×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Rozporządzenie Statutowe

Rozporządzenie Statutowe

z dnia 17.11.2012 z nowelizacją z dnia 10.11.2017

w sprawie przydziału dodatkowych mandatów


Statut EUWP zatwierdzony  w dniu 17.11.2012 r. określa w § 17 zasady otrzymywania przez kraje
i ich organizacje mandatów:

§ 17 punkt 3. Mandaty decydują w głosowaniach w ważnych dla Unii decyzjach i są przynależne według następującej zasady:

 1. a)każdy kraj ma prawo do jednego mandatu dla jego reprezentatywnej organizacji należącej do Unii;
 2. b)kraje posiadające centralne organizacje lub federacyjne struktury demokratycznie zjednoczonych organizacji otrzymują dodatkowo jeden, dwa lub trzy mandaty;

dodatkowe mandaty wymienione § 17 punkt 3 b określa rozporządzenie „Statutowy przydział mandatów” zatwierdzany przez Zjazd lub Radę Prezesów na wniosek Sekretariatu.

Rada Prezesów w dniu 10.11.2017 na wniosek Sekretariatu EUWP zatwierdza niniejszym prawo do następującego rozkładu dodatkowych mandatów:

 1. Do jednego dodatkowego mandatu mają prawo przedstawiciele organizacji członkowskich z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Holandia, Irlandia, Dania, Francja, Hiszpania, Rosja, Rumunia, Szwecja, Węgry, Włochy i Ukraina.
 2. Do dwóch dodatkowych mandatów mają prawo przedstawiciele organizacji członkowskich z następujących krajów: Czechy, Białoruś i Litwa
 3. Do trzech dodatkowych mandatów przynależą mają prawo przedstawiciele organizacji członkowskich z następujących krajów: Anglia i NiemcyPułtusk, 10 listopada 2017 r.

 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Regulamin 1

Nadawania Honorowego Członkostwa EUWP

§1Tytuł Honorowego Członka EUWP, to zaszczytne wyróżnienie nadawane na wniosek Sekretariatu przez Radę Prezesów lub Zjazd EUWP dla byłego zasłużonego prezesa organizacji członkowskiej EUWP.

§2 Doceniając wieloletnie zasługi wyróżnionej osoby, w podziękowaniu za działalność na rzecz EUWP, Prezydent, za zgodą Sekretariatu przyznaje i uroczyście wręcza Medal Honorowy EUWP oraz uchwałę organu przyznającego Honorowe Członkostwo EUWP.

§3 Honorowi Członkowie EUWP są imiennie wymienieni na stronach internetowych EUWP.

§4 Honorowy Członek EUWP ma prawo do uczestnictwa w przedsięwzięciach  i zjazdach EUWP.  Honorowy Członek może pełnić funkcje doradcze  i uczestniczyć czynnie w komisjach, ale nie posiada prawa do mandatu i głosowania.

§5 Ideą Honorowego Członkostwa EUWP jest promocja EUWP, a w przypadku działań niezgodnych z tą ideą może być zawieszone lub odebrane, w trybie zgodnym z trybem powołania.

§6 Podstawa prawną honorowego członkostwa są znowelizowane paragrafy statutu EUWP: §17 punkt 5-o) i §18 punkt 2-h) oraz niniejszy regulamin, zatwierdzony przez Radę Prezesów EUWP w Pułtusku, w dniu 10.11.2017 r.


Pułtusk, 10 listopada 2017 r.

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Regulamin 2

Tryb zgłaszania kandydatur w wyborach Prezydenta EUWP, z dnia 10.11.2017


Statut EUWP zatwierdzony  w dniu 17.11.2012 r. w Artykule 4. w § 5 p. f) uprawnia Zjazd do wyboru Prezydenta Unii na trzy letnią kadencję. Wybór Prezydenta EUWP rzutuje nie tylko na bezpośrednio
na dobór Sekretariatu , ale przede wszystkim na kierunek i tempo działań Sekretariatu na kolejne trzy lata rozwoju EUWP. Dlatego też wybór Prezydenta jako priorytetowy powinien być poddany kryteriom personalnym, aby w odpowiednim czasie delegaci organizacji członkowskich mogli zapoznać się
z sylwetkami kandydatów, ich stażem, polonijnym dorobkiem oraz celami i programem jaki mają zamiar realizować.

Niniejszy Regulamin określa następująco sposób zgłaszania kandydatów na funkcję Prezydenta EUWP:

§1Kandydat na Prezydenta przesyła osobiście swoje zgłoszenie do Sekretariatu EUWP na 3 miesiące przed planowanym Zjazdem.

§2 Zgłoszenie pisemne kandydata obejmuje :

 1. List motywacyjny;
 2. Curriculum Vitae (wykształcenie i doświadczenia zawodowe);
 3. Opis osiągnięć w działalności polonijnej;
 4. Wyróżnienia, odznaczenia i nagrody;
 5. Propozycja programu na 3 kolejne lata działalności EUWP;
 6. Listy popierające kandydaturę;
 7. Deklaracja o niewspółpracowaniu ze służbami specjalnymi;
 8. Oświadczenie o przynależności do partii politycznych;
 9. Publikacje i inne dokumenty.

§3 Sekretariat po zapoznaniu się ze zgłoszeniami , nie później niż na 2 miesiące przed Zjazdem przesyła materiały zgłoszonych kandydatów do wszystkich organizacji członkowskich EUWP.

§4 Kandydaci zgłaszani w innym trybie nie będą mogli brać udziału w wyborach.

§5 W czasie Zjazdu, przed dokonaniem wyboru, kandydaci w kolejności alfabetycznej mogą w krótkim wystąpieniu przedstawić swój dorobek i program.

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Prezesów EUWP w dniu 10.11.2017 r. i upubliczniony na stronach internetowych EUWP, jako obowiązujący.


Pułtusk, 10 listopada 2017 r.

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.