×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Zjazd Związku Polaków we Włoszech

wszyscy Rzym2

10 marca, w Domu Polskim im. Jana Pawła II w Rzymie, odbył się XXIII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech. Na zaproszenie prezes Urszuli Stefańskiej-Andreini przybyli Polacy z kraju i z zagranicy związani z działalnością polonijną we Włoszech.

PanieNa porannych obradach głos zabrali goście Zjazdu:  szef kancelarii senatu – minister Jakub Kowalski, ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Jacek Miler, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami Wanda Szeptkowska, ​prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat, konsul generalny z Mediolanu Adrianna Siennicka, konsul generalny z Rzymu Ewa Mamaj, dyrektor Polskiej Organizacji Turystycznej Małgorzata Furdal, dyrektor Muzeum Sybiru w Białymstoku Wojciech Śleszyński, kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Rzymie Danuta Stryjak,  dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie Agnieszka Bender​, dyrektor Domu Polskiego w Rzymie ks. prałat Mieczysław Niepsuj. 

We wszystkich wypowiedziach głównym tematem było podsumowanie bogatej​ działalności minionego roku. Mówiono również o przygotowaniach do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, o celach, sukcesach, zainteresowaniach, ale i potrzebach organizacji polonijnych. Wciąż ważnym elementem jest dwujęzyczność propagowana przez działalność polonijnego szkolnictwa na terenie Włoch, promocja kultury, turystyki, ale i podtrzymywanie pamięci historii narodowej.

Prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat mówił w swym wystąpieniu o wyjątkowym roku wielu Jubileuszy i ważnych związanych z tym zadaniach. To rok jubileuszu Setnej Rocznicy Odzyskania przez Rzeczpospolitą Niepodległości w 1918 roku. W tym roku przygotowywany jest we wrześniu V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy a w listopadzie odbędzie się Jubileuszowy X Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Na zakończenie otwartej części Zjazdu głos zabrała prezes Urszula Stefańska-Andreini, która złożyła obszerne sprawozdanie z całorocznej działalności Związku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele konsulatów, szkół polonijnych, prasy, fundacji i stowarzyszeń polonijnych z niemalże wszystkich regionów Włoch. Wypowiedziom przysłuchiwali się członkowie związku i zaproszeni goście.

Podczas wspólnego obiadu rozmawiano o tematach poruszonych podczas obrad, zostały nawiązane nowe znajomości i kontakty, wymieniono informacje o doświadczeniach członków i gości. Zrodziły się nawet nowe plany i projekty. Typowo polski obiad przyszykowany został przez siostry z Domu Polskiego,

W godzinach popołudniowych odbyło się zebranie zarządu. Natomiast wieczorem  wszyscy uczestnicy Zjazdu zostali zaproszeni na przyjęcie do Ambasady RP w Rzymie.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.