×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Sprawozdania

Dokument końcowy EUWP - Wilno 2013

 

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH
UNION OF POLISH COMMUNITIES IN EUROPE
UNION  EUROPÉENNE DES COMMUNAUTÉS POLONAISES
EUROPÄISCHE UNION DER POLNISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

Spotkanie Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych postanowiło 30 listopada 2013 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie rozesłać apele o następującej treści:

Do Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz


Rada Prezesów EUWP zwraca się z apelem do Sejmu RP, aby rok 2014, który jest niepowtarzalny ze względu na kanonizację Papieża, ustanowić oficjalnie Rokiem Jana Pawła II.

Do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego


Rada Prezesów EUWP zwraca się z apelem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o uwzględnienie postulatów i wniosków Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych uchwalonych w Wilnie w dniu 30 listopada 2013 r.

1.    Postulujemy ograniczenie ilości podmiotów zarejestrowanych w Polsce (fundacji), które stają do konkursu MSZ ubiegając się o środki finansowe na projekty w ramach współpracy z Polonią i Polakami za granicą.Uzasadnienie: zwracaliśmy uwagę na wielką ilość takich fundacji jeszcze podczas okresu opieki nad Polonią przez Senat RP. MSZ nie ograniczyło tej ilości podmiotów, tak, aby nastąpiła koncentracja środków finansowych w celu sprawnej kontroli i właściwego przyznawania środków. Odwołujemy się do pkt. 1 Planu Współpracy MSZ z 2012 r., który traktuje o założonej przez MSZ koncentracji środków bez rozpraszania zadań na setki podmiotów pośredniczących.

2.    Postulujemy wprowadzenie systemu weryfikacji podmiotów prawa polskiego, które stają do konkursu MSZ ubiegając się o środki finansowe na działalność związaną ze współpracą z Polonią i Polakami za granicą.Uzasadnienie: ogromna część tych podmiotów nie ma doświadczenia i realizuje swoje projekty i swoje programy wykorzystując do ich realizacji organizacje polonijne i polskie za granicą, które powinny być głównym beneficjentem tego wsparcia finansowego. Uważamy, że podmioty te powinny udokumentować co najmniej 3-letnie doświadczenie współpracy z organizacjami polonijnymi i polskimi za granicami kraju. Mamy odczucie, że w chwili obecnej organizacje polonijne traktowane są przedmiotowo. W zupełności ignorowane są nasze potrzeby, nasze programy działalności i opracowane na tej podstawie nasze budżety.

3.    Oczekujemy opracowania kalendarium dotyczącego składania wniosków, tak, aby organizacje polonijne miały możliwość właściwego opracowania wniosków zgodnie z Planem Współpracy zsynchronizowanego z podmiotami krajowymi i organizacjami polonijnymi i polskimi za granicą.

4.    System realizowania projektów polonijnych przez placówki dyplomatyczne (konsulaty) wydaje nam się nieprzejrzysty i skomplikowany. Postulujemy udostępnienie instrukcji i reguł oraz właściwych narzędzi w zakresie składania i rozliczania wniosków na realizację projektów polonijnych w krajach zamieszkania. Postulujemy również publiczne udostępnienie informacji o tym jakie wnioski wpłynęły do danej placówki, jakie wnioski zostały dalej przekazane do MSZ i które wnioski zostały zaakceptowane lub odrzucone. Prosimy o uzasadnienie odrzucenia wniosków.

5.    Przy przyznawaniu środków finansowych i powoływaniu rad konsultacyjnych przez placówki dyplomatyczne, partnerami do współpracy winny być organizacje polonijne, mocne instytucjonalnie, działające na zasadach demokratycznych i mające udokumentowaną długoletnią działalność.

6.    Proponujemy utworzenie europejskiej rady konsultacyjnej przy MSZ, która będzie złożona z przedstawicieli Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, a której celem będzie wspieranie MSZ przy opracowywaniu planu współpracy i określania priorytetów w tej dziedzinie.

Sektetariat EUWP

20-lecie EUWP - Rada Prezesów EUWP w Wilnie

Rada Prezesów EUWP w Wilnie

W dniach 29 – 30 listopada 2013 odbyło się w Wilnie posiedzenie Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Na posiedzenie Rady Prezesów EUWP do Wilna przyjechali prezesi organizacji polskich i polonijnych, działających zarówno na wschodzie, jak i zachodzie Europy. Gospodarzem spotkania był - po raz drugi (poprzednio w 2006 r.) - Związek Polaków na Litwie. Tematem obrad była m.in.  współpraca organizacji polskich i polonijnych z MSZ, Rady Konsultacyjne, podsumowanie konferencji "Monitor Emigracji Zarobkowej 2013".

Obrady Rady Prezesów połączono z obchodami XX-lecia działalności Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, na które zaproszeni zostali przedstawiciele Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz byli prezesi organizacji należących do EUWP. Delegaci mieli możliwość uczestniczenia  w Dniach Kultury Polskiej, które rozpoczęły się koncertem pt. „Panny wyklęte” w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Weiterlesen: 20-lecie EUWP - Rada Prezesów EUWP w Wilnie

Drogi Panie Prezydencie! ................

Jak oceniasz treść listu Baracka Obamy?

Drogi Panie Prezydencie!

Dziękuję za Pański list z 30 maja. Byłem zaszczycony mogąc uhonorować Jana Karskiego Medalem Wolności, najwyższym odznaczeniem cywilnym naszego narodu. Moja decyzja, by to uczynić, odzwierciedlała najwyższy szacunek, jakim Amerykanie darzą nie tylko tego wielkiego polskiego patriotę, ale też nadzwyczajne poświęcenie Polaków podczas okupacji nazistowskiej w czasie II Wojny Światowej.

Odnosząc się do "polskich obozów śmierci", a nie "nazistowskich obozów śmierci" w okupowanej przez Niemców Polsce nieumyślnie użyłem zwrotu, który na przestrzeni lat był bolesny dla wielu Polaków; Polska z uzasadnionych powodów prowadziła kampanię na rzecz wyeliminowania go z dyskursu publicznego na całym świecie. Żałuję tego błędu i zgadzam się, że jest on okazją do zagwarantowania, że to i przyszłe pokolenia będą znać prawdę.

Jak wszyscy wiemy, Polacy straszliwie ucierpieli w czasie nazistowskiej okupacji podczas II Wojny Światowej. Celem nazistów było zniszczenie narodu polskiego i polskiej kultury oraz eksterminacja Żydów z Europy, naziści zamordowali ponad sześć milionów polskich obywateli, w tym trzy miliony polskich Żydów podczas Holocaustu. Odwaga Polaków z ruchu oporu jest jednym z największych historycznych przykładów heroizmu i odwagi.

Ponadto, nie istniały "polskie obozy śmierci". Miejsca mordów w Aushwitz-Birkenau, Bełżcu, Treblince i w innych miejscach w okupowanej Polsce zostały zbudowane przez reżim nazistowski. Przeciwnie, wielu Polaków ryzykowało swoim życiem - i oddawało życie - by ratować Żydów z Holocaustu.

Dlatego też złożyłem hołd polskim ofiarom Holocaustu podczas mojej kwietniowej wizyty w United States Holocaust Memorial Museum (Amerykański Memoriał Holokaustu). Dlatego też miałem zaszczyt złożyć hołd przed Grobem Nieznanego Żołnierza i w getcie podczas mojej ubiegłorocznej wizyty w Warszawie. Dlatego też, podczas 65. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau w 2010 roku chwaliłem rząd i Polaków za zachowanie tak bolesnego miejsca, by działać na rzecz zachowania pamięci o tym miejscu i by było ono lekcją dla świata.

Dobrze znam więzy przyjaźni łączące nasze kraje. Miałem zaszczyt gościć Pana podczas szczytu NATO w Chicago, które jest miastem rodzinnym dla największej na świecie społeczności Polaków poza granicami Polski. Jako Prezydent pracowałem wraz z Panem nad wzmocnieniem trwałych więzi łączących nasze narody, by nasz sojusz był mocny jak nigdy przedtem.

Polska jest jednym z najsilniejszych i najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Solidarnie stajemy naprzeciw wyzwaniom dla Europy i świata, jakie stawia przed nami XXI wiek, i jestem pewien, że - pracując wspólnie - możemy zagwarantować, że niezłomne więzy naszej przyjaźni i solidarności pomiędzy nami będą się jeszcze bardziej umacniać na przestrzeni kolejnych dni i lat.

Z poważaniem

Barack Obama

Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP dla Sekretarza Generalnego EUWP

W dniu 25 marca br. Prezydent RP Bronisław Komorowski za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce i w działalności polonijnej przyznał sekretarzowi generalnemu EUWP Romanowi Śmigielskiemu Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 23 maja br. w Ambasadzie RP w Kopenhadze odznaczenie wręczył Ambasador Rafał Wiśniewski.

W latach 80-tych Roman Śmigielski był czołowym działaczem kopenhaskiego Komitetu Poparcia Solidarności i przedstawicielem tej organizacji w Conference of Solidarity Support Organizations (CSSO).

Przez 10 lat pełnił funkcję przewodniczącego Federacji "Polonia" w Danii. Obecnie jest honorowym przewodniczącym tej organizacji. Od roku 2000 zasiada w sekretariacie EUWP.

 

Naszemu koledze Romanowi serdecznie gratulujemy !

Prezydium EUWP i europejska Polonia

 

Uchwały i apele VII Zjazdu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnychp1170145
Komisja Wnioskowa


Skład Komisji:
przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski - Niemcy; członkowie: Maria Olsson - Szwecja oraz Monika Molnarne-Sagun - Węgry

Zjazd jednomyślnie przyjął następujące uchwały i apele, przygotowane przez komisję:

A. Uchwały

1.    VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych dziękuje Stowarzyszeniu Wspólnota Polska a szczególnie prezesowi panu marszałkowi Maciejowi Płażyńskiemu za zrozumienie i wsparcie działalności EUWP oraz za udzielenie zjazdowi gościny w Pułtusku.

2.    VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych wyraża pełne poparcie dla Związku Polaków na Białorusi prowadzonego przez panią Angelikę Borys.

B. Apele.

1.    VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych zwraca się z apelem do Senatu RP o odpowiednie podejście do finansowania działalności EUWP i nieobcinanie, pod żadnym pozorem, środków na jej działalność.

2.    VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych zwraca się z apelem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wyposażenie Wydziałow Konsularnych w kopie zestawów filmów dokumentalnych na DWD (z bazy danych Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP), które mogłyby być wypożyczane organizacjom polonijnym na rocznicowe uroczystości narodowe czy religijne.

3.    VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych zwraca się z apelem do władz RP o zlikwidowanie dysproporcji we wspieraniu nauczania języka ojczystego pomiędzy Polską i Niemcami. Apelujemy o spowodowanie by władze Niemiec realizowały traktat polsko-niemiecki z dnia 17.6.1991 w zakresie nauczania języka polskiego a szczególnie by wprowadzały go do szkół publicznych wszędzie tam, gdzie jest tego potrzeba oraz by wspierały finasowo nauczanie języka polskiego prowadzone przez stowarzyszenia polonijne.

4.    VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych zwraca się do Ministerstwa Edukacji Narodowej RP z apelem o interwencję w Ministerstwie Oświaty i Sportu Ukrainy o uznanie przez MOiSU polskich szkół ogólnokształcących jako szkół mniejszości narodowej na Ukrainie.

5.    VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych apeluje do władz Białorusi o poszanowanie mniejszości polskiej i jej niezaprzeczalnego prawa do posiadania szkół z polskim językiem wykładowym w Grodnie i Wołkowysku.

6.    VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych wyraża głebokie zatroskanie z powodu kroków władz Litwy zmierzających do pogorszenia sytuacji szkolnictwa polskiego na Wileńszczyźnie. Delegaci Zjazdu apelują do rządu Republiki Litewskiej o niepogarszanie warunków do nauki i zwiększenie finansowania szkół polskich (powiększenie „koszyka ucznia“ o 30%).

7.    VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych apeluje do władz Republiki Litwy o przestrzeganie Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych, która została ratyfikowana przez Litwę w 2000 roku. Delegaci Zjazdu apelują do Sejmu i rządu Republiki Litewskiej o usunięcie problemów z publicznym używaniem języka polskiego w napisach topograficznych i nazw ulic oraz w pisowni polskich nazwisk w litewskich dokumentach tożsamości.

Pułtusk dnia 24.10.2009                Piotr Małoszewski /przewodniczący Komisji/

 


Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.