×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

20-lecie EUWP - Rada Prezesów EUWP w Wilnie

Rada Prezesów EUWP w Wilnie

W dniach 29 – 30 listopada 2013 odbyło się w Wilnie posiedzenie Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Na posiedzenie Rady Prezesów EUWP do Wilna przyjechali prezesi organizacji polskich i polonijnych, działających zarówno na wschodzie, jak i zachodzie Europy. Gospodarzem spotkania był - po raz drugi (poprzednio w 2006 r.) - Związek Polaków na Litwie. Tematem obrad była m.in.  współpraca organizacji polskich i polonijnych z MSZ, Rady Konsultacyjne, podsumowanie konferencji "Monitor Emigracji Zarobkowej 2013".

Obrady Rady Prezesów połączono z obchodami XX-lecia działalności Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, na które zaproszeni zostali przedstawiciele Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz byli prezesi organizacji należących do EUWP. Delegaci mieli możliwość uczestniczenia  w Dniach Kultury Polskiej, które rozpoczęły się koncertem pt. „Panny wyklęte” w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

W Gali z okazji XX-lecia EUWP wystąpił chór Wilenka, zespół kameralny z Wiednia Das Kleine Wien Trio oraz artyści polonijni (z grona EUWP): prezydent EUWP Helena Miziniak z Wielkiej Brytanii, prezes Zjednoczenia Polskiego w Helsingforsie Michał Zieliński  z Finlandii oraz sekretarz generalny EUWP Roman Śmigielski z Danii.

Przed dwudziestu laty, na spotkaniu w sierpniu 1993 r. w Ramsau (Austria) stworzono podwaliny przyszłej organizacji. Konsekwencją postanowień z Ramsau było I Zebranie Europejskich Wspólnot Polonijnych, które odbyło się w Londynie w grudniu 1993 r. i zaowocowało utworzeniem Europejskiej Rady Wspólnoty Polonijnych. Rada miała charakter konsultatywny i reprezentacyjny, jej celem było promowanie spraw polskich i polonijnych w integrowaniu się z demokratycznym Zachodem, współpraca ze wspólnotami polskimi na całym świecie oraz pomoc organizacjom polskim w państwach postkomunistycznych.  W 1996 przyjęto do ERWP ogólnokrajowe organizacje z państw Europy Wschodniej i Południowej, a w 2000 roku zmieniono nazwę organizacji na: Europejska Unia Wspólnot Polonijnych. Obecnie Europejska Unia Wspólnot Polonijnych zrzesza blisko 40 organizacji polskich i polonijnych z całej Europy.

Roman Śmigielski

Sekretarz Generalny

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.