Polonicus poraz 10-ty w Sali Koronacyjnej w Aachen

Pol 19 2

W sobotę, 18 maja odbyła się w Achen (Akwizgran) gala wręczenia XI edycji nagród Polonicus. Twórcą tej nagrody i przewodniczącym Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów Polonicus jest znany, wieloletni działacz polonijny Wiesław Lewicki. Po raz pierwszy Instytut przyznał nagrody w 2009 roku a ówczesny ambasador RP w Niemczech dr Marek Prawda objął wyróżnienie honorowym patronatem. Dotychczas, powołane przez Instytut jury przyznało nagrody Polonicus 44. znanym osobistościom ze świata polityki i kultury oraz duchownym i działaczom polonijnym.

W tym roku, już po raz 10 nagrody wręczono w najbardziej prestiżowej, historycznej Sali Koronacyjnej Ratusza w Aachen. Nagroda Polonicus 2019 została przyznana w czterech kategoriach:

             „Nagroda Honorowa za dzieło całego życia”

             „Dialog europejski”

             „Dialog polsko-niemiecki”

             „Polonia i kultura”

Pol 19 3

Nagrodą Honorową Polonicus za dzieło całego życia wyróżniony został w tym roku Arcybiskup prof. dr. Henryk Muszyński, za jego wkład w rozwój dialogu europejskiego i budowę polsko-niemieckiego porozumienia. Laudację wygłosiła senator Barbara Borys-Damięcka, która podkreśliła, że Arcybiskup został wyróżniony za dzieło całego życia, które poświęcił Bogu i społeczeństwu, reprezentuje kościół ludzki, bliski i oddany każdemu człowiekowi, kościół, który cieszy się z gestu miłosierdzia, kościół, który buduje mosty, a nie mury. Arcybiskup w swoim przemówieniu przywołał raz jeszcze słowa św. Jana Pawła II z psalmu 104 „Niech stąpi Duch Twój, i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”, zaznaczając, że te słowa winny stać się drogowskazem dla ówczesnego społeczeństwa i dla nas wszystkich!

W kategorii „Dialog europejski” uhonorowany został dr Marek Prawda, były Ambasador RP w Niemczech, w Szwecji i przy Unii Europejskiej. Od 2016 roku jest dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz „patronem honorowym” nagrody Polonicus. Laudację wygłosiła prof. dr. Rita Süssmuth, przewodnicząca Bundestagu a.D., (laureatka Nagrody Polonicus w 2018 roku), która podkreśliła zaangażowanie ambasadora w sukcesy integracyjne Polski w Unii Europejskiej.

W kategorii „Dialog polsko-niemiecki” nagrodę otrzymał nadburmistrz miasta Aachen, Marcel Philipp. Laudację wygłosił przewodniczący jury nagrody Polonicus, Wiesław Lewicki, który m.in. wyraził słowa podziękowania dla obecnych i byłych władz miasta Aachen za dobrą współpracę i wieloletnie wsparcie.

W kategorii „Polonia i kultura” została nagrodzona Grażyna Słomka pomysłodawczyni i dyrektor festiwalu „Filmland Polska”. Laudację wygłosił dr. Andrzej Kaluza z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt (DPI), który podkreślił wieloletnie zaangażowanie laureatki w popularyzację polskiej kultury filmowej w Niemczech.