×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Sekretariat

 SEKRETARIAT EUWP
 wybrany na X Zjeździe EUWP w Pułtusku 24.11.2018 r.

E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

 

EUWP 2018 2

 

 

 

Prezydent EUWP - Tadeusz Adam Pilat urodził się w Krakowie, pochodzi ze szlacheckiej rodziny kresowej o katolickich, powstańczych i naukowych tradycjach. Jest magistrem inżynierem Budownictwa Lądowego i pedagogiem. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej oraz studia pedagogiczne w Szwecji na Uniwersytetach w Kristianstad i w Växjö. W Polsce działał w Związku Harcerstwa Polskiego i w Zrzeszeniu Studentów Polskich. Na emigracji w Szwecji od 1977 r. gdzie od 35 lat wychowuje polską młodzież jako nauczyciel języka polskiego a szwedzką uczy matematyki. Jest inicjatorem założenia szeregu struktur polonijnych oraz organizatorem licznych polonijnych imprez masowych, międzynarodowych konferencji, festiwali i akcji charytatywnych. Przez trzy kadencje pełnił funkcję prezesa Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji. W Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pełnił uprzednio funkcję sekretarza, wiceprezydenta oraz przez dwie kadencje prezydenta. W latach 1993-2003 był członkiem szwedzkiej Rządowej Rady d/s Integracji i Równouprawnienia, a od 2003 r. jest członkiem zarządu Krajowego Komitetu Święta Narodowego Szwecji. Był członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP w VI i VII kadencji oraz Rady Oświaty Polonijnej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Posiada liczne tytuły honorowe m.in. w 2015 r. otrzymał tytuł Ambasadora Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Jest laureatem licznych szwedzkich i polskich odznaczeń m.in. został odznaczony Medalem Polskiego Czerwonego Krzyża, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim (1997), Krzyżem Oficerskim (2002) i Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej (2010).

 

 

Wiceprezydent EUWP - Teresa Sygnarek urodziła się w Polsce, w Gliwicach, gdzie skończyła szkołę średnią i rozpoczęła studia na Politechnice Śląskiej, na wydziale architektury. Aktywny członek ZHP, instruktor zuchów i przybocznych, w stopniu o.p.phm. Od 1969 roku w Szwecji gdzie ukończyła studia na wydziale ekonomii i marketingu na Uniwersytecie w Lund oraz podyplomowe studia „International Marketing”. Od 1986 roku aktywny działacz polonijny w Ognisku ”Kwiaty Polskie”, organizacji zrzeszającej dzieci i młodzież pochodzenia polskiego. Ognisko prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną i wychowaczą a jej zasadniczym celem jest wzbudzanie zamiłowania do polskiej kultury oraz polskich tradycji narodowych, głównie poprzez taniec i śpiew. W Ognisku Teresa Sygnarek pełniła funkcje rewizora, sekretarza, wiceprezesa i od roku 2004 jest prezesem tejże organizacji. Od 2002 roku zasiada w Zarządzie Zrzeszenia Organizacji Polonijnych (ZOP) gdzie od roku 2011 pełni funkcję prezesa oraz od 2008 roku działa w Zarządzie Krajowego Stowarzyszenia Organizacji Etnicznych w południowej Szwecji (SIOS-Syd). Jest redaktorem naczelnym kwartalnika polonijnego „Polonia Nowa”. Za zasługi dla Polski została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2003) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2008). Otrzymała także srebrny i złoty Medal Honorowy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji za zasługi dla Polonii szwedzkiej oraz Honorową Odznaką Ogniska Kwiaty Polskie w stopniu złotym.

 

Sekretarz EUWP – Andrzej Janeczko urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. W latach 1989-1992 ukończył Studium Nauczycielskie w Raciborzu i zaocznie Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Posiada ponadto państwowy dyplom fisioterapii i masażu sportowego oraz patent motorowodny. Pracował w Polsce jako nauczyciel wychowania fizycznego, starszy ratownik wodny. Był też działaczem studenckim i Przewodniczącym Rady Studentów w Raciborzu oraz założycielem Spółdzielni Studenckiej w Raciborzu. W Hiszpanii od 1993 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w spółkach Andres Siglo XXI S.L i Ibericapol Distribucion SL – import export. Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii Nasz Dom- Nuestra Casa. Od 2004 r. jako przyjaciel charytatywnej Fundacji Mam Marzenie, która spełnia marzenia dzieci cierpiących na choroby zagrażające życiu i zorganizował w Hiszpanii pobyt ponad 20 dzieci. Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia „Dom Polski” w Getafe – Madryt. Odznaczony medalem Pro Memoria przez Urząd do Spraw Kombatantów (2005), Bene Merito przez Ministra Spraw Zagranicznych (2010) oraz za dziesięcioletnią współpracę wyróżniony przez fundację Mam Marzenie (2014)..

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna:

Czesław Błasik - Rosja

 aria Krukowska-Young - Wielka Brytania

Teresa Kopeć - Austria

 

 

 

 

 

SEKRETARIAT EUWP w latach 2015 - 2018
 wybrany na IX Zjeździe EUWP w Rzymie 24.10.2015 r.

E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


Prezydent EUWP - Tadeusz Adam Pilat urodził się w Krakowie, pochodzi ze szlacheckiej rodziny kresowej o katolickich, powstańczych i naukowych tradycjach. Jest magistrem inżynierem Budownictwa Lądowego i pedagogiem. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej oraz studia pedagogiczne w Szwecji na Uniwersytetach w Kristianstad i w Växjö. W Polsce działał w Związku Harcerstwa Polskiego i w Zrzeszeniu Studentów Polskich. Na emigracji w Szwecji od 1977 r. gdzie od 35 lat wychowuje polską młodzież jako nauczyciel języka polskiego a szwedzką uczy matematyki. Jest inicjatorem założenia szeregu struktur polonijnych oraz organizatorem licznych polonijnych imprez masowych, międzynarodowych konferencji, festiwali i akcji charytatywnych. Przez trzy kadencje pełnił funkcję prezesa Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji. W Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pełnił uprzednio funkcję sekretarza, wiceprezydenta oraz przez dwie kadencje prezydenta. W latach 1993-2003 był członkiem szwedzkiej Rządowej Rady d/s Integracji i Równouprawnienia, a od 2003 r. jest członkiem zarządu Krajowego Komitetu Święta Narodowego Szwecji. Był członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP w VI i VII kadencji oraz Rady Oświaty Polonijnej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Posiada liczne tytuły honorowe m.in. w 2015 r. otrzymał tytuł Ambasadora Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Jest laureatem licznych szwedzkich i polskich odznaczeń m.in. został odznaczony Medalem Polskiego Czerwonego Krzyża, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Kawalerskim (1997), Krzyżem Oficerskim (2002) i Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej (2010).

 

Wice-Prezydent EUWP - Wiesław Lewicki urodził się i edukował w Gliwicach, studiował inżynierię środowiska i ukończył Politechnikę ślaską. Studiował również filozofię i podjął studia doktoranckie. Na emigracji od 1985 r. w Niemczech i Belgii, studiował podyplomowo zarządzanie w Kolonii, ochronę środowiska we Frankfurcie/Main oraz euromarkieting w Akwizgranie. Jest wieloletnim animatorem życia polonijnego w Niemczech i Euroregionie Maas-Rhein. W latach 2009-2013 był prezesem Kongresu Polonii Niemieckiej i Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. Przewodniczył delegacji niemieckiej Polonii podczas rozmów międzyrządowych „Okrągłego Stołu” i jest sygnatariuszem historycznego „Wspólnego Oświadczenia” z dnia 12.06.2011 r. w Warszawie. W 2009 r. powołał do życia europejską nagrodę „Polonicus” dla zasłużonych na rzecz Polonii, a w 2011 r. założył Europejski Instytut Kultury i Mediów „Polonicus” VoG. Dla uroczystostej „Gali Polonicus” pozyskał Salę Koronacyjną w Akwizgranie, miejsce wręczania prestiżowej Nagrody Karola Wielkiego dla zasłużonych postaci jednoczącej się Wspólnej Europy. Prowadzi istotną dla Polonii niemieckiej działalność medialną, min. jako założyciel redakcji i pisma „Polregio” dla Polonii w Euregio. Jest inicjatorem portalu internetowego dla całej Polonii „Polonia-Viva” oraz redaktorem wielu serwisów polonijnych. Organizuje liczne konferencje, warsztaty, sympozja i kongresy. W roku 2012 za animację życia polonijnego w Euregio Aachen-Liege-Maastricht MSZ uhonorowało go odznaczeniem Bene Merito, a w 2015 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Sekretarz Generalny EUWP - Teresa Sygnarek urodziła się w Polsce, w Gliwicach, gdzie skończyła szkołę średnią i rozpoczęła studia na Politechnice Śląskiej, na wydziale architektury. Aktywny członek ZHP, instruktor zuchów i przybocznych, w stopniu o.p.phm. Od 1969 roku w Szwecji gdzie ukończyła studia na wydziale ekonomii i marketingu na Uniwersytecie w Lund oraz podyplomowe studia „International Marketing”. Od 1986 roku aktywny działacz polonijny w Ognisku ”Kwiaty Polskie”, organizacji zrzeszającej dzieci i młodzież pochodzenia polskiego. Ognisko prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną i wychowaczą a jej zasadniczym celem jest wzbudzanie zamiłowania do polskiej kultury oraz polskich tradycji narodowych, głównie poprzez taniec i śpiew. W Ognisku Teresa Sygnarek pełniła funkcje rewizora, sekretarza, wiceprezesa i od roku 2004 jest prezesem tejże organizacji. Od 2002 roku zasiada w Zarządzie Zrzeszenia Organizacji Polonijnych (ZOP) gdzie od roku 2011 pełni funkcję prezesa oraz od 2008 roku działa w Zarządzie Krajowego Stowarzyszenia Organizacji Etnicznych w południowej Szwecji (SIOS-Syd). Jest redaktorem naczelnym kwartalnika polonijnego „Polonia Nowa”. Za zasługi dla Polski została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2003) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2008). Otrzymała także srebrny i złoty Medal Honorowy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji za zasługi dla Polonii szwedzkiej oraz Honorową Odznaką Ogniska Kwiaty Polskie w stopniu złotym.

 

Sekretarz EUWP - Maria Przybyła-Daczewska urodziła się w Warszawie, gdzie otrzymała ogólne wykształcenie o charakterze licealnym. W Bułgarii od 1979 r. Od 1983 r. była pracownikiem Polskich Przedstawicielstw POLMOT i PEKAES S.A. W latach 1996 - 2000 r. była przedstawicielem PEKAES S.A. w Sofii. Od 2001 r. była właścicielem i dyrektor prywatnej firmy MD&M Sp. z o.o. zajmującej się m.in.  skupem i sprzedażą złomu metali czarnych i kolorowych, tłumaczeniami i ubezpieczeniami, obecnie na emeryturze. W 1984 r. podjęła pracę społeczną w Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym im. Władysława Warneńczyka w Bułgarii od momentu założenia tej organizacji. W latach 2007 do 2012 pełniła funkcję skarbnika Zarządu Głównego PSKO. Na walnym zebraniu w czerwcu 2012 r. została prezesem PSKO, którą to funkcję pełni do chwili obecnej. Jest organizatorem wystaw, bali charytatywnych i młodzieżowych wyjazdów do Polski. W marcu 2015 r. wraz z Ambasadorem RP w Bułgarii Krzysztofem Krajewskim dokonała otwarcie biura PSKO w Sofii. W kadencji 2012-2015 pełniła funkcję członka komisji rewizyjnej EUWP. W 2014 roku za szczególne zasługi w pracy polonijnej, za popularyzowanie polskiej kultury i kultywowanie polskich tradycji narodowych, została odznaczona przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Sekretarz EUWP - Halina Subotowicz-Romanowa   urodziła się w Dusztach na Wileńszczyźnie. Pracowała jako nauczycielka w Borskunach. W latach 1971-1976 studiowała polonistykę i jest absolwentką Wileńskiego Instytutu Pedagogicznego. Od 1975r. mieszka w Moskwie, gdzie wykładała język polski i pracowała jako tłumacz. Przez ostatnie 22 lata jest dyrektorem Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Od 1989 roku działa w ruchu polonijnym w Rosji i jest niekwestionowaną osobowością polonijnego środowiska w Federacji Rosyjskiej, którą zamieszkuje ok. 300 tysięcy Polaków. Pod przewodnictwem Haliny Subotowicz-Romanowej została utworzona sieć organizacji i ośrodków życia polonijnego od Kaliningradu po Kamczatkę, zespolonych w Kongresie Polaków w Rosji. Od 21 lat, od momentu powstania w 1992 r. Halina Subotowicz Romanowa jest prezesem Kongresu Polaków w Rosji, który jest największą organizacją polonijną w tym kraju, zrzeszającą 48 organizacji regionalnych. Stale współpracuje z parlamentami, rządem Federacji Rosyjskiej w tworzeniu ustawodawstwa w dziedzinie polityki narodowościowej. Była uczestnikiem  rzymskiej konferencji „Kraj – Emigracja” w 1990 r. oraz brała udział w II, III i IV Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy. Jest działaczką Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, a obecnie od 2012 r. jej sekretarzem regionalnym. Swoją aktywnością społeczną przyczynia się do ożywienia życia polskiego w Rosji oraz kontaktów z Polską i Polonią świata. Uhonorowana przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Sekretarz EUWP – Andrzej Janeczko urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. W latach 1989-1992 ukończył Studium Nauczycielskie w Raciborzu i zaocznie Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Posiada ponadto państwowy dyplom fisioterapii i masażu sportowego oraz patent motorowodny. Pracował w Polsce jako nauczyciel wychowania fizycznego, starszy ratownik wodny. Był też działaczem studenckim i Przewodniczącym Rady Studentów w Raciborzu oraz założycielem Spółdzielni Studenckiej w Raciborzu. W Hiszpanii od 1993 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w spółkach Andres Siglo XXI S.L i Ibericapol Distribucion SL – import export. Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii Nasz Dom- Nuestra Casa. Od 2004 r. jako przyjaciel charytatywnej Fundacji Mam Marzenie, która spełnia marzenia dzieci cierpiących na choroby zagrażające życiu i zorganizował w Hiszpanii pobyt ponad 20 dzieci. Jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia „Dom Polski” w Getafe – Madryt. Odznaczony medalem Pro Memoria przez Urząd do Spraw Kombatantów (2005), Bene Merito przez Ministra Spraw Zagranicznych (2010) oraz za dziesięcioletnią współpracę wyróżniony przez fundację Mam Marzenie (2014)..


  Komisja Rewizyjna:

Czesław Błasik - Rosja

 Maria Krukowska-Young - Wielka Brytania

Teresa Kopeć - Austria

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.