×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Sprawozdania

Zmarł Jan Kobylański

Kobylanski

Tragiczna śmierć Prezydenta Gdańska dotknęła nas wszystkich !

Adamowicz

Zmarł nasz kolega Prof. Grzegorz Kaczyński

Prof.Kaczynski3

Zmarł Arcybiskup Szczepan Wesoły

Bp.WesolySzczepan Wesoły urodził się w 1926 r. w Katowicach. Po ukończeniu szkoły podstawowej w czasie II wojny światowej pracował fizycznie. Na początku 1944 został wcielony do armii niemieckiej i skierowany na front zachodni do Francji, gdzie po kilku miesiącach zbiegł na stronę aliancką. Przydzielony do polskich jednostek, pełnił służbę radiotelegrafisty w oddziałach łączności. Brał udział w walkach z Niemcami w Algierii i we Włoszech.

W Wielkiej Brytanii, pracował i ukończył w 1951 r. kolegium jezuickim Campion House. W latach 1951–1957 studiował w  Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie w 1957 r. uzyskał licencjat z teologii. W 1956 r. przyjął w Rzymie święcenia prezbiteratu. Studia kontynuował w Papieskim Instytucie Pastoralnym przy Uniwersytecie Laterańskim w Akademii Alfonsjańskieji na Uniwersytecie Pro Deo w Rzymie. W 1967 uzyskał w Instytucie Teologii Pastoralnej Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego stopień doktora nauk teologicznych. Po otrzymaniu święceń pracował w Rzymie przy polskich wydawnictwach związanych z jubileuszem milenium chrztu Polski. W 1958–1962 był duszpasterzem polskich emigrantów w Rzymie. W 1967 został kierownikiem Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Emigracyjnego w Rzymie. W 1968 papież Paweł VI mianował go biskupem pomocniczymarchidiecezji gnieźnieńskiej (z przeznaczeniem do pracy wśród Polonii).  Święcenia biskupie otrzymał w 1969 r. w Warszawie. Za dewizę biskupią przyjął słowa „Laetus serviam” (Będę służył z radością). Jako biskup rezydował w Rzymie. W latach 1968–1980 wspomagał Władysława Rubina, delegata Prymasa Polski ds. duszpasterstwa emigracji, a następnie w latach 1980–2003 sam pełnił funkcję delegata. W 1994 r. został wyniesiony do godności arcybiskupa ad personam. Objął ponadto funkcje przewodniczącego Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie i redaktora kwartalnika „Duszpasterz Polski Zagranicą”. Zmarł w 2018 r. w Rzymie. Został pochowany w krypcie biskupów w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Posiadał tytuł doctora honoris causaKatolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Był laureatem nagrody Lux ex Silesia, medalu „Fides et Ratio” i Wawrzynu Polonijnego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Został odznaczony przez MSZ Odznaką Honorową Bene Merito, a przez prezydentów RP Orderem Orła Białego i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Wraz z odejściem Arcybiskupa Szczepana Wesołego, Polonia na całym świecie utraciła wielkiego przyjaciela.

Odszedł od nas ks. abp Szczepan Wesoły długoletni opiekun Polonii

WesolyZmarł w Rzymie ks. abp Szczepan Wesoły, nasz długoletni opiekun i biskup odpowiedzialny za emigracje, Delegat Prymasa Polski.
Nabożeństwo pożegnalne w Rzymie w kościele św. Stanisława, Via Bothege Oscure, odbędzie się w sobotę, 1 wrzeżnia br. później nastąpi przewiezie zwłok do Katowic i tam będzie pochowany 10 września.

„Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

Niech odpoczywa w pokoju. Amen”.

Odeszła od nas Wanda Krukowaka

WandaKrukowska

Odszedł od nas nasz serdeczny Kolega, Honorowy Prezes Rady Polonii Belgijskiej Franciszek Gałązka

Galazka

Księżna Izabela Światopełk-Czetwertyńska

Izabela2017

Zmarła Księżna Izabela Światopełk-Czetwertyńska

Isa4Z głębokim żalem chciałbym Was zawiadomić, że w dniu 5 października 2017 r. zmarła nasza wielce szanowna i kochana koleżanka, Prezes Honorowy Rady Polonii Belgijskiej, Księżna Izabela Światopełk-Czetwertyńska. Msza żałobna zostanie odprawiona w środę 11 października 2017 r. o godzinie 11.00 w kościele Notre-Dame du Sacré-Coeur, rue de Pervyze, 1040 Etterbeek,Możliwość składania kondolencji od godz. 10.15.                    Część Jej pamięci!

Jóżef Ptaszyński, prezes, i Zarząd Rady Polonii Belgijskiej 

Odszedł od nas Piotr Małoszewski

21 marca 2017 r., zmarł po długiej chorobie prof. dr hab. inż. Piotr Jan Małoszewski – polski naukowiec,  geolog, hydrolog,  profesor nauk o ziemi, zasłużony działacz polonijny i katolicki. Nasz przyjaciel i kolega z Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. Laureat nagrody niemieckiej i europejskiej Polonii Polonicus 2010.

Piotr Małoszewski urodził się 2 lipca 1950 roku w Krakowie. W latach 1968–1973 studiował na Wydziale Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1973 przez dwadzieścia lat związany był z krakowskim Instytutem Fizyki Jądrowej. Był stypendystą Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Od połowy lat 80. pracował  naukowo poza granicami Polski. W 1978 roku na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH uzyskał stopień naukowy doktora. W latach 1984 – 2016 był pracownikiem naukowym w Centrum Badawczym Helmholtza w Monachium. Po habilitacji w 1993 r. na Uniwersytecie we Freiburgu Piotr Małoszewski został tam profesorem hydrologii w 1999 r. W 2000 roku P. Małoszewski otrzymał w drodze nominacji od Prezydenta RP tytuł profesora nauk o ziemi w Polsce. W 2004 został wicedyrektorem Instytutu Ekologii Wód Podziemnych w Centrum Badawczym w Monachium. W latach 1999 – 2016 wykładał na Uniwersytecie we Freiburgu.

Weiterlesen: Odszedł od nas Piotr Małoszewski

Odszedł od nas wielki przyjaciel Polonii i Polaków poza granicami, Longin Komołowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 grudnia 2016 roku w godzinach wieczornych po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski.

Longin Komołowski urodził się 5 stycznia 1948 w Czaplinku.  Był absolwentem budownictwa okrętowego Politechniki Szczecińskiej. Od 1964 r. pracował w Stoczni Szczecińskiej. W czasie wydarzeń grudniowych w 1970 r. brał udział w strajku okupacyjnym w stoczni. 

W 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Szczecińskiej; we wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego był działaczem podziemnej "Solidarności". Od 1982 r. współorganizował podziemne struktury „Solidarności” w Szczecinie, organizował druk i kolportaż wydawnictw drugiego obiegu oraz ich przerzut do Szwecji. Wielokrotnie był zatrzymywany i przesłuchiwany przez organy bezpieczeństwa. Po zalegalizowaniu związku aktywnie działał w jego strukturach. W 1989 r. został przewodniczący komitetu zakładowego "S" w stoczni. Od 1990 r. był przewodniczący Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ "Solidarność". 

Weiterlesen: Odszedł od nas wielki przyjaciel Polonii i Polaków poza granicami, Longin Komołowski

Andrzej Wajda, legenda polskiego i światowego kina nie żyje

Odszedł od nas reżyser Andrzej Wajda, który niedawno świętował 90 urodziny. Andrzej Wajda był jednym z najwybitniejszych polskich twórców zasłużonych dla historii światowego i polskiego kina. Współtworzył kino moralnego niepokoju, był wielokrotnie nagradzany za zasługi dla rozwoju kinematografii; w 2000 roku dostał Oscara za całokształt twórczości. Jego dorobek życia nagrodzono także Złotym Lwem i Złotym Niedźwiedziem. W swoim dorobku ma również m.in. Złotą Palmę, Europejską Nagrodę Filmową „Felix” i japońską nagrodę Kyoto.

Weiterlesen: Andrzej Wajda, legenda polskiego i światowego kina nie żyje

Zmarła Stanisława Maria Jakimowska, Prezes Honorowy Związku Polaków w Rumunii

13 kwietnia zmarła w Suczawie pani Stanisława Maria Jakimowska, Prezes Honorowy Związku Polaków w Rumunii.
Urodziła się w roku 1941 w Czerniowcach, w Polskiej rodzinie, która w roku 1944 schroniła się w Rumunii przed Wojskami Radzieckimi. W Solonta ukończyła szkołę podstawową i liceum. W 1964 r. ukończyła Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Kluż. W roku 1960, wraz z rodzicami przeniosła się do Suczawy. W latach 1964 – 1996 pracowała, jako nauczyciel języka i literatury rumuńskiej w Suczawskich liceach. Razem ze swoim mężem należała do grupy, która po 50 latach zainicjowała w roku 1990, reaktywację Stowarzyszenie Polaków w Suczawie, kontynuującego tradycje Towarzystwa Bratniej Czytelni Polskiej z 1903 roku.
Przez 20 lat była Redaktorem Naczelnym miesięcznika „Polonus", założonego w Bukareszcie i przeniesionego w roku 1995 do Suczawy. Sprawowała funkcję Prezesa Stowarzyszenia Polaków w Suczawie i wiceprezesa Związku Polaków w Rumunii. Przez 17 lat była współorganizatorem Międzynarodowego Sympozjum Naukowego organizowanego podczas Dni Kultury Polskiej i zaangażowana w wiele imprez organizowanych przez Związek Polaków w Rumunii. W uznaniu zasług otrzymała zaszczytny tytuł Prezesa Honorowego Związku Polaków w Rumunii. Została odznaczona medalami „Pro Patria”, „Pro Memoria" oraz Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Spotykaliśmy ją niejednokrotnie na Radach Prezesów i Zjazdach Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, gdy reprezentowała Związek Polaków w Rumunii. Pozostanie w naszej pamięci, jako działaczka, niezwykle pracowita i oddana swej organizacji. Była wspaniałym przykładem dla młodszego pokolenia Polaków w Rumunii.
Łączymy się w żałobnym smutku z jej bliskimi i współpracownikami.
Sekretariat EUWP

Prymas Polski Kardynał Józef Glemp nie żyje

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.