×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Artykuły

Konferencja w Sejmie: „Berlin - Warszawa wczoraj i dziś”

11 marca w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, w Sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia, z inicjatywy Komisji Łączności z Polakami za Granicą, we współpracy ze Związkiem Polaków w Niemczech spod znaku Rodła odbyła się konferencja "Berlin-Warszawa, wczoraj i dziś". Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. W konferencji m.in. udział wzięli Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, Sekretarz Stanu  w KPRP Adam Kwiatkowski oraz Sekretarz Stanu w MSZ Jan Dziedziczak. Gościem konferencji był również prezydent Europejskiej, Tadeusz Adam Pilat. Niemiecką Polonią reprezentowali Wiesław Lewicki, dyrektor Instytutu „Polonicus”, wiceprezydent EUWP, Aleksander Zając prezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, prof. Piotr Małoszewski, wiceprzewodniczący Konwentu, Ewa Mierzejewska, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej  w Niemczech oraz ks. dr Adam Prorok, prezes Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech.

Weiterlesen: Konferencja w Sejmie:  „Berlin - Warszawa wczoraj i dziś”

Uchwały IX Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” określające główne kierunki działań na kolejną kadencję

W dniach 6–7 lutego 2016 r. w Domu Polonii w Pułtusku odbyło się IX Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W czasie zebrania przyjęto zmiany w Statusie oraz wiele uchwał określających główne kierunki działań Stowarzyszenia na kolejną kadencję.

Między innymi przyjąto ważną dla Polonii uchwałę "o współpracy z Radą Polonii Świata i Europejską Unią Wspólnot Polonijnych” oraz „Uchwałę ogłoszenia Św. Jana Pawła II patronem Polonii i Polaków poza granicami kraju”.

Weiterlesen: Uchwały IX Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” określające główne...

IX Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - Komunikat EUWP 1/2016

KOMUNIKAT 1/2016  -  Szwecja, Malmö - 08.02.2016

IX Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

W dniach 6-7 lutego 2016 roku odbył się w Domu Polonii w Pułtusku IX Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” najwyższy organ władzy organizacji, połączone z wyborami do władz krajowych Stowarzyszenia.

Obrady zaszczycił swoją obecnością Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski, który w swoim wystąpieniu zaznaczył, że Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” będzie w sprawach polonijnych najważniejszym partnerem Senatu RP.

Prezesem Stowarzyszenia wybranym przez Walne Zebranie Delegatów, na kolejną 4-letnią kadencję został Longin Komołowski, były wicepremier RP i minister pracy i polityki społecznej w rządzie Jerzego Buzka. Wybrano również 34-osobową Radę Krajową Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Weiterlesen: IX Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - Komunikat EUWP 1/2016

Jubileusz Macierzy Szkolnej na Litwie.

18 grudnia, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się gala z okazji obchodów ćwierćwiecza działalności Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Uroczyste obchody jubileuszu zainaugurował prezes „Macierzy", poseł na Sejm Republiki Litewskiej, Józef Kwiatkowski. Podsumowując ćwierćwiecze pracy Stowarzyszenia, zaznaczył, że ostatnie 25 lat były okresem niezwykle dynamicznym w życiu Polaków na Litwie, naznaczonym zarówno sukcesami, jak i trudnościami. Powiedział m.in.: Podejmując się założenia, a raczej reaktywowania „Macierzy Szkolnej” (działała na Wileńszczyźnie w latach międzywojnia) nawet w złych snach nie przypuszczali, że w obronie swoich szkół, które potrafili utrzymać za władzy sowieckiej, chociaż na wszelkie sposoby próbowano Polaków na wytrzymałość, kultywując język rosyjski  i realizując zadanie wychowania człowieka radzieckiego, przyjdzie walczyć o placówki z polskim językiem nauczania za pomocą strajków i wieców.

Weiterlesen: Jubileusz Macierzy Szkolnej na Litwie.

Europejskie Forum Mediów Polonijnych w Sztokholmie z udziałem Wiceministra Jana Dziedziczaka


Media polonijne, zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie Europy, spełniają ważną rolę. Są one ściśle związane ze wszystkimi priorytetami polityki polonijnej władz polskich, ponieważ promują język, służą integracji środowisk polonijnych i przybliżają je do kraju. Już od 2012 roku szereg gremiów polonijnych wskazywało na potrzebę bliższej współpracy mediów polonijnych na terenie całej Europy, a nie tylko na Wschodzie. Dlatego też Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, podjęło wyzwanie i po raz kolejny było głównym organizatorem ważnej dla Polonii konferencji, pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W dniach 27-29 listopada odbyło się w Sztokholmie „Europejskie Forum Mediów Polonijnych”, w którym uczestniczyło blisko 50 przedstawicieli redakcji polonijnych czasopism, portali, rozgłośni radiowych i telewizyjnych z Białorusi, Czech, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rosji, Hiszpanii, Norwegii, Niemiec, Holandii, Austrii, Belgii i Szwecji. Forum współorganizowała Ambasada RP w Sztokholmie, reprezentowana przez Wiesława Tarkę, Ambasadora RP w Sztokholmie. Obrady Forum odbywały się na terenie Ambasady RP, która udzieliła gościny uczestnikom Forum.

Forum było okazją nie tylko do wymiany doświadczeń oraz dyskusji nad największymi utrudnieniami w działalności mediów polonijnych, ale przede wszystkim do integracji i stworzenia nowej i szerokiej platformy współpracy.
„Europejskie Forum Mediów Polonijnych” w Sztokholmie było ważnym celem pierwszej wizyty zagranicznej Wiceministra Spraw Zagranicznych RP Jana Dziedziczaka. Gośćmi Forum byli również: Michał Dworczyk – Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP, Longin Komołowski – Prezes Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska” Marek Różycki – Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska”,  Jacek Junosza Kisielewski – Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ oraz Łukasz Kardas – Dyrektor TVP Polonia, która objęła Forum patronatem medialnym. Uczestnicy Forum złożyli podziękowania Kierownikowi Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie, Konsul Barbarze Sośnickiej za koordynację w zorganizowaniu Forum.

Gości powitał Ambasador Wiesław Tarka, po czym otwarcie obrad ogłosiła główna organizator medialnego spotkania i przewodnicząca konferencji, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji Teresa Sygnarek, pełniąca również od niedawna funkcję Sekretarza Generalnego Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak odpowiedzialny między innymi w resorcie dyplomacji za sprawy Polonii powiedział podczas otwarcia konferencji: W dyplomacji zawsze symboliczna jest pierwsza wizyta. Dlatego wybrałem spotkanie z mediami polonijnymi, bo są państwo dla nas bardzo ważnymi partnerami, z którymi działamy razem dla Polski.
Wiceminister Jan Dziedziczak podkreślił dużą rolę mediów polonijnych, które są źródłem wiedzy o Polsce, integrują społeczności polonijne, motywują je do aktywności i informują o ich działaniach. - Wiceminister powiedział też: Nigdy nie pozwolimy, żeby byli państwo traktowani jak petenci, czy kłopot dla Polski. Jesteście naszym ważnym partnerem. Musimy traktować się po partnersku, bo wszyscy jesteśmy ambasadorami Polski i jesteśmy za nią współodpowiedzialni. Musimy dbać o wizerunek Polski, dobre imię naszego narodu i promować język polski w następnych pokoleniach.
Wiceminister Jan Dziedziczak zaapelował także do mediów polonijnych, by w przyszłym roku szczególną uwagę poświęciły dwóm wydarzeniom, których gospodarzem będzie Polska: Światowym Dniom Młodzieży w Krakowie i Szczytowi NATO w Warszawie. - Szczyt jest szansą na przedstawienie Polski, jako lojalnego sojusznika i okazją do zaprezentowania naszej narracji, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa - podkreślił wiceminister. Wiceszef polskiej dyplomacji zaznaczył przy tym, że Światowe Dni Młodzieży to jeszcze większa promocja Polski niż Euro 2012. - Przyjadą do nas 2 mln osób, to szansa, żeby wypromować inne akcenty związane z Polską.
Współorganizator konferencji, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Tadeusz Adam Pilat podkreślił rolę Forum w integracji mediów polonijnych w Europie i działaniu na rzecz wzmocnienia ich kondycji. W swoim wystąpieniu powiedział: W mediach zachodzą rewolucyjne zmiany, znikają periodyki a na ich miejsce pojawiają się portale, rozgłośnie radiowe, a nawet telewizje. Musimy wspólnie działać na rzecz kondycji mediów o charakterze misyjnym. Z pewnością różne są problemy mediów w różnych krajach. Obserwujemy jednoczenie się mediów na Wschodzie, ale jałtańską barierę Wschód-Zachód musimy w końcu przełamać nie tylko organizacyjnie, ale również w naszej mentalności. Media polonijne w Europie muszą mieć wspólną platformę spotkań i wymiany doświadczeń.
Podczas konferencji Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Jacek Junosza Kisielewski przedstawił informacje dotyczące finansowania mediów polonijnych. W bieżącym roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeznaczyło na ten cel blisko 7 mln zł, co stanowi ponad 8 procent ogólnej kwoty przekazywanej na bezpośrednie dofinansowanie Polonii i Polaków za granicą. Największa pomoc płynie do mediów na Wschodzie, ponieważ trudna sytuacja polityczna czy materialna, w której się znajdują, wymaga szczególnego traktowania.


Najważniejsze tematy obrad Forum to:
• Sytuacja finansowa mediów polonijnych w Europie i ich przyszłość
• Wschód - Zachód możliwości współpracy i wymiany doświadczeń
• Wspólna baza danych europejskich mediów polonijnych projektu
• Działalność polonijna w naszych mediach
• Warsztaty i szkolenia dla przedstawicieli mediów
• Media tradycyjne, media przyszłości - dokąd zmierzamy?
• Zorganizowani mogą więcej - wspólna platforma organizacyjna dla mediów polonijnych w Europie.
Dwa panele dyskusyjne poświęcone mediom tradycyjnym i elektronicznym poprowadzili Maria Jolanta Olsson i Janusz Szkwarek. Obrady zakończyło przyjęcie przez delegatów deklaracji końcowej „Europejskiego Forum Mediów Polonijnych”, w którym delegaci sformułowali najważniejsze merytoryczne wnioski konferencji, wyrazili podziękowanie organizatorom oraz wolę kontynuacji regularnych spotkań medialnych. Następne Forum współorganizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” odbędzie się w przyszłym roku w Polsce.  
Uczestnicy Forum mieli okazję zwiedzić centrum Sztokholmu a sobotni wieczór spędzili na tradycyjnych „Andrzejkach” zorganizowanych przez działaczki Towarzystwa Polaków „Ogniwo” w Sztokholmie.

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji
Sztokholm, 30 listopada 2015 r.

Dokument Końcowy EFMP - Sztokholm 2015

Srebrny Medal Rządu Górnej Austrii dla Juliana Gaborka

Julian Gaborek prezes Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii został doceniony i uhonorowany srebrnym medalem rządu Górnej Austrii za pracę na rzecz społeczności nie tylko polskiej lecz i austriackiej. Członek Rządu Górne Austrii Mag. Dr. Michael Strugl wręczając medal powiedział m.in.:w imieniu rządu GA chciałbym podziękować prezesowi Julianowi Gaborkowi nie tylko za działalność WPwGA, ale znaczący wkład włożony w proces integracji Polaków w środowisku austriackim. WPwGA tworzy rodzaj platformy, która pielęgnując polską kulturę i tradycję , daje nam Austriakom wgląd do waszego kraju i dba jednocześnie o żywe kontakty ze społeczeństwem austriackim. Dla Juliana Gaborka ta wymiana na płaszczyźnie kultury i sportu ma bardzo istotne znaczenie, co daje się zauważyć w programie „Wspólnoty”. Zawiera on różnego rodzaju spotkania, koncerty czy wycieczki, umożliwiając wszystkim uczestnikom rozwój kontaktów międzyludzkich, bez względu na narodowość. I jest to najlepsza forma integracji. Dziękując za zaangażowanie, życzę mu, aby te kontakty były również w przyszłości owocne i obustronne. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.

Zdjęcia: Mirosław Dworczak

Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski otrzymał Medal św. Korbiniana, najwyższe wyróżnienie archidiecji Monachium-Fryzynga

Reinhard Kardinal Marx,arcybiskup Monachium i Freising, kardynał, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski

Do tradycji centralnych uroczystości upamiętniających św. Korbiniana, pierwszego biskupa Fryzyngi (dzisiejszej archidiecezji Monachium-Fryzynga), należy wyróżnienie czterech osób wyjątkowo zaangażowanych w działalność społeczną w Kościele i życiu publicznym w tutejszej archidiecezji. W tym roku jednym z odznaczonych, tym najwyższym wyróżnieniem archidiecezji Monachium-Fryzynga, został prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, przedstawiciel polskiej wspólnoty w Monachium. W sobotę 21 listopada metropolita monachijski ks. kardynał Reinhard Marx wręczając to duże wyróżnienie podkreślił ponad 20-letnią działalność społeczną profesora, a szczególnie jego zaangażowanie w uznanie katolików obcojęzycznych w archidiecezji jako integralną i ubogacającą część Kościoła lokalnego oraz budowanie porozumienia między różnymi narodowościami. Jest uznanym działaczem katolickim niemieckiej Polonii. W latach 1993-2014 był członkiem Komisji ds. Cudzoziemców Diecezjalnej Rady Katolików Świeckich.

Weiterlesen: Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski otrzymał Medal św. Korbiniana, najwyższe wyróżnienie...

Prezes Federacji Polonii Francuskiej Stanisław Aloszko odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP

Prezes Federacji Polonii Francuskiej Stanisław Aloszko został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP z rąk  Prezydenta Andrzeja Dudy podczas jego spotkania z Polonią Francuską w dniu 28 października 2015 w Ambasadzie RP w Paryżu.

Stanisław Aloszko urodził się w Rzepinie (Ziemia Lubuska) gdzie ukończył Liceum a następnie ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Wroclawskim w zakresie Fizyki Doświadczalnej. W 1975 roku rozpoczął prace naukowo-badawczą w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach (GIG). 

Był nauczycielem matematyki i fizyki w Zespole Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa w Chorzowie Batorym oraz w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno Kartograficznym w Katowicach (OPGK), gdzie wraz z początkiem letnich strajków z 1980 roku był założycielem i członkiem Niezależnych Samorządnych Związkow Zawodowych „Solidarność”. Na Zjeździe w Szczecinie tuż po strajku ostrzegawczym w marcu 1981 został oddelegowany do władz branżowych pracowników OPGK, a następnie został delegatem na Walne Zebranie największego Regionu. Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach. Szykanowany w stanie wojennym pozostal jednak w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, gdzie prowadzil prace badawcze i naukowe w zakresie wykorzystania techniki laserowej wykorzystanej w górnictwie.

Z powodu ustawicznych prześladowań za zaangażowanie w działalność opozycyjną i związkową, zdecydował się na emigrację polityczną do Francji gdzie uzyskał wraz z rodziną azyl polityczny. Na emigracji angażował się nadal w działalność społeczną i polityczną. Będąc członkiem i działaczem Federacji Polonii Francuskiej powierzono mu przewodnictwo tej zasłużnonej organizacji dachowej, która od wielu lat jest członkiem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej dla redaktor portalu Polonia.nl i prezesa STEP, Małgorzaty Bos-Karczewskiej

Małgorzata Bos-Karczewska, redaktor naczelna portalu Polonia.nl, 8 października otrzymała z rąk Ambasadora RP w Królestwie Niderlandów dr Jana Borkowskiego Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie zostało nadane decyzją Prezydenta RP za wybitne zasługi w promowaniu Polski oraz za osiągnięcia w działalności dziennikarskiej i społecznej na rzecz Polski i środowiska polonijnego w Holandii.
Odznaczenie stanowi zwieńczenie 25 lat pracy dziennikarskiej M. Bos-Karczewskiej.  Karierę dziennikarską zaczęła w 1990 roku od publikacji artykułów na temat transformacji ustrojowej Polski w gazecie De Volkskrant. Później promowała w Holandii przystąpienie Polski do UE, a po 2007 roku zajęła się tematyką swobodnego przepływu pracowników w UE, w szczególności sytuacją polskich pracowników migrujących do Holandii.

Stworzona i prowadzona przez nią witryna Polonia.nl stała się ważnym kanałem komunikacji między Polakami i Holendrami.Bos-Karczewska od lat z pasją działa na rzecz budowania przyjaźni między Polakami a Holendrami, promując zrozumienie dla Polski w Holandii oraz dla Holandii wśród Polaków.
Urodziła się w Gdańsku, do Holandii wyemigrowała w 1980 roku. Jest absolwentką fakultetu nauk ekonomicznych Uniwersytetu Amsterdamskiego. Od 1989 roku  mieszka w Zoetermeer.

Zobacz video-relacje:

https://youtu.be/pD95YFJBrTs

https://www.youtube.com/watch?t=12&v=QAWwFrEXAM8

https://www.youtube.com/watch?t=1&v=Lv5yuK_mA_I

Prezydent Instytutu POLONICUS i Prezes POLREGIO Wiesław Lewicki uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Wieslaw Lewicki

W dniu Światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą 2 maja 2015, w Białej Sali ratusza miasta Akwizgran, tuż przed uroczystą Galą Polonii połączonej z rozdaniem Europejskiej Nagrody Polonii „Polonicus 2015”, Wiesław Lewicki został uhonorowany z rąk Konsula Generalnego RP w Kolonii Jana Sobczaka Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Wiesław Lewicki urodził się 2 stycznia 1957 w Gliwicach gdzie ukończył II Liceum Ogolnokształcące o kierunku humanistycznym i studia na Politechnice Śląskiej, uzyskując dyplom inżyniera ochrony środowiska. Studiował również filozofię i podjął studia doktoranckie. W 1985 osiedlił się w Niemczech, gdzie studiował podyplomowo w zakresie zarządzania, doradztwa ds. ochrony środowiska naturalnego oraz euromarketingu. Przez wiele lat pracował dla międzynarodowego koncernu "Saint Gobain". W roku 2000 założył własną firmę consultingową "System Management" w Akwizgranie.

Działalność społeczna Wiesława Lewickiego ma swoje początki już w okresie studiów, a nasiliła się za granicą gdzie w Akwizgranie w roku 2004 założył dwujęzyczne pismo "Polregio" osiągające Polonię w Północnej Nadrenii-Westfalii, a następnie również stowarzyszenie o tej samej nazwie. W ramach pracy kulturalnej „Polregio” jednoczy skutecznie Polonię Euroregionu Mosa-Ren oraz współpracuje ściśle z administracją miasta Akwizgran gdzie organizuje liczne koncerty, wystawy i festyny, na które zaprasza nie tylko Polonię niemiecką, holenderską czy belgijską z terenu Eurogionu Moza-Ren, ale i rdzennych mieszkańców. Liczne festiwale kulturalne o nazwie  "Polregionale" stały się ważnym instrumentem promocji kultury polskiej i niezastąpionym elementem integracyjnym Polonii. Równolegle do redagowania pisma „Polregio” stworzył prężną platformę internetową www.polregio.eu informującą Polonię, także dwujęzycznie, o ważnych dla niej sprawach i wydarzeniach. Swoje doświadczenia w zakresie środków masowego przekazu pogłębił podczas redagowania „Głosu Polskiego”, reaktywowanego kwartalnika Związku Polaków w Niemczech „Zgoda”.

Biała Sala w ratuszu miasta Akwizgran - w uroczystości wzieli udział mn. od lewej prezes TVP SA dr Juliusz Braun, ks.prałat Stanisław Budyń, prof. Peter Eigen, prof. Gesine Schwan, Ratherr Karl Schulthies, Konsul Generalny w Kolonii Jan Sobczak, Senator RP Barbara Borys-Damięcka, Prezes ZPwN "Rodło" Władysław Pisarek, Alexandra i Wieslaw Lewiccy, prof. Piotr Małoszewski, prof Jan Miodek i liczni goście oraz rodzina.

Weiterlesen: Prezydent Instytutu POLONICUS i Prezes POLREGIO Wiesław Lewicki uhonorowany Krzyżem Oficerskim...

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja, Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Wśród odznaczonych był także Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski, który odebrał z rąk prezydenta Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Odznaczenie premiera Longina Komołowskiego było nawiązaniem do wcześniejszego o dwa dni spotkania Pana Prezydenta z działaczami, pracownikami i gośćmi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” , jakie miało miejsce w warszawskim Domu Polonii 1 maja, z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu XXV-lecia tej instytucji. W trakcie spotkania prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w działalności na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

Weiterlesen: Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski odznaczony Krzyżem Komandorskim z...

Deklaracja końcowa konferencji - „Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu”

Konferencja „Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu”

10 listopada br. w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się konferencja „Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu”, zorganizowana przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych (EUWP) przy współpracy z Kancelarią Senatu RP i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” (SWP). Inicjatorem konferencji była Prezydent EUWP, Helena Miziniak, a decyzję o jej organizacji podjęła Rada Prezesów EUWP, która odbyła się w Wilnie, w grudniu ub. roku. W konferencji udział wzięli przedstawiciele organizacji członkowskich EUWP z 26 państw europejskich, reprezentanci Rady Krajowej, Zarządu Krajowego i oddziałów SWP oraz liczni zaproszeni goście z kraju i z zagranicy, łącznie, blisko 120 uczestników.

Weiterlesen: Konferencja „Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu”

Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu” - Debata organizacji polonijnych z Europy

 
 
- Przemiany 1989 r. to wspólny sukces Polaków w kraju i za granicą. Polonia nigdy nie uznała delegalizacji Solidarności, wspierała działalność opozycji demokratycznej w kraju i organizowała pomoc społeczeństwu – powiedział podsekretarz stanu w MSZ Tomasz Orłowski podczas konferencji „Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu”, zorganizowanej w Senacie przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych.

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz  otwierając konferencję przypomniał, że 30 grudnia 1989 r. Senat wystosował „Apel do Polonii świata”, w którym wyraził nadzieję na zjednoczenie „Polaków w kraju i tych, co tworzą Polonię w diasporze". Wiceminister Tomasz Orłowski nawiązał z kolei w swoim wystąpieniu do przekazania insygniów władzy państwowej II Rzeczypospolitej nowo zaprzysiężonemu prezydentowi Lechowi Wałęsie przez ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie. Połączenie dziedzictwa polskiej emigracji oraz wysiłków wolnościowych Polaków żyjących w PRL-u stało się fundamentem budowy wolnej Polski. Wiceminister Orłowski podziękował Polonii za szczególne zaangażowanie na rzecz członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej.

Organizowana w Senacie konferencja miała również wymiar praktyczny. Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Helena Miziniak witając zgromadzonych przedstawicieli organizacji polonijnych z Europy zachęcała do dyskusji na temat działalności charytatywnej oraz pomocowej dla Polski podczas klęsk żywiołowych, jak też  promocji polskiej kultury, nauki i gospodarki.

Podsekretarz stanu w MSZ Tomasz Orłowski wskazał na cele strategiczne polityki państwa wobec Polaków za granicą. Wymienił: wspieranie nauczania języka polskiego, zwłaszcza w krajach migracji poakcesyjnej, zapewnienie możliwości uczestniczenia w kulturze narodowej i umacniania polskiej tożsamości, wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych w życiu publicznym w krajach zamieszkania, wspieranie powrotów Polaków do kraju oraz rozwój różnorodnych kontaktów z Polską - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych, współpracy samorządów.

- Dążymy do zapewnienia jak najszerszego dostępu do polskiej kultury, co sprzyjać będzie podtrzymywaniu więzi z Polską. Chcielibyśmy także objąć jak największą grupę dzieci polonijnych projektami przyjazdów do Polski – powiedział wiceminister Orłowski. Zapewnił, że Program Rządu wobec Polonii i Polaków za Granicą na lata 2015-2020 znajduje się w końcowym stadium opracowania i jest obecnie w fazie konsultacji społecznych, także z szerokim udziałem organizacji polonijnych.

Biuro Rzecznika Prasowego MSZ

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.