Zjazd Nauczycielski w Ostródzie

W dniach 1-4 czerwca odbył się w Ostródzie, organizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Kongres Oświaty Polonijnej VII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych. 1 czerwca rano uczestnicy pojechali do Gietrzwałdu, gdzie odbyła się msza św. odprawiona przez Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego. Po mszy, wszyscy udali się do Karczmy Warmijskiej, gdzie wysłuchali wykładu profesora Stanisława Archemczyka o historii Warmii oraz śpiewali ludowe pieśni, piosenki i przyśpiewki. Po południu wszyscy uczestnicy zebrali się na Zamku Krzyżackim w Ostródzie, gdzie miała miejsce uroczysta inauguracja  VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych na którą licznie przybyli goście zjazdu: Minister Edukacji Narodowej - Anna Zalewska, prezes Instytutu Pamięci Narodowej  - Jarosław Szarek, reprezentująca Marszałka Senatu RP - senator Małgorzata Kopiczko, dyrektor Biura Polonijnego w Senacie RP - Romuald Łanczkowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Artur Chojecki, marszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych – Tadeusz Adam Pilat,

Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz i Rektor  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - prof. Ryszard Górecki. Ewa Rucińska z  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, powitała bardzo serdecznie wszystkich przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą, uczestników Zjazdu i zaproszonych gości. Po powitaniach głos zabrał prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska - Dariusz Piotr Bonisławski, który zaprosił wszystkich do udziału w obradach a następnie dr Jolanta Tatara - prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej - współorganizator zjazdu.

Podczas inauguracji miała miejsce Gala Wręczenia Nagrody imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego dla Polonijnego Nauczyciela Roku.  Wręczając nagrody minister Anna Zalewska powiedziała: „Nauczyciele polonijni są dla nas bardzo ważni. Udało się wypracować sposoby współpracy pomiędzy Senatem, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych. To bardzo ważne osiągnięcie.”

2 czerwca rozpoczęto właściwe obrady VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych. W tym roku przewodnim tematem spotkania były: „Fundamenty tożsamości - historia, język, kultura.” Zaczęto od priorytetów wsparcia oświaty polonijnej. Dyrektor Romuald Łanczkowski, który przedstawił sposoby i procedury starania się o dotacje senackie. Prezes SWP Dariusz Piotr Bonisławski przedstawił ofertę ODN SWP na 2017 rok
a wicedyrektor TVP Polonia - Filip Frąckowiak mówił o programie i przyszłości polonijnej telewizji. Prezydent KOP, dr Jolanta Tatara, podziękowała tym, którzy całe życie poświęcili oświacie polonijnej: Andrzejowi Russowi, Aleksandrze PodhorodeckiejMałgorzacie Lasockiej.

W kolejnej sesjach wystąpili senator, prof. Jan Żaryn, Barbara Gołębiowska z Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku,  ksiądz Józef Aszkiełowicz z Litwy, który przedstawił rolę kościoła na Wschodzie, dr Faustyna Mounis z Francji, która mówiła o roli rodziny w kształtowaniu się tożsamości, i Stella Strzemecka pokazała wpływ emigracji dzieci na ich dojrzewanie.

Zaraz po  zajęciach wszyscy udali się do  Olsztynka do  Muzeum Budownictwa Ludowego, gdzie dyrektor Ewa Wrochna powitała uczestników, a dr Tadeusz Krawczak - dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie wygłosił wykład na temat roli kresowych zaścianków szlacheckich w naszej historii czym otworzono dyskusję nad kształtem planowanego przez Wspólnotę Polską  projektu „Zaścianek szlachecki  - ocalić od zapomnienia.”

 

3 czerwca rano, na kolejnej sesji profesor Bogdan Walczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił wykład, w czasie którego nawiązywał do tożsamości narodowej i kształtowania się języka ,a profesor Ewa Lipińska z UJ tłumaczyła, że „kto ma język, ten ma tożsamość.”

Następnie przedstawiono kluczowe projekty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP, które wzbudziły duże zainteresowanie uczestników:

  • Akademię Dwujęzyczności, która w tym roku odbędzie się w Chicago;
  • Od A1 do C2 - Akademię Biegłości Językowej, która odbędzie się w Londynie;
  • Projekt budowy Lokalnych Ośrodków Metodycznych (LOM);
  • Polonijną Poradnię Metodyczną Online;
  • Projekt edukacyjny.

Po przerwie obiadowej odbyły się cztery sesje warsztatowe. Swoje doroczne zebranie pod przewodnictwem prezydent Jolanty Tatary odbył też Kongres Oświaty Polonijnej. Wieczorne warsztaty tańca ludowego zgromadziły też wielu uczestników.

Sekretariat EUWP