Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zjazd Związku Polaków na Łotwie

W sobotę, 5 kwietnia odbył się w Rydze coroczny Zjazd Związku Polaków na Łotwie (ZPŁ), w którym wzięło udział 108 delegatów ze wszystkich regionalnych oddziałów organizacji, a także goście z Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Rydze i z Kraju.   

Zjazd sprawozdawczy ZPŁ odbywa się co roku w innym łotewskim mieście. Tym razem wydelegowanych przez poszczególne jednostki ZPŁ uczestników przyjęła Polska Szkoła Średnia im. Ity Kozakiewicz w Rydze. Po rejestracji uczestników i odśpiewaniu hymnów Polski i Łotwy głos zabrał prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz, który w swoim przemówieniu skupił się na najistotniejszych wydarzeniach, wyzwaniach i problemach organizacji. Kulturalne życie Związku, który liczy prawie półtora tysiąca członków, jest bardzo bogate. Największe w zeszłym roku zorganizowane imprezy to: Festiwal Kolęd i Pastorałek w Krasławiu, XVII Międzynarodowy Konkurs Polskiej i Łotewskiej Piosenki Estradowej, VI Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Polski Folklor w Łatgalii”, III Festiwal Pieśni Sakralnej w Jekabpils, XVII Festiwal Kultury Polskiej w Posiniu, IV Ogólnołotewskie Dyktando Polskie, uroczystości związane z odsłonięciem tablicy Kazimierza Bujnickiego w Dagdzie i Koncert Pieśni Patriotycznej. Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku było odsłonięcie w Twierdzy Dyneburskiej pomnika Leona Broel-Platera i bohaterów Powstania Styczniowego 1863 roku. Najprężniej działającym ogniskiem polskości na Łotwie jest Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils, które organizuje niezliczone koncerty, wystawy, warsztaty, przedstawienia i naukę języka polskiego. Dom Polski w roku 2013 odwiedziło 6600 osób z Łotwy, Litwy, Polski, Białorusi i Rosji. Prezes podziękował za współpracę Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, Fundacjom „Wolność i Demokracja” i „Semper Polonia” oraz Ambasadzie RP w Rydze. Bez wsparcia z ich strony oraz od samorządów lokalnych funkcjonowanie ZPŁ byłoby bardzo trudne.

Ambasador RP Jerzy Marek Nowakowski podziękował Polakom za ciężką i bezinteresowna pracę na rzecz utrzymania polskości na Łotwie. Podkreślił, że kontakty polsko-łotewskie dzisiaj są leprze niż kiedykolwiek i wyraził nadzieję na kontynuację dotychczasowej, owocnej współpracy. Prezes Fundacji „Wolność i Demokracja” Michał Dworczyk również podziękował Związkowi za udaną współpracę z polskimi mediami na Łotwie i zachęcił do aktywnych działań w przyszłości.

W dalszej części Zjazdu wystąpili przedstawiciele poszczególnych Oddziałów ZPŁ, którzy oceniali pracę organizacji oraz zwracali uwagę na problemy, które wymagają podjęcia natychmiastowych działań. Dyrektor Państwowego Polskiego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Daugavplis Halina Smulko przedstawiła Uchwałę Daugavpilskiego Oddziału ZPŁ „Promień” z prośbą do Ministerstwa Edukacji i Nauki Łotwy o dokonanie oceny dotychczasowej pracy i dorobku polskich placówek edukacyjnych na Łotwie, i umożliwienie kontynuacji dotychczasowego skutecznego działania, w świetle planowanej w 2018 roku reformy szkół mniejszościowych. Pani Maria Fomina – dyrektor Polskiej Szkoły Średniej im. Ity Kozakiewicz w Rydze, zwróciła uwagę delegatów na problem ze zwiększeniem liczby nauczycieli z Kraju w szkołach polskich na Łotwie. Członek Zarządu Oddziału ZPŁ „Promień” Krystyna Kunicka poinformowała uczestników Zjazdu o pracy Komitetu Doradczego Przedstawicieli Pozarządowych Organizacji Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Kultury Łotwy. Zachęciła do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych przez ministerstwo dla projektów organizacji mniejszościowych oraz do zgłaszania problemów, które wyżej wymieniony Komitet może pomóc rozstrzygnąć. W dyskusji podjęto również kwestię aktywności społecznej Polaków. Postanowiono zwrócić szczególna uwagę na zainteresowanie działalnością Związku większej liczby młodych Polaków, realizację nowych projektów, nawiązanie współpracy z krajowymi mediami łotewskimi oraz ulepszenie istniejących mediów polskich.                                                                   (EUWP)

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.