Sekretariat EUWP

wybrany na zjeździe organizacji 26 listopada 2022 r.

Edward Trusewicz

Edward Trusewicz

Prezydent

Z wykształcenia dyrygent i pedagog. Ma siedmioletni staż pracy pedagogicznej i dziesięcioletnie doświadczenie w służbie cywilnej Republiki Litewskiej.
W 2000 roku został wybrany na członka Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie. W grudniu 2001 r. wygrał konkurs na stanowisko sekretarza Związku Polaków na Litwie. Funkcję tę pełnił do końca roku 2012, kiedy to otrzymał nominację na stanowisko wiceministra kultury Republiki Litewskiej (2013-2014). Od 2015 r. jest doradcą w Kancelarii Sejmu Republiki Litewskiej.
W ramach działalności społecznej jest producentem i reżyserem imprez polskich na Litwie, m.in. pochodów (gromadzących ok. 10 tys. osób) z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą w Wilnie, koncertów emitowanych w TVP Polonia, przedsięwzięć artystycznych adresowanych do Polaków na Litwie i innych wydarzeń kulturalnych. Był założycielem i członkiem zarządu Niezależnej Organizacji Europejskiej Młodzieży Polonijnej.W latach 2006-2012 był sekretarzem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.
W latach 2003-2011 pełnił mandat radnego Samorządu Rejonu Trockiego, w latach 2011-2015 został wybrany na radnego Samorządu Miasta Wilno. W latach 2011-2015 był szefem Komisji ds. Młodzieży w Samorządzie Miasta Wilno, przewodniczącym Rady Nadzorczej Wileńskiego Pogotowia Ratunkowego, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki samorządowej Komunikacja Miejska w Wilnie, członkiem Rady Nadzorczej Kliniki Odontologii Szpitalu Uniwersyteckiego w Wilnie. W latach 2016-2018 był ekspertem oceniającym projekty kulturalne w Radzie ds. Kultury Republiki Litewskiej, od roku 2017 – ekspert ds. projektów kulturalnych w Samorządzie Miasta Wilno, od 2019 r. – członek kapituły Nagrody św. Krzysztofa nadawanej przez mera Samorządu Miasta Wilno.
Jest zdobywcą tytułu plebiscytu organizowanego przez dziennik „Kurier Wileński” oraz Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej – Polak Roku 2012. Jest posiadaczem Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Teresa Sygnarek

Teresa Sygnarek

Wice Prezydent

Teresa Sygnarek urodziła się w Polsce, w Gliwicach, gdzie skończyła szkołę średnią i rozpoczęła studia na Politechnice Śląskiej, na wydziale architektury.
Aktywny członek ZHP, instruktor zuchów i przybocznych, w stopniu o.p.phm. Od 1969 roku w Szwecji gdzie ukończyła studia na wydziale ekonomii i marketingu na Uniwersytecie w Lund oraz podyplomowe studia „International Marketing”.
Od 1986 roku aktywny działacz polonijny w Ognisku ”Kwiaty Polskie”, organizacji zrzeszającej dzieci i młodzież pochodzenia polskiego. Ognisko prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną i wychowaczą a jej zasadniczym celem jest wzbudzanie zamiłowania do polskiej kultury oraz polskich tradycji narodowych, głównie poprzez taniec i śpiew. W Ognisku Teresa Sygnarek pełniła funkcje rewizora, sekretarza, wiceprezesa i od roku 2004 jest prezesem tejże organizacji.
Od 2002 roku zasiada w Zarządzie Zrzeszenia Organizacji Polonijnych (ZOP) gdzie od roku 2011 pełni funkcję prezesa oraz od 2008 roku działa w Zarządzie Krajowego Stowarzyszenia Organizacji Etnicznych w południowej Szwecji (SIOS-Syd). Jest redaktorem naczelnym kwartalnika polonijnego „Polonia Nowa”.
Za zasługi dla Polski została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2003) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2008). Otrzymała także srebrny i złoty Medal Honorowy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji za zasługi dla Polonii szwedzkiej oraz Honorową Odznaką Ogniska Kwiaty Polskie w stopniu złotym.

Wojciech Bialek

Wojciech Bialek

Sekretarz Generalny

Magister socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, działacz społeczny i twórca pierwszych struktur polonijnych migracji poakcesyjnej po roku 2004 w Irlandii, z zawodu doświadczony pracownik socjalny z kwalifikacjami akredytowanymi w Irlandii. W Irlandii przebywa od roku 2005, gdzie wyjechał, by poznać zachodnią Europę i zdobyć doświadczenie zawodowe.

W roku 2005 zakładał stowarzyszenie polonijne w Cork MyCork, którego był Prezesem, następnie w roku 2006 został zaproszony do kształtowania pierwszej w Irlandii organizacji o charakterze pomocowym nazwanej Centrum Wsparcia i Integracji Together-Razem. Z organizacją ta był związany do roku 2023 i zasiadał w niej jako Prezes w Zarządzie oraz dyrektor wykonawczy.

Z zawodu i pasji jest również certyfikowanym w Irlandii terapeutą uzależnień, od 2018 r został nominowanym przez Public Participation Network w Cork przedstawicielem do zarządu Local Drug and Alcohol Task Force, ponadto od roku 2019 reprezentuje organizacje pozarządowe w Komisji ds. Relacji Międzynarodowych przy Radzie Miasta w Cork.
Od roku 2016 zasiada w zarządzie Forum Polonia w Irlandii, a od 2018 w Sekretariacie EUWP.

Od grudnia 2023 piastuje funkcję współprzewodniczącego Forum Polonia  i odpowiedzialny za rozwój organizacji.

Za swoją wieloletnią pracę na rzecz Polaków nagrodzony przez Prezydenta RP Krzyżem Zasługi oraz wyróżnieniem przez Volunteer Ireland.

Korinna Wesołowski

Korinna Wesołowski

Skarbnik

Korinna Wesołowski urodziła się w Budapeszcie, w rodzinie polsko – węgierskiej. Jest psychologiem, studia magisterskie skończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a specjalizację w Budapeszcie na Uniwersytecie im. Eötvös Lóránd.

Od 2004 pracuje jako psycholog szkolny roku w Budapeszcie w szkole Óbudai Nagy László Angol – Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.

Jako córka Andrzeja Wesołowskiego znanego, wieloletniego prezesa Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech zaangażowana była w działalność polonijną od wczesnego dzieciństwa. Korinnna po raz pierwszy przejmuje prezesurę Stowarzyszenia w 2004 roku a po raz drugi, wybrana zostaje w roku 2017 i pełni tę funkcję obecnie.

Od 2006 roku jest też przewodniczącą Samorządu Narodowości Polskiej w Óbuda – Békásmegyer. W latach 2011 – 2014 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Finansowej Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech a od 2014 jest radną tego samorządu. W latach 2004 – 2012 była członkiem Komisji Młodzieżowej EUWP.

W 2016 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Helena Legowicz

Helena Legowicz

Sekretarz

Helena Legowicz urodziła się w 1954 r. w Olbrachcicach. Jest z zawodu bibliotekarką oraz polską działaczką społeczną i kulturalną na Zaolziu.

W 1978 r. ukończyła Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Była kierownikiem Oddziału Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie-Frysztacie w latach 1985 – 2017.

Od 1999 jest prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Książki. Piastowała m.in. funkcję przewodniczącej Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, a następnie była członkiem Zarządu Głównego PZKO. W 2017 na XXIII Zjeździe Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO) została wybrana na funkcję prezesa tej organizacji, którą pełni do dzisiaj.

Gerwazy Longher

Gerwazy Longher

Sekretarz

Gerwazy Longher urodził się w 1972 r. w Pârteşti de Sus, w polskiej rodzinie z Nowego Sołońca. Jest politykiem oraz polonijnym działaczem gospodarczym i społecznym. Jest absolwentem zarządzania na Uniwersytecie im. Gheorghe Zane w Jassach. Mieszka w Suczawie z żoną Victorią, córką Karoliną oraz synami: Stefanem i Aleksandru. Był też dyrektorem firmy SC Albin SRL Suczawa.

Od dzieciństwa występował w lokalnym polonijnym zespole folklorystycznym ,,Sołonczanka”. W latach 1998-2002 prowadził wówczas własną działalność gospodarczą, jednocześnie pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Polaków w Nowym Sołońcu, współpracując aktywnie z kierownictwem Związku Polaków w Rumunii.

Od 2002 r. nieprzerwanie pełni funkcję prezesa Związku Polaków w Rumunii – jedynej organizacji zrzeszającej mieszkających w Rumunii Polaków.

Jest posłem z ramienia mniejszości polskiej od 2002 r. do chwili obecnej, wybierany na kolejne kadencje w wyborach parlamentarnych w latach 2004, 2008, 2012 oraz w 2020 r. W Parlamencie Rumuńskim pełnił kolejno funkcje: Wiceprzewodniczący parlamentarnego klubu mniejszości narodowych (2004 – 2012) i wiceprzewodniczącego grupy przyjaźni z Rzecząpospolitą Polską (2004 – 2012).

Został wyróżniony medalami „Pro Patria” i „Pro Memoria”. Przez Prezydentów RP odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2009) oraz Krzyżem Kawalerskim (2010) i Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2022).

Gerwazy Longher

Gerwazy Longher

Sekretarz

Gerwazy Longher urodził się w 1972 r. w Pârteşti de Sus, w polskiej rodzinie z Nowego Sołońca. Jest politykiem oraz polonijnym działaczem gospodarczym i społecznym. Jest absolwentem zarządzania na Uniwersytecie im. Gheorghe Zane w Jassach. Mieszka w Suczawie z żoną Victorią, córką Karoliną oraz synami: Stefanem i Aleksandru. Był też dyrektorem firmy SC Albin SRL Suczawa.

Od dzieciństwa występował w lokalnym polonijnym zespole folklorystycznym ,,Sołonczanka”. W latach 1998-2002 prowadził wówczas własną działalność gospodarczą, jednocześnie pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Polaków w Nowym Sołońcu, współpracując aktywnie z kierownictwem Związku Polaków w Rumunii.

Od 2002 r. nieprzerwanie pełni funkcję prezesa Związku Polaków w Rumunii – jedynej organizacji zrzeszającej mieszkających w Rumunii Polaków.

Jest posłem z ramienia mniejszości polskiej od 2002 r. do chwili obecnej, wybierany na kolejne kadencje w wyborach parlamentarnych w latach 2004, 2008, 2012 oraz w 2020 r. W Parlamencie Rumuńskim pełnił kolejno funkcje: Wiceprzewodniczący parlamentarnego klubu mniejszości narodowych (2004 – 2012) i wiceprzewodniczącego grupy przyjaźni z Rzecząpospolitą Polską (2004 – 2012).

Został wyróżniony medalami „Pro Patria” i „Pro Memoria”. Przez Prezydentów RP odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2009) oraz Krzyżem Kawalerskim (2010) i Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2022).

Urszula Stefańska-Andreini

Urszula Stefańska-Andreini

Sekretarz

Korinna Wesołowski urodziła się w Budapeszcie, w rodzinie polsko – węgierskiej. Jest psychologiem, studia magisterskie skończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a specjalizację w Budapeszcie na Uniwersytecie im. Eötvös Lóránd.

Od 2004 pracuje jako psycholog szkolny roku w Budapeszcie w szkole Óbudai Nagy László Angol – Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.

Jako córka Andrzeja Wesołowskiego znanego, wieloletniego prezesa Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech zaangażowana była w działalność polonijną od wczesnego dzieciństwa. Korinnna po raz pierwszy przejmuje prezesurę Stowarzyszenia w 2004 roku a po raz drugi, wybrana zostaje w roku 2017 i pełni tę funkcję obecnie.

Od 2006 roku jest też przewodniczącą Samorządu Narodowości Polskiej w Óbuda – Békásmegyer. W latach 2011 – 2014 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Finansowej Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech a od 2014 jest radną tego samorządu. W latach 2004 – 2012 była członkiem Komisji Młodzieżowej EUWP.

W 2016 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Adres korespondencyjny
(adres siedziby Prezydenta)

NOWOGRÓDZKA 76, 03202 WILNO,
LITWA

email: biuro@euwp.org

Skontaktuj się 

Cookies

Prawa autorskie

Polityka prywatności