×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Prezydent Instytutu POLONICUS i Prezes POLREGIO Wiesław Lewicki uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Wieslaw Lewicki

W dniu Światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą 2 maja 2015, w Białej Sali ratusza miasta Akwizgran, tuż przed uroczystą Galą Polonii połączonej z rozdaniem Europejskiej Nagrody Polonii „Polonicus 2015”, Wiesław Lewicki został uhonorowany z rąk Konsula Generalnego RP w Kolonii Jana Sobczaka Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Wiesław Lewicki urodził się 2 stycznia 1957 w Gliwicach gdzie ukończył II Liceum Ogolnokształcące o kierunku humanistycznym i studia na Politechnice Śląskiej, uzyskując dyplom inżyniera ochrony środowiska. Studiował również filozofię i podjął studia doktoranckie. W 1985 osiedlił się w Niemczech, gdzie studiował podyplomowo w zakresie zarządzania, doradztwa ds. ochrony środowiska naturalnego oraz euromarketingu. Przez wiele lat pracował dla międzynarodowego koncernu "Saint Gobain". W roku 2000 założył własną firmę consultingową "System Management" w Akwizgranie.

Działalność społeczna Wiesława Lewickiego ma swoje początki już w okresie studiów, a nasiliła się za granicą gdzie w Akwizgranie w roku 2004 założył dwujęzyczne pismo "Polregio" osiągające Polonię w Północnej Nadrenii-Westfalii, a następnie również stowarzyszenie o tej samej nazwie. W ramach pracy kulturalnej „Polregio” jednoczy skutecznie Polonię Euroregionu Mosa-Ren oraz współpracuje ściśle z administracją miasta Akwizgran gdzie organizuje liczne koncerty, wystawy i festyny, na które zaprasza nie tylko Polonię niemiecką, holenderską czy belgijską z terenu Eurogionu Moza-Ren, ale i rdzennych mieszkańców. Liczne festiwale kulturalne o nazwie  "Polregionale" stały się ważnym instrumentem promocji kultury polskiej i niezastąpionym elementem integracyjnym Polonii. Równolegle do redagowania pisma „Polregio” stworzył prężną platformę internetową www.polregio.eu informującą Polonię, także dwujęzycznie, o ważnych dla niej sprawach i wydarzeniach. Swoje doświadczenia w zakresie środków masowego przekazu pogłębił podczas redagowania „Głosu Polskiego”, reaktywowanego kwartalnika Związku Polaków w Niemczech „Zgoda”.

Biała Sala w ratuszu miasta Akwizgran - w uroczystości wzieli udział mn. od lewej prezes TVP SA dr Juliusz Braun, ks.prałat Stanisław Budyń, prof. Peter Eigen, prof. Gesine Schwan, Ratherr Karl Schulthies, Konsul Generalny w Kolonii Jan Sobczak, Senator RP Barbara Borys-Damięcka, Prezes ZPwN "Rodło" Władysław Pisarek, Alexandra i Wieslaw Lewiccy, prof. Piotr Małoszewski, prof Jan Miodek i liczni goście oraz rodzina.

W grudniu roku 2005 stowarzyszenie Polregio e.V. znalazło się w strukturach Kongresu Polonii Niemieckiej, a Wiesław Lewicki został wybrany jego wiceprzewodniczącym. W krótkim czasie  unowocześnił media i rozbudował portal internetowy Kongresu Polonii Niemieckiej. Po wyborze na przewodniczącego Kongresu Polonii Niemieckiej w styczniu roku 2009 zreformował struktury Kongresu i doprowadził do wyraźnego ożywienia procesu integracji medialnej Polonii w Niemczech i stał się jego wiodącą postacią. Z jego inicjatywy rozpoczęto tworzenie portalu internetowego dla całej Polonii „Polonia-Viva”, jak również polonijnego zaplecza dziennikarskiego dla mediów elektronicznych. Przedstawił do dyskusji publicznej kompleksowy autorski projekt medialny pod identyczną nazwą „Polonia-Viva” i uporczywie dąży do realizacji tego ważnego przedsięwzięcia jako postrzegając go jako element łączący Polonię nie tylko w Niemczech ale też w Europie. Jest redaktorem serwisów polonijnych (m.in. www.polregio.eu, www.konwent.de, www.euwp.euwww.institut-polonicus.eu, www.rada-polonii.be  oraz www.polonia-viva.eu.

Wiesław Lewicki powołał do życia europejską nagrodę „Polonicus” dla zasłużonych na rzecz Polonii. Pierwsza edycja Nagrody odbyła sie w roku 2009 na styku "Trzech Granic" (Dreiląndereck), a następna w roku 2010 w ramach „Europejskiego Dnia Polonii” w Akwizgranie. Zainicjowana przez niego nagroda „Polonicus”, nagroda Polonii dla postaci ważnych dla Polonii ma pokazać, że „nie szanując się nawzajem nie będziemy szanowani”. W 2010 roku dla uroczystości wręczenia nagrody „Polonicus” pozyskał Salę Koronacyjną w akwizgrańskimratuszu, miejsce długoletniej tradycji wręczania ekskluzywnej Nagrody Karola Wielkiego dla zasłużonych postaci na rzecz jednoczenia Wspólnej Europy. Wśród uhonorowanych Polonicusem w 2010 roku byli m.in. Przewodniczący Europarlamentu prof. Jerzy Buzek oraz b. Minister Spraw Zagranicznych ś.p. prof. Władysław Bartoszewski. W następnych latach nobliwymi laureatami byli mn: prof. Norman Davies, arcybp. Prof. Alfons Nossol, prof. Karl Dedecius, reżyser Andrzej Wajda, senator RP Barbara Borys-Damięcka, pierwsza dama polskiej sceny Krystyna Janda, jązykoznawca prof. Jan Miodek. Z kręgów EUWP nagrodzeni zostali prezydent Helena Miziniak prof. Piotr Małoszewski i prezes Angelika Borys, a honorowo za wiieloletnią pracę dla Polonii nogrodzono Stowarzyszenie Wspólnota Polska i stację TVP-Polonia.
Wiesław Lewicki w roku 2010 jako prezydent Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech wskazywał wyraźnie na niedotrzymywanie przez rząd Niemiec postanowień „Traktatu między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” z 17.06.1991. Przewodniczył delegacji Polonii Niemieckiej podczas rozmów „Okrągłego Stołu” rozwiązującego problemy mniejszości narodowych: niemieckiej w Polsce i polskiej w Niemczech, które zaowocowały sygnowaną przez niego "Wspólną Deklaracją" podpisaną w dniu 10 czerwca 2012 w Warszawie.

Jest też inicjatorem wielu spotkań, konferencji, workshopów i debat Polonii, jak m.n.: I Kongresu Organizacji Polskich 2012 w Berlinie, Sympozjum Polonii 2013 w Aachen, Europejskiego Forum Młodziezy w 2014 w Aachen i II Kongresu Organizacji Polskich 2014 w Dusseldorfie. W roku 2011 założył Europejski Instytut na rzecz Kultury i Mediów Polonicus VoG w Belgii, który prowadzi szeroką działalność kulturalno-medialną, wymianę studencką programu Erazmus oraz zajmuje się programowo organizacją Gali Polonicus w Sali Karola Wielkiego w Akwizgranie oraz inicjacją i animacją wielu projektów dla Polonii,

Wiesław Lewicki jest wiodącą postacią Polonii nietylko w Niemczech. Jest to powszechnie uznana postać wśród Polonii niemieckiej i europejskiej. Jego działalność cechuje ogromna troska o Polonię w całej Europie, szczególnie tą zdążającą w kierunku poprawy jej wizerunku oraz ożywienia jej aktywności kulturowej. Uświadamiając Polonię, przypominając o jej korzeniach, rozpowszechnia polską kulturę, wskazuje na konieczność utrzymywania bliskich więzi z Ojczyzną.
Początkowo niezwykle aktywny w regionie Akwizgranu, później rozszerzył zakres swego działania na teren całych Niemiec i Europy. Bierze też m.in. aktywny udział w pracach Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, a miasto Karola Wielkiego  Akwizgran ogłosił Stolicą Polonii w Europie. W roku 2012 za animację życia polonijnego w euroregionie Mass-Rhein zwanym Euregio Aachen-Liege-Maastricht Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uhonorowało jego zasługi odznaczeniem Bene Merito, a za dotychczasową animację europejskiego życia polonijnego Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej..

Prof. Piotr Małoszewski

Fotos u.a. Jerzy Uske, Driusz Manka

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.