Wielki polski pochód w Wilnie

W sobotę, 30 kwietnia br. przed marszem ulicami Wilna odbyło się uroczyste spotkanie w Sejmie Republiki Litewskiej, na zaproszenie Wicemarszałka Jarosława Narkiewicza, którego gośćmi byli Wicemrszałek Senatu RP, Maria Koc, Longin Komołowski, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz przedstawiciele Polonii: Michał Mackiewicz (Związek Polaków na Litwie), Tadeusz Adam Pilat (Europejska Unia Wspólnot Polonijnych), Frank Spula i Bożena Kamiński (Kongres Polonii Amerykańskiej), Leszek Wikariusz (Rada Naczelna Polonii Australijskiej), Jan Cytowski (Rada Polonii Świata).

W pobliżu Sejmu Litewskiego 8 tysięcy Polaków zamieszkałych na Litwie oraz goście Związku Polaków na Litwie zgromadzili się w sercu Wilna, by uroczystym pochodem uczcić Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Na wileńskie ulice przemarsz z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą powrócił po trzyletniej przerwie. Przybyło do Wilna kilka tysięcy Polaków z różnych zakątków kraju – Wileńszczyzny, Kowieńszczyzny, Druskienik, Wisagini, Żmudzi czy nadmorskiej by wspólnie świętować dumę z przynależności narodowej. Świąteczna parada ruszyła spod Sejmu tuż po południu, by udać się na wspólną modlitwę i Mszę św. w Ostrej Bramie. Defilowali przedstawiciele oddziałów Związku Polaków na Litwie (ZPL),   która była organizatorem pochodu, zrzeszeni w wielu polskich organizacjach społecznych, reprezentanci Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL), uczniowie i nauczyciele szkół polskich, studenci, harcerze, kombatanci. W polskich strojach ludowych paradowały zespoły folklorystyczne. Uczestnikom pochodu towarzyszyły tancerki oraz Państwowa Orkiestra Dęta „Trimitas”.

Na czele pochodu szli liderzy polskich organizacji społecznych na Litwie, posłowie AWPL, przedstawiciele Ambasady RP na Litwie, przedstawiciele władz Polski oraz organizacji polonijnych z Europy, Australii, Kanady i USA. Swoim udziałem w świątecznej paradzie litewscy Polacy pragnęli pokazać, że są i mogą być razem, że są solidarni, świadomi swojej siły i jedności. Zamanifestowali całemu światu obecność polskiej mniejszości na Litwie oraz przynależność do narodu polskiego. Po wspólnej modlitwie na Placu Ratuszowym odbył się koncert z udziałem miejscowych polskich zespołów oraz gość specjalny z Polski – „Golec Uorkiestra”.

Uroczystym pochodem litewscy Polacy uczcili nie tylko Dzień Polonii i Polaków za Granicą, ale również 225. Rocznicę Konstytucji 3 Maja oraz wydarzenie historyczne, które dało początek Państwu Polskiemu – 1050. Rocznicę chrztu Polski.