×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Rumuńska Polonia – XVII edycja Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej

XVII edycja Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej

W sobotę, 14 maja br. już po raz siedemnasty, a po raz pierwszy nie w Suczawie, lecz w Domu Polskim w Nowym Sołońcu odbył się organizowany dorocznie wiosną przez Związek Polaków w Rumunii, Festiwal Poezji Marii Konopnickiej. Jest to konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży. W tym roku odbył się

Na scenie wystąpili recytatorzy w wieku od 3 do 19 lat w czterech kategoriach wiekowych: do kl. 0, klasy I-IV, klasy V-VIII i grupa młodzieży licealnej. Ich występy oceniało jury w składzie: Lucia Țebrean – pedagog z Gura Humorului, Ianina Hahula-Straton – niegdyś sama uczestnicząca z powodzeniem w konkursach recytatorskich, oraz Dariusz Kasprzyk – lektor języka polskiego na Uniwersytecie im. Al. I. Cuza w Jassach.

 

Podczas konkursu odbył się także quiz poświęcony polskiemu nobliście w dziedzinie literatury Henrykowi Sienkiewiczowi, którego imię nosi szkoła podstawowa w Nowym Sołońcu. W tym roku mija w czerwcu 170 rocznica urodzin pisarza, a w listopadzie 100-lecie jego śmierci.

W quizie rywalizowały 3-osobowe drużyny z Nowego Sołońca, Pojany Mikuli i Seretu. Wszyscy wykazali się sporą wiedzą na temat Sienkiewicza, jednak to uczennice z Pojany Mikuli – Monica Eugenia Marculeac, Mariana Justyna Drozdek i Ana Iulia Drozdek – odpowiedziały bezbłędnie na wszystkie pytania.

Rozstrzygnięty został także konkurs plastyczny na ilustrację powieści „W pustyni i w puszczy”. Nagrodzono 13 i wyróżniono 19 prac uczniów z Nowego Sołońca, Wikszan i Seretu. Prace zostały wyeksponowane na wystawie, podczas obchodów poświęconych Henrykowi Sienkiewiczowi, w czerwcu, w szkole podstawowej jego imienia w Nowym Sołońcu. W tym roku dekoracje na scenie „współtworzyli” sami recytatorzy, zwłaszcza najmłodsi, kolorując w przerwie makiety domków, samochodów i pociągów, świetnie się przy tym bawiąc.

W kategorii I miejsce pierwsze zajął Ștefan Emanuel Calistru, miejsce drugie Yasmina Daria Longher, a trzecie Claudia Chachula. W kategorii II zwyciężyła Karolina Longher, miejsce drugie zajął Albert Cohut, a trzecie David Revai. W kategorii III jury za najlepszą uznało recytację Erny Boiciuc, miejsce drugie przyznało Monice Eugenii Marculeac z Pojany Mikuli, a trzecie – Suzanie Revai. W kategorii IV zwyciężyła Mariana Gertruda Marculeac. Miejsce II zajęła Cristina Iuliana Marculeac z Pojany Mikuli, a trzecie – Agneșca Revai.

Nagrody w konkursie ufundował Związek Polaków w Rumunii oraz Ambasada RP w Bukareszcie z funduszy polonijnych. Wielu nagrodzonych to dzieci i młodzież z Suczawy i Nowego Sołońca. Jesienią, wezmą udział w Konkursie Recytatorskim im. Adama Mickiewicza „Kresy 2016”.

„Sołonczanka” na Festiwalu Organizacji Pozarządowych

W dniach 21-22 maja, przy okazji Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej, odbył się tegoroczny Ogólnorumuński Festiwal Organizacji Pozarządowych ONGFest.  Do udziału w festiwalu zaproszono organizacje pozarządowe o różnych profilach. W festiwalu udział wzięły także organizacje mniejszości narodowych z Rumunii ze swoimi stoiskami i programami artystycznymi prezentującymi pieśni i tańce w wykonaniu zespołów młodzieżowych. Zaprezentowały też swoje działania i projekty w Namiocie Różnorodności, w strefie dyskusyjnej natomiast odbyło się spotkanie Komisji ds. kultury, wyznań i środków masowego przekazu.

W sobotę, 21 maja, zespół „Sołonczanka” z Nowego Sołońca, działający pod kierunkiem Anny Zielonki, wystąpił z 30-minutowym programem polskich pieśni i tańców. Występ zgromadził sporą publiczność, podziwiającą nie tylko ich stroje, ale także artystyczną wyrazistość. Po występie i zejściu ze sceny tancerze zaprosili obecnych do wspólnego tańca, czym pozytywnie zaskoczyli zarówno publiczność, jak i organizatorów.

Ogólnorumuński Festiwal Organizacji Pozarządowych ONGFest jest największym wydarzeniem trzeciego sektora w Rumunii, promującym partycypację obywatelską, zachowania filantropijne i wolontariat. Tegoroczny ONGFest zgromadził podczas festiwalu 170 organizacji pozarządowych, z Rumunii, Bułgarii, Kosowa, Litwy, Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Mołdawii, Słowacji i Węgier.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.