Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zjazd Związku Polaków na Łotwie

W sobotę, 2 kwietnia br. w Dyneburgu, w Daugavpilskiej Polskiej Szkole im. Józefa Piłsudskiego, odbył się coroczny Zjazd Związku Polaków na Łotwie, w którym wzięło udział 129 delegatów z regionalnych oddziałów organizacji. Gospodarzem imprezy tym razem był Dyneburski Oddział ZPŁ. Po rejestracji wydelegowanych przez poszczególne jednostki ZPŁ uczestników i odśpiewaniu hymnów Polski i Łotwy delegatów przywitał chór „Promień”, a błogosławieństwa udzielił ksiądz dziekan Michał Siwicki.

Sprawozdanie z działalności Związku w roku 2015 przedstawił Prezes ZPŁ Ryszard Stankiewicz, który wymienił najważniejszych wydarzeniach, oraz wezwania i problemy organizacji. Zaznaczył, że zachwianie współpracy z fundacjami polskimi w ostatnich latach zmobilizowało Oddziały ZPŁ do szukania funduszy na Łotwie. W ubiegłym roku na różne projekty Oddziały zdobyły ponad 9 000 EUR z funduszy łotewskich dla organizacji pozarządowych. Szczególnie odznaczył wystawę poświęconą Icie Kozakiewicz, która została zrealizowana za pośrednictwem Łotewskiego Funduszu Kapitału Kultury i jest trwałym upamiętnieniem wybitnej działaczki społecznej. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć w tym roku określił kontynuację tworzenia strony internetowej ZPŁ – projekt, który wspiera „Wspólnota Polska”. Prezes podziękował za współpracę Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Ambasadzie RP w Rydze, podkreślając jak ważne dla łotewskich Polaków jest wsparcie tych instytucji.

Przedstawiciel Ambasady RP w Rydze Konsul Wojciech Kraj poinformował, że w 2015 roku przy wsparciu Ambasady RP w Rydze zrealizowano 34 projekty Oddziałów ZPŁ i polskich placówek edukacyjnych.
Po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej głos zabrał Pan Krzysztof Szyrszeń z Łotewskiej Akademii Kultury, który przedstawił wyniki Badania statystycznego mniejszości polskiej na Łotwie w 2015 roku. W dalszej części Zjazdu wystąpili przedstawiciele Oddziałów ZPŁ z Ventspils, Daugavpils i Rygi, którzy informowali o działalności oddziałów i przestawili delegatom wnioski. Po pierwszej części dyskusji nastąpiły wybory Prezesa ZPŁ. W jawnym głosowaniu prawie jednogłośnie na kolejną kadencję prezesem został Ryszard Stankiewicz. Wybrano również Zarząd i Komisję Rewizyjną ZPŁ.

W drugiej części dyskusji podjęto bardzo ważne kwestie związane ze szkolnictwem oraz utrzymaniem polskości. Dyrektor Polskiego Gimnazjum Państwowego im. Józefa Piłsudskiego Pani Halina Smulko zaznaczyła, że łotewska polityka edukacyjna nadal dąży do zmniejszenia udziału języków mniejszości narodowych w nauczaniu i złożyła wniosek o wystosowanie listu do Rady Europejskiej o ocenę zaistniałej sytuacji.

Dotknięto również sprawy Polskiej Szkoły Podstawowej im. Hrabiów Platerów w Krasławiu. W tej chwili zadaniem szkoły i Krasławskiego Oddziału ZPŁ jest agitowanie uczniów i stworzenie bardziej atrakcyjnej oferty lekcyjnej i pozalekcyjnej. Związek Polaków na Łotwie aktywnie działa i realizuje projekty związane z utrwaleniem i popularyzacją dziedzictwa polskiego na Łotwie. 

 

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.