Młodzieżowe mistrzostwa – Krynica 2019

Krynicy3

W środę 20 lutego zainaugurowano I Młodzieżowe Polonijne Mistrzostwa Sportów Zimowych. Udział w nich wzięło ponad 200 młodzieżowych uczestników z 12 krajów. Na uroczyste otwarcie historycznych bo pierwszych igrzysk przybyli zawodnicy, zaproszeni goście, działacze polonijni i media. Zaproszenie na uroczystość otwarcia przyjęli: marszałek Senatu RP - Stanisław Karczewski z małżonką, senator Artur Warzocha, minister, szef kancelarii Senatu RP - Jakub Kowalski, marszałek Województwa Małopolskiego - Witold Kozłowski, ambasador dr Witold Rybczyński z Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz burmistrze, wójtowie i dyrektorzy ośrodków sportowych z gmin zaangażowanych w organizację igrzysk.

Krynica1Honory gospodarza I Młodzieżowych Polonijnych Mistrzostw Sportów Zimowych pełnił prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski, który dokonał też uroczystego otwarcia Mistrzostw, zapewniając, że to dopiero początek przyszłych corocznych wydarzeń sportowych dedykowanych młodzieży polskiej i polonijnej mieszkającej poza granicami kraju. Wystąpienia zaproszonych gości zainaugorował marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski a zakończył sekretarz EUWP Andrzej Janeczko, który zabrał głos w imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Goście podkreślali wagę takich wydarzeń jako konsolidujących polską społeczność rozrzuconą przez dzieje naszego narodu po całym świecie. Po przemówieniach prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski przyjął - wraz zebranymi - przysięgę zawodników, którą odczytali Kinga Molnar z Węgier oraz Maksymilian Frach z Islandii oraz przysięgę w imieniu sędziów odczytaną przez Jarosława Golonkę, sędziego shorttracku. Następnie prezes Bonisławski wypowiedział sakramentalne słowa uroczystości: „Pierwsze Młodzieżowe Polonijne Mistrzostwa Sportów Zimowych uważam za otwarte” po czym - przy akompaniamencie i artystycznym wsparciu Studia Wokalnego Pałacu Młodzieży w Tarnowie, wspólnie odśpiewano Sportowy Hymn Polonijny. Wieczór dopełnił koncert zespołu Lachersi - rodowitych mieszkańców ziemi sądeckiej, grających tradycyjne melodie Lachów Sądeckich, Krynicy2Limanowskich i Szczyrzyckich, ozdobione barwnymi dźwiękami trąbki i klarnetu, we współcześnie brzmiących aranżacjach.

W czwartek, 21 lutego odbyło się Forum Młodzieży Polonijnej uczestników Mistrzostw. Wieczorne spotkanie z zaproszonymi Gośćmi poświęcone było m.in omówieniu perspektyw rozwoju sportów polonijnych, pomysłom na nowe wydarzenia integrujące Polonię wokół idei olimpijskich, omówieniu dotychczasowych rezultatów odbywających się Mistrzostw oraz planów na kolejny dzień, czyli narciarstwa biegowego. Zwieńczeniem wieczoru była debata - poprzedzona quizem internetowym z wiedzy o Polsce - przygotowująca "Manifest Polskości" - czym jest dla młodego pokolenia Polaków mieszkających za granica i młodej Polonii polskość?. Jakie budzi skojarzenia, emocje, uczucia. Na podstawie pracy w grupach określono kluczowe pojęcia definiujące polskość.

 W sobotę 23 lutego nadszedł czas na uroczyste zakończenie igrzysk, w trakcie którego medale zwycięzcom, rywalizującym w 6 konkurencjach, wręczyli marszałek Senat Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, senator Artur Warzocha oraz ambasador dr Witold Rybczyński reprezentujący Polski Komitet Olimpijski. Puchar Fair Play Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych otrzymał Antonio Musacchio z Włoch, wręczenia pucharu dokonał sekretarz EUWP Andrzej Janeczko.