Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Walne Zgromadzenie Rady Polonii Belgijskiej

 

W dniu 1. czerwca 2014 w Domu Polski Wschodniej w centrum Brukseli odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Rady Polonii Belgijskiej.

 W obradach Zjazdu uczestniczyli członkowie oraz przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Radzie Polonii Belgijskiej. Obradom przewodniczył prezes Józef Ptaszyński. Prezes podkreślił wagę wydarzeń kulturalnych, które realizuje Rada Polonii w Belgii oraz pozytywną współpracę z organizacjami polonijnymi, szczególmie w części flamandzkiej (Vlaanderen) i kantonów wschodnich (Ostkantone) oraz stowarzyszeniami europejskimi m.n. ETTW jak i  przedstawicielami dyplomatycznymi MSZ w Brukseli.

Ważnym projektem realizowanym przez Radę Polonii Belgijskiej jest coroczna nagroda „Polak Roku w Belgii”, która w 2014 r. przypadnie na dzień 14.11.2014 i będzie ważnym wkładem belgijskiej Polonii na rzecz jednoczenie Polonii.W obradach przedstawiono całokształt pracy ubiegej kadencji, a w sprawozdaniu Prezesa za okres mijającej kadencji przedstawiono również prace podjęte na rzecz rządowego dofinanswania polskich stowarzyszeń w Belgii.  Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe, które uzyskało akceptację Walnego gromadzenia.

 

Ustępujący Zarząd otrzymał zdecydowanie absolutorium i podając się do dymisji zaproponował nowy skład zarządu na następne trzy lata. Po rozpatrzoniu wniosków, które wpłynęły do Walnego Zjazdu dyskutowano kierunki rozwoju i przyjęcia nowych członków do Rady Polonii w Belgii. Następnie odbyły się wybory: dokonano wyboru Prezesa, członków Zarządu,. Prezesem ponownie został wybrany Józef Ptaszyński.

Walny Zjazd odbył się w przyjaznej i zgodnej atmosferze, a wszelkie uwagi czy wnioski były mile widziane i natychmiast rozważane.

Biuro Prasowe Rady Polonii w Belgii

 

 

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.