Monitor Emigracji Zarobkowej: "Społeczeństwo obywatelskie Europy - Aktywność społeczno-polityczna Polonii i Polaków w Unii Europejskiej”

Rada Polonii Belgijskiej razem z EUWP oraz Ambasadą RP w Brukseli zorganizowała w dniach 2-4 października br. konferencję pt. Monitor Emigracji Zarobkowej z tematem przewodnim: "Społeczeństwo obywatelskie Europy - Aktywność społeczno-polityczna Polonii i Polaków w Unii Europejskiej”. Miejscem konferencji jest Ambasada RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele europejskich organizacji zrzeszonych w EUWP, nowej Polonii z ostatnich lat, eksperci ds migracji oraz dyplomaci departamentów MSZ.

 

Głównymi tematami konferencji były:

 1. Dekada emigracji czy migracji Polaków do krajów UE;
 2. Czas społeczeństwa obywatelskiego: między teorią a praktyką;
 3. Między wielką polityką a pracą u podstaw i aktywność polityczna emigracji polskiej;
 4. Bądź aktywny i integruj swoje środowisko.

Od wielu lat trwa ekonomiczna migracja Polaków w krajach Unii Europejskiej. Zarówno władze polskie, jak i władze krajów zamieszkania oraz organizacje polonijne monitorują najnowsze zjawisko migracji i próbują wesprzeć potrzebujących migrantów w aspekcie zarówno socjalno-społecznym jak i politycznym. Problematyka godziwego zatrudnienia, zabezpieczenia porad socjalno- prawnych jak i możliwość powrotu do kraju są wyzwaniem zarówno dla polskich placówek konsularnych, wszystkich organizacji polonijnych, organizacji zrzeszonych w EUWP oraz nowopowstających pozarządowych struktur najnowszej emigracji.

Konferencja w Brukseli w 2015 r. potwierdziła tendencje zawarte we wnioskach poprzedniej konferencji w Wiedniu w 2014 r. tj:

 • Postępujący wzrost liczebności emigracji zarobkowej Polaków do UE
 • Emigracja przybiera coraz bardziej charakter osiedleńczy
 • Utrzymujący się niski procent powrotów do Polski.
 • Występująca migracja wewnętrzna w obrębie krajów UE.

W czasie Konferencji „Monitor Emigracji Zarobkowej 2015” stwierdzono, m.n. że należy:

 • zmienić nazwę corocznej konferencji Monitor Emigracji Zarobkowej na Monitor Migracji w Unii Europejskiej;
 • skierować do UE wniosek o zorganizowanie szkoleń dla organizacji uczestniczących w konferencjach Monitor w celu opracowania projektu unijnego dotyczących monitorowania migracji w UE;
 • skierować wniosek do MSZ o uwzględnienie w Planie Współpracy działalność organizacji polonijnych na rzecz wspierania nowej emigracji oraz wprowadzić modułowość 2 lub 3 letnią na projekty polonijne;
 • wprowadzić do programu następnych konferencji elementy warsztatów i prac grupowych.

Podstawowym założeniem konferencji, była potrzeba całościowego spojrzenia na dynam

ikę zjawiska, oraz wskazywania ważnych tematów na rzecz życia polskich migrantów w Unii Europejskiej. Punktem wyjściowym tegorocznej konferencji w Brukseli była zarówno podsumowanie dotychczasowych konferencji (Londyn 2009, Malmö 2010, Berlin 2012, Rzym 2013, Wiedeń 2014) jak i rozważenie obywatelskiej postawy Polaków w aspekcie idei „Społeczeństwa Obywatelskiego Europy” i aktywności społeczno-politycznej w krajach naszego osiedlenia w Unii Europejskiej.

Koordynator konferencji

Wiesław Lewicki

Od lewej: Jan Borkowski - Ambasador RP w Holandii, Jacek Junosza-Kisielewski - dyr. DWWPG MSZ, Artur Harazim - Ambasdor RP w Belgii, Józef Ptaszyński - Prezes Rady Polonii Belgijskiej, Wiesław Lewicki - Prezes Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów "POLONICUS" i koordynator Monitora 2015 w Brukseli,