×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Pierwsze Forum Polonijne w Krynicy


„Witam państwa w domu” – tymi słowami przywitał przedstawicieli Polonii i Polaków z całego świata Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski podczas Pierwszego Forum Polonijnego zorganizowanego w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy. Organizator spotkania wyraził nadzieję, że takie spotkania będą miały miejsce co roku w Krynicy-Zdroju. Polonijna debata obejmowała pięć paneli dyskusyjnych. Oprócz tego członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej i zaproszeni do debaty eksperci brali udział w licznych panelach Krynickiego Forum Ekonomicznego, które zgromadziło ponad 3,5 tysiąca uczestników.

We wtorek, 6 września, w otwierającym forum panelu dyskusyjnym „Polityka państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą” wzięli udział także Adam Kwiatkowski, Szef Gabinetu Prezydenta RP, Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Jan Cytowski, przewodniczący Rady Polonii Świata, Longin Komołowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Tomasz Pustówka, wiceprezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Moderatorem spotkania była Magdalena Tadeusiak-Mikołajczak, dyrektor TVP Polonia. – Chcemy angażować przedstawicieli Polonii do ważnych wydarzeń w Polsce, bo Polacy za granicą to nasz skarb, to blisko 20 milionów osób, czyli ogromny potencjał – powiedział na rozpoczęcie Marszałek Senatu RP.

Szef Gabinetu Prezydenta Adam Kwiatkowski podkreślił, że zaproszenie przedstawicieli Polonii do Krynicy na Forum to przełomowe wydarzenie. – Chodzi o to, żebyśmy razem budowali siłę Polski, byśmy byli z niej dumni i mogli wzajemnie na siebie liczyć. Są nam potrzebni Rodacy, którzy są dobrze zorganizowani oraz widziani przez te państwa w których mieszkają na co dzień – zaznaczył Szef Gabinetu Prezydenta RP.

Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP podkreślił, że Polonia i Polacy za granicą są niezastąpionym partnerem w promowaniu Polski na świecie. – Nam zależy na tym, byśmy się wspólnie angażowali w te najważniejsze rzeczy jakie możemy zrobić dla Polski, czyli obronę dobrego imienia Polski, realnie realizowaną dyplomację historyczną, pozytywny lobbing ba rzecz interesów Polski. Tego my nie zrobimy sami, bo to wy jesteście kluczowym naszym partnerem – podsumował Sekretarz Stanu MSZ RP. Duża część panelu dyskusyjnego została poświęcona edukacji i szkolnictwie poza granicami kraju. – Najważniejszym naszym zadaniem jako Polaków za granicą jest przekazanie polskości następnym pokoleniom. To jest najważniejszy priorytet naszej wspólnej polityki polonijnej – zaznaczył Jan Dziedziczak. Uczestnicy panelu dyskutowali również na temat budowania wizerunku Polski za granicą, konieczności budowy elit polskich w krajach zamieszkania i ochrony polskiego dziedzictwa narodowego.

7 i 8 września, w Sali marmurowej Domu Zdrojowego w Krynicy odbyły się pozostałe cztery panele polonijne. W Panelu „Emigracja zarobkowa – szansa czy zagrożenie?” wystąpił Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, a jednym z komentatorów był Stanisław Aloszko, prezes Federacji Polonii Francuskiej.

W panelu zatytułowanym „Co jednoczy Polaków za granicą: Kościół, język, kultura?” rola komentatora przypadła Emilii Chmielowej, prezesowi Federacji Organizacji polskich na Ukrainie. Halina Csúcs Lászlóné, Rzecznik Narodowości Polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier miała możliwość wystąpienia w dwóch panelach poświęconych „Roli Polonii i Polaków za granicą w kształtowaniu wizerunku Polski” i „Aktywności polskich samorządów na arenie międzynarodowej. Współpracy transgranicznej”. W ostatnim panelu zamykającym Forum zatytułowanym „Pomysł na sukces za granicą. Sukces Polonii sukcesem Polski”, podsumowania i skomentowania dyskusji dokonał Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.