Dworczyk i dyrektor TV Polonia Bogdan Milczarek.

W sesji sprawozdawczej delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności sekretariatu za okres trzyletniej kadencji oraz udzielili absolutorium ustępującym władzom.

W sesji wyborczej odbyły się wybory prezydenta EUWP, komisji rewizyjnej oraz zatwierdzenie składu sekretariatu. Prezydentem EUWP wybrany został ponownie Tadeusz Adam Pilat ze Szwecji.

Tadeusz Adam Pilat, urodzony w 1946 r. w Krakowie, pochodzi ze szlacheckiej rodziny kresowej o katolickich, powstańczych i naukowych tradycjach. Jest żonaty i ma cztery córki. Zarówno w Polsce, jak i w Szwecji nie związany z żadną partią polityczną. Ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej i studia pedagogiczne na Uniwersytetach w Kristianstad i w Växjö. Na emigracji w Szwecji od 1977 r. Od 30 lat kształci młodzież polonijną pracując zawodowo jako nauczyciel w gminie Landskrona, gdzie jest również lektorem w katolickiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Przez 9 lat pełnił funkcję prezesa Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji. Przez wiele lat był członkiem szwedzkiej Rządowej Rady d/s Integracji i Równouprawnienia, a obecnie jest członkiem Państwowego Komitetu Święta Narodowego przy Marszałku Parlamentu Szwedzkiego i Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP VI i VII kadencji. W Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pełnił funkcję sekretarza i przez dwie kadencje wiceprezydenta. Na VI Zjeździe EUWP w 2006 r. został wybrany na stanowisko prezydenta i ponownie na tegorocznym VII Zjeździe w Pułtusku.

W skład sekretariatu weszli: wiceprezydent Aleksander Zając z Niemiec, sekretarz generalny Roman Śmigielski z Danii oraz sekretarze: Bożena Bogdańska-Szadai z Węgier, Emilia Chmielowa z Ukrainy i Edward Trusewicz z Litwy. W nowo wybranym Sekretariacie EUWP zasiada również honorowy prezydent EUWP Helena Miziniak z Wielkiej Brytanii z funkcją skarbnika. Zastępcami członków sekretariatu zostali: Wojtek Tuczyński z Wielkiej Brytanii i Marek Seroczyński z Bułgarii.

Członkami Komisji Rewizyjnej wybrano: Franciszkę Konieczną  z Francji, Wandę Krukowską z Łotwy i Halinę Subotowicz-Romanową z Rosji.

Delegaci nie przyjęli zgłoszonych projektów nowego statutu i zlecili komisji statutowej - w poszerzonym składzie - opracowanie jednego wspólnego projektu. W skład poszerzonej komisji statutowej wchodzą: Jan Branny – Czechy, Krzysztof Bystram – Belgia, Teresa Dutkiewicz – Ukraina, Franciszka Konieczna – Francja, Bogdan Kulas - Norwegia, Andrzej Lech – Austria, Wiesław Lewicki – Niemcy, Tadeusz Pilat – Szwecja. Przewodniczącym komisji statutowej został Wiesław Lewicki. (Krzysztof Bystram zrezygnował z członkostwa w komisji).

Ustalono składy międzyzjazdowych komisji: młodzieżowej, oświaty, mediów, nowej emigracji, mniejszości narodowych, obrony dobrego imienia i pamięci narodowej.

W sesji programowej mówiono m.in. na temat przyszłości szkół polonijnych, nowej emigracji do krajów UE, sytuacji Polaków na Białorusi. Delegaci wyrazili swe pełne poparcie dla Związku Polaków na Białorusi prowadzonego przez Andżelikę Borys.

W przyszłym roku EUWP planuje zorganizować m.in. konferencję „Monitor 2010” poświęconą problemom nowej emigracji zarobkowej, konferencję oświatową oraz Młodzieżowe Forum Katyńskie.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych jest strukturą integrującą organizacje Polaków zamieszkałych poza granicami kraju - na obszarze kontynentu europejskiego. Została założona w 1993 r. przez 6 organizacji. Obecnie zrzesza 44 organizacje członkowskie z 31 państw europejskich.

Na VII Zjeździe w poczet członków EUWP przyjęto dwie nowe organizacje: Niezależną Organizację Europejskiej Młodzieży Polonijnej (NOEMP) oraz Stowarzyszenie Polaków Zamieszkałych w Czarnogórze.

„Przyszłość szkoły Polonijnej” w Sejmie


Dwukrotnie komisje sejmowe omawiały ważny temat przyszłości szkoły polonijnej oraz rezultaty październikowej konferencji zorganizowanej przez EUWP, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji i Konsulat Generalny RP w Malmö.

22/10 obradowała Komisja Łączności z Polakami za Granicą, pod przewodnictwem posłów Joanny Fabisiak (PO), zastępcy przewodniczącego Komisji, i Marka Borowskiego (SDPL), przewodniczącego Komisji, który zrelacjonował udział w konferencji.

5/11 odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Łączności z Polakami za Granicą, obradujące pod przewodnictwem posła Tadeusza Sławeckiego (PSL), zastępcy przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W posiedzeniu udział wzięli: Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej, Marta Sęk-Spirydowicz - zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Krystyna Lachowicz - ekspert w Kancelarii Prezydenta RP, Maciej Płażyński - prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz senator Andrzej Person. Na posiedzeniu obszernie omówiono Program Rozwoju Oświaty Polonijnej na lata 2009-2011 oraz złożono sprawozdanie z wyjazdu delegacji poselskiej do Szwecji na konferencję nt. „Przyszłość szkoły polonijnej”.

Konferencja historyczna we Włoszech

W dniach 3 i 4 grudnia 2009 r. w Liceo Scientifico „A. Volta” oraz w Aula Magna Wydziału Architektury na Uniwersytecie Mediterraneo w Reggio Calabria, odbyła się pod patronatem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych konferencja zatytułowana „Wspomnienia historyczne – od wybuchu II Wojny Światowej, poprzez „Solidarność”, aż do dni obecnych”. Organizatorem był Związek Polaków w Kalabrii, a nad przygotowaniami i programem konferencji czuwała energiczna prezes Katarzyna Gralińska. W konferencji udział wzięło ponad 160 osób. Gośćmi i prelegentami konferencji byli: prof. Aleksander Hall, prof. Felice Costabile oraz profesorowie Germano, Sicari, Stilo oraz Dr. Piacentile. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dyrektor szkoły, który przywitał honorowego gościa z Polski, gości z Padwy i Reggio Calabria. W zapełnionej po brzegi sali, w obecności przedstawicieli telewizji lokalnych, przedstawiono i omówiono następujące tematy: „Historia Polski od II-giej Wojny Światowej”, „Narodziny Solidarności i jej rola w drodze do wolności Polski”, „Rola Ojca Świętego – Jana Pawła II w kształtowaniu nowego oblicza Polski”, „Przełamywanie podziałów w Europie po upadku muru berlińskiego”, „Przystąpienie Polski do NATO i UE jako zwięczenie jej powrotu do źródeł cywilizacji zachodniej”, „Przyjaźń polsko-włoska w oczach polskiej dyplomacji”. W korytarzu przy Aula Magna wyeksponowana została wystawa fotograficzna poświęcona wydarzeniom II Wojny Światowej oraz obozowi koncentracyjnemu Auschwitz – Birkenau (2-9.12.09) i Monte Cassino. Wystawa zostanie powtórzona  wystawy szkołach a w roku 2010 zostanie zatwierdzony program przyjazdu młodzieży do Polski.

Wieści z Węgier

Szczególnym wydarzeniem tegorocznych obchodów święta Niepodległości Polski było odsłonięcie tablicy pamiątkowej umieszczonej na ścianie polskiego kościoła, a  poświęconej pierwszej na Węgrzech Polskiej Drużynie Harcerskiej im. Stefana Batorego, która powstała w lutym 1934 przy budapeszteńskim kościele polskim.  Drużyna działała do 1944 r. Podczas uroczystości odsłonięcia  tablicy wartę honorową  zaciągnęli harcerze z 70 WDH z Luzina, którzy specjalnie na tę okazję przybyli do Budapesztu z komendantką Hufca w Wejherowie phm.  Anną Borys.

13 grudnia w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema na Węgrzech odbyło się interaktywne forum młodzieżowe opatrzone symbolicznym hasłem "Od kartek do kart". Gośćmi specjalnymi Forum byli znakomici znawcy spraw solidarnościowych Polski i Węgier panowie: Andrzej Celiński b. szef gabinetu Lecha Wałęsy obecnie poseł na Sejm RP oraz panowie dr Tibor Szép badacz dziejów polskiej "Solidarności" na Węgrzech, któremu towarzyszył Miklós Csómos - polityk i wybitny przyjaciel Polaków. Oprócz studentów z Budapesztu i Piliscsaba przyjechali słuchacze polonistyki z Debreczyna, a także polscy stypendyści. W czasie Forum mówiono o zmianie systemu w Polsce i na Węgrzech. Spotkaniu towarzyszyła niewielka wystawa plakatów i zdjęć dotycząca czasów "Solidarności", występ zespołu "Przeznaczenie" z Piotrkowa Trybunalskiego i znakomite "opłatkowe" specjały kuchni polskiej.

Raport w sprawie Polonii

17 grudnia 2009 r. w Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski zaprezentował „Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą”. W konferencji prasowej towarzyszącej temu wydarzeniu udział wzięli również Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz Jan Borkowski, Sekretarz Stanu w MSZ. Opracowany przez Departament Współpracy z Polonią raport stanowi pierwszą próbę przedstawienia w sposób kompleksowy polskiej diaspory w końcu pierwszej dekady XXI wieku. Intencją opracowania jest dostarczenie wieloaspektowej wiedzy o Polonii i Polakach w świecie. Na potrzeby raportu zespół redakcyjny dokonał wyboru 30 państw, w których społeczności polskie są najliczniejsze, jak również w sposób istotny wpływają na politykę Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa zamieszkania. Liczące się zbiorowości Polaków i osób o polskim rodowodzie obecne są w większości państw Europy, w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz w Ameryce Południowej, w tym szczególnie w Argentynie i Brazylii, a także w Republice Południowej Afryki i Australii. Walorem raportu jest to, że po raz pierwszy w jednej publikacji zestawiono opinie i analizy pochodzące nie tylko z polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych oraz innych instytucji państwowych zajmujących się tą problematyką  na czele z Senatem i kilkunastoma resortami rządowymi, ale także organizacji pozarządowych. Warto podkreślić, że opracowanie zostało uzupełnione sprawozdaniami trzech najważniejszych organizacji  działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą – Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Fundacji „Semper Polonia”. Raport niestety nie obejmuje zintegrowanych, ponadkrajowych struktur polonijnych.


Bal Sylwestrowy w Pułtusku


Z Domu Polonii w Pułtusku otrzymaliśmy następującą informację:

Szanowni Państwo, Informujemy uprzejmie, że Dom Polonii w Pułtusku organizuje w tym roku bal pod hasłem „Kresowy Bal Sylwestrowy”. Koszt balu wynosi 390 zł od osoby. W cenę wliczone jest bogate menu (dania gorące, zimne przekąski, napoje alkoholowe na 2 osoby: wino białe lub czerwone, wino musujące, 0,5 l wódki). Zapewniamy dobrą zabawę zarówno przy muzyce mechanicznej, jak i muzyce na żywo. Rozpoczęcie balu o godz. 21.00.Nowy Rok witamy pokazem sztucznych ogni. Koszt noclegu w Zamku za pokój 2-osobowy wynosi 240 zł za dobę, ze śniadaniem. Dodatkowy koszt – opłata za parking 25 zł za samochód osobowy, za dobę. Informacje: Małgorzata Grąbczewska, tel. +48-23-692 4240.