Mieczysław Jaśkiewicz nowym prezesem ZPB!

18 listopada w Grodnie odbył się VIII Zjazd Związku Polaków na Białorusi. Na Zjeździe wybrano nowe władze organizacji, w tym nowego prezesa. Został nim Mieczysław Jaśkiewicz! Gratulujemy!

Udział w Zjeździe wzięło ponad dwustu delegatów z całego kraju. Podczas zgłaszania kandydatur padło siedem nazwisk, w tym pierwszego prezesa ZPB Tadeusza Gawina, czy wielce zasłużonej dla Związku prezes Andżeliki Borys. Jednak ostatecznie na kartach do głosowania zostały dwa nazwiska: Anżeliki Orechwo, pełniącej obowiązki prezesa od 2010 roku, oraz wiceprezesa ZPB Mieczysława Jaśkiewicza.
Występując przed delegatami Zjazdu, kandydat na prezesa Mieczysław Jaśkiewicz wrócił do początków organizacji, opowiedział o odradzaniu oświaty polskiej, o walce o polskie szkoły na Białorusi. Zapowiedział, że w razie wybrania go na prezesa będzie nadal kontynuował główne kierunki działalności, kładąc przy tym akcent na wychowanie i edukację młodego pokolenia. Anżelika Orechwo w kilku zdaniach wróciła do głównych osiągnieć Związku ostatnich lat (szczegółowe sprawozdanie dostępne tutaj), kiedy pełniła funkcje prezesa po odejściu Andżeliki Borys. Zadeklarowała, że nie zrezygnuje z  dorobku ZPB i sprawy kulturalne oraz oświatowe nadal pozostaną wśród jej priorytetów.
W niejawnym głosowaniu 112 delegatów Zjazdu oddało swój głos na kandydaturę Mieczysława Jaśkiewicza. Anżelika Orechwo dostała o siedem głosów mniej, czyli 105. W taki oto sposób Mieczysław Jaśkiewicz został wybrany na nowego prezesa Związku Polaków na Białorusi. Gratulacje nowo wybranemu kierownikowi największej polskiej organizacji na Białorusi złożyli uczestnicy Zjazdu, zaproszeni goście z Polski, przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego na Białorusi oraz zwykli członkowie ZPB, którzy zebrali się na ulicy przed salą, gdzie obradował Zjazd.
Następnie wybrano Radę Naczelną oraz komisję kontrolno-rewizyjną ZPB. Tego samego dnia Rada Naczelna w nowym składzie zebrała się na swoje pierwsze posiedzenie. Na czele Rady Naczelnej ZPB stanęła Alina Mickiewicz z Brześcia. Wybrano również Zarząd Główny Związku oraz wiceprezesów ZPB, którymi zostały Helena Marczukiewicz z Mińska, Renata Dziemiańczuk (ds. kultury) oraz Helena Dubowska (ds. oświaty).
Zjazd przebiegł bez zakłóceń ze strony władz. Wszyscy delegaci dotarli do Grodna bez problemów. Jedyną oznaką aktywności służb specjalnycj w tym dniu było kilka nieoznakowanych samochodów, które stały pod budynkiem w którym odbył się Zjazd. Z samochodów "tajniacy" nagrywali oraz fotografowali każdego, kto tego dnia pojawił się pod siedzibą ZPB.
Igor BANCER
List gratulacyjny EUWP