Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Artykuły

VIII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych - Informacja

 

W dniach 16-18 listopada odbył się w Pułtusku VIII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Gośćmi zjazdu byli: Wiceminister Spraw Zagranicznych Janusz Cisek,  Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Joanna Fabisiak, Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzej Person, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, oraz Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Iwona Borowska Popławska. Gościem specjalnym zjazdu był Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, który w niedzielę, w renesansowej Bazylice Pułtuskiej wraz z ks. Kanonikiem Wiesławem Koskiem celebrował mszę św. za pomyślność EUWP i nowo wybranych władz. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentowali również prezesi oddziałów: Łomżyńskiego – Hanna Gałązka i Białostockiego – Anna Kietlińska.

Czytaj więcej: VIII  Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych - Informacja

"Gloria Artis" dla naszego kolegi Michala Zielinskiego

Prezes Zjednoczenia Polskiego w Helsingforsie (Helsinkach) Michał Zieliński, udekorowany zostal brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Uroczystej dekoracji dokonal Janusz Niesyto, ambasador RP.w swojej rezydencji  w Finlandii podczas polonijnego spotkania , w którym udział wzięli przedstawiciele trzech organizacji polonijnych działających w Finlandii.

- Jestem wdzięczny ojczyźnie mojej, Polsce, za wychowanie i wykształcenie muzyczne. Dziękuję mojemu ojcu, Bronisławowi za wpajanie zamiłowania dla muzyki i kultury. Miałem okazję i możliwość przekazywania tego, czego się nauczyłem, zdolnej młodzieży fińskiej. Kraj ten i Konserwatorium Muzyczne w Helsinkach, dały mi taką możliwość, a wyniki mojej pracy zostały tu, w środowisku muzycznym, wysoko ocenione – podziękował Michał Zieliński.

Fot. Jerzy Mianowski

***

Trzystopniowy medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" nadawany jest przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego osobom lub instytucjom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal jest odznaczeniem szczególnie prestiżowym, honorującym wybitne zasługi na polu kultury. Jest wyższy rangą niż odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej, która zastąpiła dawną odznakę Zsłużony Działacz Kultury.

Halina Subotowicz-Romanowa ponownie szefową Kongresu Polaków w Rosji

Halina Subotowicz-Romanowa została ponownie wybrana na przewodniczącą Kongresu Polaków w Rosji. Wyboru dokonał  V Zjazd tej organizacji, który 4 listopada 2012 r. zebrał się w Moskwie. Stowarzyszenie Wspólnota Polska liczbę Polaków zamieszkujących Federację Rosyjską szacuje na 300 tys. Kongres Polaków w Rosji to największa organizacja polonijna w tym kraju. W 2012 roku obchodzi 20-lecie istnienia.


Poprzednie zjazdy Kongresu Polaków w Rosji odbyły się w 1992, 1997, 2003 i 2007 roku. Subotowicz-Romanowa stoi na czele tej organizacji nieprzerwanie od 20 lat.

Kongres Polaków w Rosji zrzesza 48 organizacji regionalnych. Do najaktywniejszych należą te w Abakanie, Jekaterynburgu, Irkucku, Krasnojarsku, Moskwie, Orenburgu, Permie, Petersburgu, Saratowie, Smoleńsku, Tomsku, Tiumeniu i Ułan-Ude.

Głównymi tematami Zjazdu tradycyjnie problemy utwierdzania tożsamości narodowej i kultywowania polskości, zwłaszcza wśród młodzieży, a także nauczania języka polskiego i popularyzacji polskiego dziedzictwa historyczno-kulturalnego w Rosji. Obrady zjazdu zbiegły się z obchodami Dnia Jedności Narodowej, ustanowionego w Rosji dla upamiętnienia wypędzenia wojsk polskich z Moskwy w 1612 roku.

Jerzy Malczyk

Dziennikarze zasłużeni dla Polonii – Wręczono pierwsze w historii Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy

Nasza koleżanka z Holandii, Małgorzata Bos-Karczewska – laureatką Nagrody im. Macieja Płażyńskiego. Prowadzi portal Polonia.nl, wydawca jest STEP, organizacja członkowska EUWP od 2003 r.

Ci dziennikarze, którzy w sposób wyjątkowy przysłużyli się Polonii, w sobotę 20 X br. zostali docenieni w Gdyni.
Trafiła do nich przyznawana po raz pierwszy w historii Nagroda im. Macieja Płażyńskiego, działacza opozycji antykomunistycznej, wojewody gdańskiego, marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP oraz prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem.
Uroczystość z udziałem marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, wiceministra spraw zagranicznych Janusza Ciska, władz Gdańska, Gdyni i Sopotu, Marszałka Województwa Pomorskiego i rodziny – patrona nagrody – oraz wszystkich laureatów odbyła się w Muzeum Miasta Gdyni.

Wiceminister spraw zagranicznych Janusz Cisek podkreślił rolȩ dziennikarzy i mediów polonijnych w budowaniu świadomości 17 milionów Polaków na świecie. Dziennikarze ci promują także Polskȩ i Poloniȩ zagraniczną – dodał Cisek. Marcin Lewicki, prezes Fundacji Press Clubu Polska podkreślił służbę dziennikarzy polonijnych, działających w innych warunkach niż dziennikarze krajowi.
Laureaci

W kategorii dziennikarz medium polonijnego laureatką została Barbara Sosno z redakcji radia „Znad Wilii”, nagrodzona za cykl audycji poświęconych problematyce polskiego szkolnictwa na Litwie.

Czytaj więcej: Dziennikarze zasłużeni dla Polonii – Wręczono pierwsze w historii Nagrody im. Macieja Płażyńskiego...

Wiesław Lewicki wyróżniony odznaczeniem Bene Merito

 

od lewej: KG Mariusz Skórko, Prezes Wiesław Lewicki, KG Jolanta Kozłowska, Prezes Alexander Zając

We wrześniu br. w „Białej Sali” Acheńskiego Ratusza miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Prezes  Wiesław Lewicki został odznaczony wyróżnieniem „Bene Merito” za całokształt swojej działalności na rzecz dialogu międzynarodowego oraz wspierania dobrego imienia Polski w Europie. Odznaczenie wręczyła Konsul Generalna Konsulatu RP z Kolonii Jolanta Róża Kozłowska w obecności Konsula Generalnego z Berlina Mariusza Skórko oraz nadburmistrzamiasta Aachen Marcela Philipp. Uroczystość zaszczycili obecnością liczni goście z polityki, kultury, fundacji Karola Wielkiego oraz przyjaciele i rodzina. Przypomnijmy, że Wiesław Lewicki pełni obecnie funkcję prezesa Kongresu i prezydenta Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. Wiesław Lewicki jest m.n. inicjatorem nagrody Polonii „Polonicus” oraz zainicjował i  zrealizował  liczne eventy kulturalne zwane „Polregionale”.
"Bene Merito" (łac. Dobrej Zasługi lub Słusznej Nagrody) to honorowe polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Ministra Spraw Zagranicznych. Odznaczenie Honorowe "Bene Merito" zostało ustanowione Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2009 jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane obywatelom polskim oraz obywatelom państw obcych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Pierwsze nadanie odznaczenia miało miejsce w czasie pierwszych obchodów Dnia Służby Zagranicznej w listopadzie 2009; odznaczenie nadano wtedy 25 osobom. Nagrodzonymi odznaczeniem „Bene Merito” są m.n. prof. Władysław Bartoszewski, Jan-Krzysztof Bielecki, Szewach Weiss, Stefen Moller, Gesine Schwann, Norman Davies, Ryszard Kaczorowski, Jerzy Owsiak, Janina Ochojska.
Sekretariat EUWP gratuluje serdecznie naszemu koledze Wiesławowi Lewickiemu tak znamienitego i ważnego odznaczenia, którym został za swoje skuteczne działanie słusznie doceniony.

A tak donosiła lokalna prasa Aachener Nachrichten

Po raz pierwszy przyznano Nagrodę im. Macieja Płażyńskiego

Jury Nagrody -fot. Jacek Marczewski, Press Club PolskaPo raz pierwszy przyznano Nagrodę im. Macieja Płażyńskiego. Uhonorowani zostali dziennikarze i media służący Polonii.

Warszawa, 19 września 2012 – Laureatami tegorocznej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego zostali dziennikarze z Polski, Litwy, Holandii i Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo wyróżniono dziennikarzy z Rosji i Niemiec. Jury wybrało zwycięzców spośród 55 nominacji nadesłanych ze wszystkich kontynentów.

W kategorii dziennikarz medium polonijnego laureatką jest Barbara Sosno z redakcji radia „Znad Wilii”, nagrodzona za cykl audycji poświęconych problematyce polskiego szkolnictwa na Litwie.

W kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne laureatką jest Jolanta Roman-Stefanowska z TVP Oddział Gdańsk, autorka reportaży o Polakach mieszkających w Kazachstanie i w Rosji. Ponadto Jury wyróżniło w tej kategorii Piotra Cywińskiego z redakcji tygodnika „Uważam Rze” za profesjonalne i bezkompromisowe podejmowanie trudnych tematów w artykułach „Bunt straceńców” i „Tragarze obciążeń”.

W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na tematy Polonii laureatką jest Małgorzata Bos-Karczewska, autorka publikacji w „NRC Handelsblad” na temat rządowych planów wydalenia z Holandii bezrobotnych Polaków, czym rozpoczęła dyskusję w mediach holenderskich i światowych o traktowaniu polskich imigrantów w Holandii.

W kategorii redakcja medium polonijnego laureatem jest redakcja „Nowego Dziennika – Polish Daily News” z Nowego Jorku, nagrodzona za nowoczesne i profesjonalne dziennikarstwo służące Polonii amerykańskiej. Ponadto Jury wyróżniło w tej kategorii redakcję dwumiesięcznika „Dom Polski” wydawanego w Tomsku za podtrzymywanie polskich tradycji na terenie Syberii i całej Rosji.

Czytaj więcej: Po raz pierwszy przyznano Nagrodę im. Macieja Płażyńskiego

Konsultacje w sprawie Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku

Janusz Cisek  Podsekretarz StanuSzanowni Państwo,

Dla skutecznej realizacji zadań związanych z Polonią i Polakami poza granicami RP, już teraz  przygotowujemy się do określenia priorytetów na 2013 oraz rozpisania Konkursu na podział środków finansowych. Zarys tego programu przedstawiamy poniżej z  prośbą o konstruktywne uwagi i konsultację.

Owych zadań nie chcemy ograniczać. Wzorem roku bieżącego pragniemy zmobilizować jak najszersze kręgi społeczeństwa, skorzystać z aktywności, inicjatyw i doświadczenia wszystkich tych, którzy zechcą zaangażować się lub wesprzeć współpracę z naszymi rodakami na świecie. Chcemy skorzystać z potencjału ludzi, organizacji, instytucji, które wesprą działania ustawowo do tego powołanych organów państwa.

Przedkładając do Państwa wiadomości informację o obszarach, na których zostaną skoncentrowane działania państwa w 2013 r. chcemy skorzystać nie tylko z wiedzy pochodzącej z lat współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Polonią i Polakami za granicą oraz z dobrej znajomości problematyki polonijnej uzyskanej dzięki sieci placówek dyplomatycznych i konsularnych. Odwołujemy się do zbiorowej mądrości wszystkich, którzy mogą wnieść swój wkład w stworzenie jak najlepszego Planu i jak najskuteczniejszych działań. Podobne konsultacje rozpoczęliśmy wiosną tego roku, ale jak wszyscy wiedzą nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu, aby móc zgłosić i dogłębnie przeanalizować wszystkie pomysły. Planując działania na rok 2013 mamy ten komfort, że możemy o nich rozmawiać już od dziś i dobrze przygotować się do rozpisania konkursu dla podmiotów spoza sfery budżetowej już 2 października tego roku.

Będziemy wdzięczni za wszelkie podpowiedzi, jak wyobrażacie sobie Państwo realizację zadań we wskazanych priorytetowych obszarach tematycznych na poszczególnych krajach wymienionych w Planie.

Czytaj więcej: Konsultacje w sprawie Planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy - 23-26 sierpnia br. w Warszawie i Pułtusku

W dniach od 23 do 26 sierpnia odbędzie się IV Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy w Warszawie i w Pułtusku..

Pracami przygotowawczymi Zjazdu kieruje Komitet Organizacyjny Zjazdu, powołany na spotkaniu we Wrocławiu 31 lipca 2011 r., pod przewodnictwem wiceprezes Rady Polonii Świata Heleny Miziniak. W skład komitetu wchodzą reprezentanci: Kongresu Polonii Amerykańskiej, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej, Związku Polaków na Litwie, Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, Kongresu Polaków w Rosji i Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, w którym,  weźmie udział ok. 250 delegatów, odbędzie się w dniach 23-26 sierpnia 2012 r. w Domu Polonii w Pułtusku i w Sejmie RP w Warszawie. Obrady odbywać się będą w oparciu o przyjęty regulamin.Głównym organizatorem IV Zjazdu jest Rada Polonii Swiata i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, które przygotowało i złożyło wniosek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na Zjazd i które roześle zaproszenia do poszczególnych organizacji.

Będziemy na naszych stronach informować o przebiegu i ustaleniach IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy

Przywrócenie obywatelstwa polskiego

Szanowni Państwo, pragniemy zwrócić uwagę na nową instytucję wprowadzoną Ustawą o obywatelstwie polskim -przywrócenie obywatelstwa polskiego. Stosowny wniosek złożyć mogą osoby, które utraciły obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 r. kierowany on jest do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przy czym cudzoziemiec mieszkający za granicą składa wniosek za pośrednictwem właściwego terytorialnie konsula.

Do formularza wniosku dołącza się:

- dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo;

- posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego;

- fotografię osoby objętej wnioskiem;

- dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeżeli taka nastąpiła;

Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale lub jako urzędowo poświadczone kopie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Opłata konsularna za złożenie wniosku wynosi 36,- euro plus 6,- euro opłata pocztowa.

Tekst ustawy o obywatelstwie polskim: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/161/1

 

Obywatele niemieccy proszeni są o zapoznanie się z treścią § 25, ust. 1 zdanie drugie Staatsangehörigkeitsgesetz.

Informacja konsularna

Ministerstwo Spraw Zagranicznych walczy z Senatem o to, kto będzie decydował o finansowym wsparciu dla Polonii

MSZ chce przejąć 67 mln zł, dla Senatu ma zostać jedynie 10 mln – informuje "Gazeta Wyborcza". Pomysł nie podoba się marszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi.

Senat, który wnioski rozpatrywał dotąd we współpracy z MSZ, wspieraniem Polonii zajmuje się od lat. Pieniądze są przeznaczane m.in. na remonty polskich szkół, kościołów, na organizacje polonijne. Jak twierdzi jeden z senatorów, ostatnio wiele się zmieniło, system się sprawdza, a pieniądze są wydawane sensownie.

Teraz wszystko się może zmienić, bo zgodnie z nowym pomysłem Radosława Sikorskiego, zdecydowaną większością pieniędzy będzie zarządzało MSZ. Resort twierdzi, że obecne rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją, a Senat, poprzez dysponowanie pieniędzmi, przejmuje kompetencje władzy wykonawczej.

Na to, że senatorowie poprą reformę, ma nadzieję Robert Tyszkiewicz, wiceszef sejmowej komisji spraw zagranicznych. Polityk PO twierdzi, że politykę polonijną trzeba wpisać w politykę zagraniczną, a polska służba konsularna musi w większym zakresie zajmować się Polakami.

Zdecydowanym przeciwnikiem takiej reformy jest marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, który nie chce stracić istotnej kompetencji izby. Marszałek ma też poparcie wśród senatorów. - Ważnych inicjatyw w całej zeszłej kadencji było może kilkanaście. Borusewicz zrobi wszystko, żeby utrącić reformę - twierdzi jeden z nich, chociaż zaznacza, że Sikorski ma trochę racji, bo trzeba reformować politykę polonijną.

Może mu być trudno, bo pomysł ministra podoba się jednemu z najbardziej popularnych senatorów - Włodzimierzowi Cimoszewiczowi. - Tylko MSZ dysponuje wystarczającymi instrumentami realizowania rządowych koncepcji współpracy z Polakami za granicą. Senat powinien zachować szczególną pozycję w relacjach kraju z diasporą. Może się to wyrażać uznaniem jego uprawnień kontrolnych wobec MSZ w tym zakresie, ale nie powinien zastępować władzy wykonawczej - tłumaczy, przypominając, że będąc ministrem spraw zagranicznych sam zaproponował takie rozwiązanie, jednak Senat "doprowadził do utrzymania poprzedniego systemu".

Więcej w "Gazecie Wyborczej".

(tsz)

Polonia zaniepokojona zapowiedzią zmian w jej finansowaniu

Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych wyraziła zaniepokojenie zapowiedzią zmian w systemie finansowania działalności organizacji polonijnych - napisano w oświadczeniu.

Chodzi o zapowiedź przekazania środków przeznaczanych na wspieranie organizacji polonijnych, które dotychczas znajdowały się w gestii Senatu (75 mln zł), do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

- Zdajemy sobie sprawę, że władze polskie mają prawo do dysponowania polonijnymi środkami budżetowymi, ale pragniemy zwrócić uwagę na historyczną rolę merytorycznej opieki Senatu RP nad Polonią oraz naszego partnerstwa ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska". Jednocześnie obecny system finansowania działalności polonijnej poprzez ponad 170 podmiotów krajowych uważamy za niewłaściwy - napisano w oświadczeniu Rady Prezesów EUWP.

Rada podkreśliła, że taki model finansowania m.in. poprzez nowo powstałe fundacje polskie powoływane przez podmioty polonijne rozbija jedność oraz szkodzi integracji środowisk polonijnych.

Jak napisano w oświadczeniu, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych oraz zjazdy Polonii Świata zawsze podkreślały znaczenie finansowania działalności organizacji polonijnych poprzez organizacje pozarządowe.

- Finansowanie bezpośrednio poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych może stwarzać problem lojalności wobec krajów naszego zamieszkania. Oczekujemy szerokiej konsultacji społecznej z naszymi organizacjami - napisali członkowie Rady Prezesów EUWP.

- Służymy pomocą i radą przy stworzeniu tego modelu oraz mamy nadzieję, że finansowanie naszej działalności będzie się odbywało w sposób przejrzysty poprzez organizacje pozarządowe, a przede wszystkim poprzez naszego partnera strategicznego, jakim jest Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" – podkreśliła Rada Prezesów EUWP.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych skupia 41 organizacji polonijnych m.in. z Białorusi, Rosji, Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Węgier.

W połowie listopada rzecznik MSZ Marcin Bosacki powiedział, że resort ma nadzieję na uzyskanie "decydującego wpływu" na środki przekazywane organizacjom polonijnym. Zapowiedział, że w najbliższym czasie zostaną zaprezentowane konkretne rozwiązania w tej sprawie. Nieoficjalne informacje, że szef MSZ Radosław Sikorski zabiega u premiera Donalda Tuska o przyznanie jego resortowi tej kwoty pojawiały się już we wrześniu.

Nagrody TVP Polonia „Za Zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju 2011"

10 października na Zamku Królewskim w Warszawie podczas uroczystej gali zostały wręczone doroczne nagrody TVP Polonia.

TVP Polonia od 1995 roku przyznaje prestiżowe nagrody „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju”. Jej laureatami są ludzie wielce zasłużeni dla polskiej kultury, sztuki, edukacji i sportu, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozsławienia Polski i Polaków na całym świecie. To społecznicy, mieszkańcy i działający poza granicami kraju, szczególnie zasłużeni dla środowisk polonijnych.

Wśród tegorocznych laureatów nagrody znaleźli się między innymi: Magdalena Żuk – wybitna polska pianistka zamieszkała w Paryżu, Mariusz Grudzień – wiceprezes Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, organizator Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Aleksander Zając - działacz polonijny, Prezydent Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech i Marcin Gortat – najsławniejszy polski koszykarz grający w NBA, mecenas i protektor młodych talentów koszykarskich w Polsce.

W tym roku przyznana została również nagroda specjalna, którą kapituła wyróżniła Barbarę Borys-Damięcką – pomysłodawczynię i organizatorkę „Telewizji Polonia” - pierwszego Programu Satelitarnego Telewizji Polskiej.

Uroczystą galę uświetnił:                      Alexander Zając Foto Jan J. Bogocz

• występ tegorocznej laureatki Magdaleny Żuk w utworze Fryderyka Chopina.
• koncert z autorskim programem muzyki filmowej Krzesimira Dębskiego stanowiący kompilacją najpiękniejszych i najbardziej znanych tematów muzycznych skomponowanych dla filmu i telewizji oraz fragmenty z najnowszej produkcji kompozytora – muzyki do filmu Jerzego Hoffmana „1920 Bitwa Warszawska”.
• Występ Anny Jurksztowicz z towarzyszeniem orkiestry kameralnej, która zaśpiewała utwory skomponowane dla filmu i telewizji, w tym jej najpopularniejsze piosenki serialowe w specjalnie przygotowanych aranżacjach orkiestry kameralnej.

Galę poprowadziła Agata Konarska.

WYBORY 2011 -Jak glosowala Polonia ? niektore dane ponizej

 

 

NIEMCY

Polacy w Niemczech nie pobili w tym roku frenkwencyjnego rekordu. W 13 obwodowych komisjach wyborczych głosowało nieco ponad 13500 osób. Według wyników wyborów parlamentarnych, podanych przez konsulaty polskie w Berlinie, Monachium, Kolonii i Hamburgu, największe poparcie wyborców głosujących w tych obwodach uzyskała Platforma Obywatelska. Wybory do Senatu we wszystkich tych obwodach wygrała Barbara Borys-Damięcka.

W Berlinie : PO otrzymalo 2997 glosow , PIS 687,  RP 391 SLD 209 oraz  PSL 27 glosow , a pozostale otrzymaly 67. Do Senatu weszla Borys-Damięcka z 2627 glosow z 3375 oddanych glosow.

 

DANIA

W Kopenhadze zdecydowane zwycięstwo PO    W Ambasadzie RP w Kopenhadze oddano 1.321 głosów, to jest o 15% więcej niż w rekordowym dotychczas 2007 roku. Ponad 30 % wyborców skorzystało z możliwości głosowania korespondencyjnego. W wyborach do Sejmu RP ponad połowę, bo 53 % głosów uzyskała Platforma Obywatelska. Na drugim i trzecim miejscu – prawie z tą samą ilością głosów – uplasowały się PiS i Ruch Palikota – po 20% głosów. Kolejne na liście SLD uzyskało poniżej 5 %. W wyborach do Senatu RP zdecydowane zwycięstwo odniosła Barbara Borys-Damięcka, uzyskując ponad 70% głosów.


HOLANDIA

PO zwyciężyła w Holandii, Ruch Palikota na drugim miejscu

W Holandii w wyborach do Sejmu zwyciężyła Platforma Obywatelska przed Ruchem Palikota i Prawem i Sprawiedliwością. PO wygrała wybory w Holandii, ale poparcie dla tej partii zmalało w stosunku do 2007 r.

Platforma Obywatelska uzyskała w Holandii ok. 57 proc. poparcia (na Donalda Tuska głosowało prawie 46 proc.), Ruch Palikota – 17 proc., a Prawo i Sprawiedliwość – nieco ponad 16 proc. Kolejne miejsca zajęły: SLD – prawie 5 proc. i PJN – 4,2 proc.

Także w wyborach do Senatu w Holandii zwyciężyła zdecydowanie kandydatka PO Barbara Borys-Damięcka, zdobywając prawie 75 proc. wszystkich oddanych głosów.

Czytaj więcej: WYBORY 2011 -Jak glosowala Polonia ? niektore dane ponizej

Starałam się zadbać o drobne sprawy zwykłych ludzi

Rozmowa z p. Joanną Fabisiak, posłem na Sejm, wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą

Zasiada Pani w Sejmie RP już trzecią kadencję. Co udało się Pani w tym okresie osiągnąć w parlamencie?
Moją pracę w Parlamencie można podzielić na kilka obszarów: aktywność w Sejmie, wspieranie różnych inicjatyw związanych z Polonią i młodzieżą, działanie dla Warszawy i pomoc zwykłym ludziom. Podczas tej kadencji Sejmu bardzo aktywnie włączyłam się w prace nad ustawą o Szkolnictwie Wyższym, ustawą o funkcjonowaniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a także ustawą o Karcie Polaka. Zależało mi bardzo na uchronieniu studentów przed drastycznym podniesieniem czesnego. Te działania zakończyły się sukcesem. W Komisjach sejmowych zajmuję się przede wszystkim sprawami Polonii i Polaków mieszkających za granicą, a także polskiej młodzieży. Na tym polu przeprowadziłam kilka większych inicjatyw, jak choćby ostatni program walki o zdrowe żywienie wśród młodzieży pod hasłem „Wiem co jem”. Byłam także jednym z inicjatorów i patronem powstałej w kwietniu 2011 roku Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. PROM jest związkiem stowarzyszeń polskich organizacji młodzieżowych oraz organizacji zrzeszających młodzież. Jej celem jest między innymi współtworzenie polityki młodzieżowej, upowszechnianie idei uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji sektora publicznego, a także ułatwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy polskimi organizacjami młodzieżowymi a ich partnerami za granicą.

Czytaj więcej: Starałam się zadbać o drobne sprawy zwykłych ludzi

Laureaci Nagrody Polonii Niemieckiej POLONICUS 2011 - relacja filmowa na YouTube

kolejno: prezes  Kongresu Polonii Niemieckiej Wiesiek Lewicki, prezenter TVP Marcin Antosiewicz, profesor Norman Davies, prezes ZPwN "Rodło" w Kleve Władysław. Pisarek, wiceminister MSZ Niemiec Cornelia Pieper, literat profesor Karl Dedecius, artystka Margaux Kier


Tegoroczny Europejski Dzień Polonii zainicjowany przez Kongres Polonii Niemieckiej obchodzony był 7 maja w Akwizgranie, położonym na styku granic Niemiec, Holandii i Belgii. Na uroczystej Gali Polonii w historycznej ratuszowej Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego już po raz trzeci niemiecka Polonia wręczyła swoją własną nagrodę, Polonicus 2011. W ubiegłym roku nagrodę Polonicus otrzymali m.n. przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek oraz prof. Władysław Bartoszewski.

W tym roku niemiecka Polonia wyróżniła nagrodą Polonicus panią Cornelię Pieper, wiceminister spraw zagranicznych RFN, odpowiedzialną za kontakty z Polską za jej szczególny wkład w „dialog polsko-niemiecki”. W kategorii „kultura” nagrodę Polonicus otrzymał prof. Karl Dedecius, nestor tłumaczy literatury polskiej w Niemczech i założyciel Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt. W kategorii „organizacja życia polonijnego” wyróżniony został znany działacz polonijny wiceprzewodniczący Związku Polaków w Niemczech „Rodło“, Władysław Pisarek z Kleve. Honorową nagrodą Polonicus 2011 wyróżniony został wybitny brytyjski historyk prof. Norman Davies za wyjątkowy wkład w badanie historii Polski w aspekcie wkładu w proces jednoczenia się Europy.

Niezwykle ważnym wydarzeniem jest objęcie patronatem nagrody Polonicus przez Marszałka Senatu RP pana Bogdana Borusewicza, który wystosował na ręce inicjatora nagrody Polonicusa prezesa Kongresu Polonii Niemieckiej Wiesława Lewickiego list okolicznościowy odczytany wobec zgromadzonej Polonii. Uroczystości towarzyszyła orkiestra smyczkowa „Brusselensis” z brukseli pod batutą prof. Zofii Wisłockiej, laureatki nagrody Polonicus 2010. Laudatio artystyczne personifikacją Polonii wykreowała Margaux Kier wzbogacając poezją uroczystą Galę.

W swoich wystąpieniach laureaci podkreślili znaczenie nagrody Polonicus na rzecz jednoczenia się Polonii nie tylko w Niemczech, ale i w Europie, a prof. Norman Davies sympatycznie stwierdził, że od dzisiaj jest Polonicusem!

W uroczystościach przyznania nagrody Polonicus 2011 wzięli udział znamienici goście jak: wiceminister Spraw Zagranicznych Krzysztof Stanowski, senator Barbara Borys-Damięcka z Komisji Spraw emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, poseł na Sejm RP, Joanna Fabisiak, dyrektor Iwona Popławska ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska, z Europejskiej Unii Wspolnot Polonijnych jej honorowy prezydent Helena Miziniak z sekretarzem Romanem Smigielskim, oraz liczni dyplomaci z Konsulatu Generalnego w Kolonii i Ambasad RP w Berlinie, Hagi, Bruxeli i przy Unii Europejskiej. 

Na uroczystość Gali Polonii przybyli też liderzy polskich organizacji w Niemczech m.n. prezydent Konwentu Polskich Organizacji w Niemczech prof. Piotr Małoszewski (laureat Polonicus 2010) i Aleksander Zając wiceprezydent Konwentu i EUWP, Józef Malinowski sekretarz Związku Polaków w Niemczech „Rodło” i jednocześnie prezes „Macierzy Polskiej” w Niemczech, oraz liczni przedstawiciele Polskiej Rady w Berlinie.

Szczegółowe informacje o nagrodzonych osobistościach oraz relację medialną z uroczystości Gali Polonii w Akwizgranie znaleźć można na stronie internetowej Kongresu Polonii Niemieckiej www.kongres.de .

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.