List informacyjny 4 - 2013

List informacyjny nr 4 (2013)