×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Komitet Narodowy Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Komitet2

W poniedziałek 11 września br. w Pałacu Prezydenckim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Komitet jest częścią propozycji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dotyczących szczególnego uhonorowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które zostały wyrażone w Ustawie o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, wniesionej, jako projekt prezydencki do Sejmu RP w dniu 10 listopada 2016 r. W Sejmie RP ustawę uchwalono w atmosferze konsensusu, a Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w dniu 27 kwietnia 2017 r. Realizację zadań mających na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości powierzono Komitetowi Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Komitet3W trakcie inauguracyjnego posiedzenia prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie powołania Członków Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

W skład Komitetu z mocy ustawy wchodzą przedstawiciele najwyższych władze państwowe m.in.:

 • Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów
 • Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Antoni Macierewicz – Minister Obrony Narodowej
 • Mariusz Błaszczak –  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Witold Waszczykowski –  Minister Spraw Zagranicznych
 • Elżbieta Zalewska –  Minister Edukacji Narodowej
 • Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Jarosław Szarek –Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Na uroczystym, inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu Prezydent wręczył nominacje przybyłym do Pałacu członkom Komitetu, przedstawicielom partii politycznych i ugrupowań oraz osobom wskazanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spośród przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla Państwa Polskiego.

Do Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent RP Andrzej Duda powołał:

 • Teresę Berezowską – Prezes Rady Polonii Świata,
 • Tadeusza Adama Pilata – Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,
 • Dariusza Piotra Bonisławskiego - Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W inauguracyjnym przemówieniu Prezydent Andrzej Duda powiedział m.in.: „Czekają nas bardzo ważne i powiedziałbym podniosłe lata. Mówię „lata”, bo uznajemy tę symboliczną datę 11 listopada 1918 r., ale przecież Polska nie powstała ot tak 11 listopada 1918 r. w pełnych swoich granicach, w których później istniała do 1939 r. To był proces kształtowania się na powrót tej wolnej, niepodległej II Rzeczypospolitej. W tym procesie miały miejsce różne wydarzenia, wszystkie były ważne dla naszej historii, miały miejsce wielkie zrywy. Ich setne rocznice będziemy świętowali w najbliższych latach.

 ...Cieszę się, że „będziemy czynili to razem”. - Tak jak ci, których fotografie są tu za mną, wielcy Polacy, których nazywamy ojcami niepodległości. Przecież wszyscy wiemy, jak różne mieli poglądy i wiemy, że w sensie światopoglądowym, ideologicznym dzieli ich bardzo wiele. Były to często przepaście. Ale w sprawach najważniejszych dla Rzeczypospolitej, w sprawie jej istnienia, jej niepodległości, suwerenności, w sprawie walki z wrogiem Rzeczypospolitej zawsze potrafili stanąć razem, odrzucając wszelkie podziały. Dlatego cieszę się, że jesteśmy dzisiaj tu razem na tej sali, właśnie teraz także po tych 100 latach, ludzie o różnych poglądach, bardzo różnym często spojrzeniu na dzisiejszą Rzeczpospolitą, na to jaka ona powinna być. Ale jesteśmy tutaj razem, bo wszyscy pewni jesteśmy jednego - że powinna być niepodległa i powinna być suwerenna, że powinna być wolna.

...Chciałbym, żeby była świadomość lokalnego udziału w odzyskaniu niepodległości. Bardzo to jest istotne właśnie dlatego, żebyśmy w ten sposób budowali wspólnotę, żebyśmy budowali to poczucie łączności międzypokoleniowej, poczucie także wdzięczności obecnego pokolenia dla tamtych pokoleń, które już odeszły, ale dzięki którym między innymi dzisiaj mamy wolną, niepodległą i suwerenną Polskę”.

Komitet będzie podejmował działania mające na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską zarówno w roku 1918, jak i w kolejnych latach.  

W tym celu w latach 2017-2021 Komitet będzie przyjmował corocznie plan obchodów państwowych uroczystości związanych z odzyskaniem niepodległości. Zadaniem Komitetu będzie również promowanie idei upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości Rzeczpospolitej zarówno w kraju, jak i za granicą, a także inicjowanie współpracy pomiędzy organami władzy państwowej, samorządu terytorialnego, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami społecznymi oraz podmiotami zainteresowanymi udziałem w obchodach. 

Podczas spotkania Komitetu wiceminister Jarosław Sellin - pełnomocnik rządu ds. obchodów stulecia odzyskania niepodległości - przedstawił zebranym założenia przyjętego w maju br. przez rząd programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021. Wiceminister przypomniał, że program obejmuje działania, które mają zachęcić Polaków do zaangażowania się w obchody 100. rocznicy odrodzenia państwa polskiego. Jak wyjaśnił, program „Niepodległa” definiuje trzy wartości wyróżniające polską tożsamość: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

Program „Niepodległa” zakłada osiągnięcie celów przez działania w trzech priorytetach. Pierwszy - to realizacja projektów upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, za które odpowiedzialne będą narodowe instytucje kultury. Drugi priorytet zakłada włączenie Polaków we tworzenie obchodów poprzez uruchomienie dwóch programów dotacyjnych. Trzeci priorytet dotyczy upowszechniania za granicą opartego na wartościach wizerunku Polski.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.