W Wiedniu zmarł Mieczysław hr. Ledóchowski

7 marca, w Wiedniu zmarł Mieczysław hr. Ledóchowski – współzałożyciel i pierwszy prezes Forum Polonii w Austrii. Był zasłużonym działaczem i entuzjastą i integracji ruchu polonijnego w Austrii, w Europie i na świecie. W latach 90-tych był uczestnikiem wielu polonijnych spotkań o charakterze integracyjnym w Austrii i w Europie. 

Mieczysław Ledóchowski, urodził się w 1920 r. Był absolwent gimnazjum jezuickiego. Od 1935 r. pełnił prestiżową funkcję kuratora ekonomicznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W 1943 r. ożenił się z Haliną Korwin-Kossakowską. Lata wojny Ledóchowscy przeżyli w Lipnicy k. Bochni. Po 1945 r. arystokratyczna rodzina Ledóchowskich, skazana była na wegetację toteż w latach 60-tych wyemigrowali do Wiednia. W 1980 r. Mieczysław Ledóchowski podjął pracę w Europejskim Funduszu Pomocy w Wiedniu, instytucji powołanej przez Niemiecką i Austriacką Konferencję Episkopatów w celu niesienia pomocy Kościołom rzymskokatolickim w Europie, a zwłaszcza w tak zwanym bloku wschodnim, gdzie pracował do 1989 r. W roku 1995, wszedł w skład 13-osobowej Ossolińskiej Rady Kuratorów. Mieczysław Ledóchowski był wieloletnim dyrektorem fundacji „Dom Polski” w Wiedniu oraz założycielem i pierwszym Prezesem Forum Polonii (1991–1997).

Zarząd Forum Polonii w swym liście kondolencyjnym pisze:

Pogrążony w smutku Zarząd Forum Polonii wraz z organizacjami członkowskimi naszej Wspólnoty składa wyrazy szczerego współczucia dla rodziny zmarłego i najbliższych. 

Mieczysław hr. Ledóchowski był współinicjatorem powstania Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” i jej pierwszym prezesem w latach 1991 – 1997. Przywództwo Mieczysława hr. Ledóchowskiego rozpoczęło się już praktycznie w r. 1990, kiedy to grupa inicjatywna złożona z działaczy polonijnych zebrała się na pierwszym zebraniu, w celu powołania polonijnej Wspólnoty, powierzając jednocześnie funkcję prezesa jednemu z najbardziej zasłużonych działaczy. Rok później powstała Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” a Mieczysław hr. Ledóchowski oficjalnie objął przywództwo w Forum. Był wieloletnim dyrektorem Fundacji „Dom Polski” w Wiedniu. Do ostatnich chwil swojego życia był zainteresowany aktywnością austriackiej Polonii, często uczestnicząc w różnych polonijnych wydarzeniach.  Zarząd Forum Polonii  

 „…aby pozostał nasz ślad”

O powstaniu Forum Polonii w swej biograficznej książce pt. …aby pozostał nasz ślad”,  Mieczysław Ledóchowski napisał tak:

Zmiany polityczne 1989 roku, okrągły stół, w rezultacie wolna Polska sprawiły, że działacze polonijni różnych organizacji, a było ich około 25, jak też indywidualne osoby pochodzenia polskiego, zaczęły mnie namawiać, by zająć się powołaniem instytucji Polonii austriackiej, która reprezentowałaby wszystkie te organizacje wobec Austrii i Polski. Polonia zjednoczona występująca w sprawach wszystkich organizacji, będzie stanowiła większą skuteczność. Opracowałem, więc statut i do lokalu polskich księży OO Zmartwychwstańców m w Wiedniu, zwołaliśmy zebranie prezesów polonijnych organizacji. Przyjechało z całej Austrii 19 prezesów, statut przyjęto i powołano Forum Polonii w Austrii. Mnie wybrano prezesem i byłem nim przez dwie kadencje. Ambasada Polska w osobie pierwszego Ambasadora wolnej Polski prof. Władysława Bartoszewskiego wspierała Forum. Po trzech latach Forum uzyskało status prawny i istnieje do dzisiaj.

Wspomnienie o Mieczysławie Ledóchowskim

Prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat skierował list kondolencyjny do wdowy, Pani Haliny Ledóchowskiej. Wspomina śp. zmarłego w słowach:

Śmierć Mieczysława Ledóchowskiego to dla nas wszystkich wielka strata, odchodzi kolejny działacz, wybitnie zasłużony dla ruchu polonijnego na świecie. Z hrabią Ledóchowskim przyjaźniliśmy się od 1994, kiedy to, wspólnie z wieloma działaczami polonijnymi z całego świata, uczestniczyliśmy w uroczystościach 50 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Mieszkaliśmy na Zamku w Pułtusku, i pomiędzy uroczystościami wiele wolnych godzin spędzaliśmy wspólnie, we czwórkę: Mietek Ledóchowski z Austrii, Zygmunt Szkopiak z Londynu, Mietek Rasiej z Włoch i ja ze Szwecji. To były wielogodzinne spotkania w zamkowej restauracji, spacery nad Narwią lub „długie nocne Polaków rozmowy”. Od tego czasu często pisaliśmy do siebie, a jeszcze częściej dzwoniliśmy z mojej lub z Mietka inicjatywy. Nie był już aktywnym działaczem Forum, ale przejmował się jego losami, martwiły go kłopoty i cieszyły sukcesy organizacji. Forum Polonii organizowało jego kolejne jubileusze, zawsze uhonorowane przez EUWP listem gratulacyjnym. Ostatni raz spotkaliśmy się cztery lata temu, we wrześniu, 2013 r. na organizowanych przez Forum Polonii uroczystościach z okazji inauguracji Dni Polskich w Austrii i 330 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej.