×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Wielkie Święto Polaków na Zaolziu

Przytaczamy informację o największym wielkim święcie naszych rodaków na Zaolziu otrzymaną od Jana Ryłko, Prezesa Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w republice Czeskiej.
Zarząd Główny PZKO po raz 26 zorganizował tradycyjny festiwal kultury polskiej - Festiwal PZKO 2015. Festiwale PZKO odbywają się z reguły, co 4 lata, na przemian w góralskiej części Zaolzia - w Trzyńcu i w górniczej – w Karwinie.  Festiwal PZKO jest największym i najbardziej prestiżowym wydarzeniem kulturalnym Polaków na Zaolziu, jest przeglądem działalności Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, który od 1947 roku nieprzerwanie służy zaolziańskim Polakom w podtrzymywaniu tożsamości narodowej, prezentacji i propagowaniu polskiej kultury, pielęgnowaniu języka, tradycji i polskich zwyczajów, jest też zawsze okazją do prezentacji olbrzymiego dorobku PZKO, największej polskiej organizacji w Europie zrzeszającej Polaków mieszkających poza granicami Kraju.

 

Zarząd Główny PZKO przygotowywał program festiwalu od kilku miesięcy. Częścią składową przygotowań była prezentacja dań kuchni polskiej w telewizji wraz z promocją festiwalu, które można zobaczyć na stronie:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/415236100071050/?video&index=402681#video
Jednym z najbardziej uroczystych punktów festiwalowego programu było wręczenie najwyższych odznaczeń związkowych sześciu działaczom PZKO. Odznaczenie „Zasłużony dla Związku z wpisem do Złotej Księgi Zasłużonych” nadawane jest, za co najmniej 30-letnią pracę społeczną na rzecz Związku.
Główne uroczystości festiwalowe odbyły się 30 maja na estradzie amfiteatru w Parku im. B. Němcowej w górniczej Karwinie, ale już w piątek, 29 maja zostały poprzedzone międzynarodową konferencją naukową poświęconą 50-leciu działalności i dorobku Sekcji Ludoznawczej Zarządu Głównego PZKO, która odbyła się w salce konferencyjnej „Bajka”, w siedzibie ZG PZKO w Czeskim Cieszynie.  W trakcie spotkania prof. Ewa Kosowska z Zakładu Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego wygłosiła interesujący referat pt.: „PZKO, jako instytucja kulturowa” podsumowujący działalność Sekcji Ludoznawczej od jej założenia w 1965 roku po dzień dzisiejszy. Obecny prezes SL ZG PZKO Leszek Richter wspomniał również o ogromnym dorobku wydawniczym sekcji dokumentującym kulturę ludową.
Festiwal PZKO już od rana ożywił słoneczny Rynek w Karwinie-Frysztacie. Na estradzie zaprezentowały się młode zaolziańskie formacje muzyczne i folklorystyczne. Koncertował młodzieżowy zespół rockowy Ampli Fire a w parkowym amfiteatrze ponad 350 śpiewaków z połączonych chórów Zaolzia wykonało hymny czeski, polski oraz starodawną pieśń Gaude Mater Polonia. Jednak największą dawkę emocji wywołało piękne wykonanie hymnu festiwalu. Wraz z połączonymi chórami zaśpiewali go uzdolnieni przedstawiciele młodego pokolenia: Noemi Bocek (Noemiracles) oraz Przemek Orszulik (Ampli Fire) członek MK PZKO w Stonawie. Muzykę do słów zaolziańskiego poety Henryka Jasiczka skomponował Filip Macura, członek MK PZKO w Wędryni, a na co dzień członek zespołu młodzieżowego Noemiracles.

Piękne te lądy zielenią pijane,
cudnych orchidei kwiatami przetkane,
z krzykiem kolibrów i upałem słońca
z walką bez końca!
Piękny jest świat jak długi i szeroki,
lecz jeden jest kraj i ojców spuścizna:
Twoja Ojczyzna

Na deskach amfiteatru zaprezentowały się wszystkie (nie tylko folklorystyczne) zespoły PZKO, - Błędowice, Młode Oldrzychowice, Oldrzychowice, Zaolzi, Olza, Suszanie, Bystrzyca, Lipka, Mali Błędowianie, Łączka, Zaolzioczek, Dziecka ze Stonawy, Rytmika. Na scenie pojawiły się różne grupy wiekowe – od przedszkolaków po najstarszych członków PZKO. Publiczność mogła obejrzeć fantastyczny występ formacji sportowej Gimnastów z Wędryni i wiele innych. Program przeplatany był występami młodych gawędziarzy oraz krótkimi skeczami teatrów amatorskich PZKO. Przez scenę festiwalową w ciągu kilkugodzinnego programu przewinęło się ponad 800 wykonawców, członków PZKO. Gwiazdą Festiwalu PZKO 2015 był kultowy zespół Kombii, legenda polskiego rocka. Przed ich koncertem atmosferę podgrzewały młode zaolziańskie zespoły rockowe Noemiracles oraz Glayzy. Należy wymienić liczne festiwalowe imprezy towarzyszące:

•    W Domu PZKO w Karwinie Frysztacie odbyła się wystawa rękodzieła Klubów Kobiet PZKO,
•    Oraz wystawa 65-lecia miesięcznika PZKO ZWROT,
•    W Bibliotece Regionalnej w Karwinie-Frysztacie wystawa dokumentująca historię festiwali PZKO.
•    W salach Frysztackiego Zamku wystawili swoje prace współpracujący z PZKO artyści ze Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC.
•    W parku wystawiono prace konkursowe na logo Festiwalu PZKO, nadesłane przez dzieci z polskich szkół podstawowych.
•    Sekcja Kobiet ZG PZKO przygotowała Kącik dla Dzieci z różnymi konkursami, atrakcjami i nagrodami dla milusińskich.
•    Po raz kolejny na festiwalu zaprezentował się Mikroregion „Górolsko Swoboda” z pokazami rzemiosła i rękodzieła. Założycielem tej pierwszej w Republice Czeskiej, trójstronnej europejskiej struktury transgranicznej było w 2007 roku Miejscowe Koło PZKO w Jabłonkowie.
•    Miejscowe Koła PZKO w swoich licznych stoiskach oferowały lokalne i regionalne dania i napoje.
Gościem Festiwalu PZKO 2015 była J.E. Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Republice Czeskiej Grażyna Bernatowicz, która wraz z Hetmanem Województwa Morawskośląskiego, Miroslavem Novákem objęła festiwal patronatem, nadając mu tym samym odpowiednio wysoką rangę. W swoim przemówieniu Pani Ambasador podkreśliła wagę i znaczenie PZKO w kultywowaniu polskiej kultury w Republice Czeskiej. Departament Współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP reprezentował Pan Adam Borkowski. Konsul Generalna RP w Ostrawie, Anna Olszewska w swym wystąpieniu w niezwykle ciepłych słowach mówiła o PZKO i jego niezastąpionej roli dla zachowania polskiej tożsamości narodowej na Zaolziu.

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy na Zaolziu działa przede wszystkim na rzecz całego społeczeństwa polskiego na Zaolziu a Festiwal PZKO 2015 był tego niezbitym dowodem i wielkim wspólnym świętem wszystkich. PZKO po raz kolejny udowodnił festiwalowym gościom, sponsorom oraz współobywatelom jak silną i jednocześnie piękną jest organizację, która od lat pielęgnuje zaolziańską tożsamość, bo Festiwal to efekt wspólnej, żmudnej i częstokroć niezauważanej pracy społecznej. Z pewnością jest się czym pochwalić gdyż festiwal jednoznacznie wykazał, że kondycja społeczna PZKO jest bardzo dobra, a pomimo narzekań kilku wiecznych malkontentów festiwal w zdecydowany sposób uwidocznił siłę, jedność oraz ogromny optymizm przedstawicieli całej dwunastotysięcznej rzeszy społeczników, członków związku, działających w 80 Miejscowych Kołach PZKO na całym Zaolziu.
Najważniejszym celem Festiwalu PZKO 2015 była integracja wszystkich członków PZKO i całego zaolziańskiego społeczeństwa, sprawdzian kondycji związku oraz prezentacja jego dokonań i możliwości. To zadanie zostało w stu procentach wykonane.
Organizatorzy zapraszają do odwiedzenia stron internetowych gdzie można zobaczyć reportaż fotograficzny z festiwalu oraz wysłuchać wspaniałego festiwalowego hymnu:
•    www.pzko.cz  
•    www.zwrot.cz  
•    http://zwrot.cz/category/festiwal-pzko-2015/  
•    http://zwrot.cz/2015/06/posluchaj-hymnu-festiwalowego/#more-18377 

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.