Monitor Wiedeń 2014 - Emigracja zarobkowa apeluje do instytucji UE.

W niedzielę zakończyła się w Wiedniu 5. edycja Monitora Emigracji Zarobkowej.Przedstawiciele młodej emigracji przyjęli apel do instytucji unijnych, aby stanęły w obronie jednej z czterech fundamentalnych swobód UE – swobody przepływu osób, która przynosi korzyści nie tylko samym Europejczykom, ale przede wszystkim gospodarce UE. Podkreślili również, że „dobrze pojęta integracja europejska to tworzenie europejskiej rodziny, ale z zachowaniem dostępu do kultury i języka ojczystego”.

Również przedstawiciele instytucji rządowych biorący udział w konferencji krytycznie odnieśli się do głosów kwestionujących zasadę swobodnego przepływu osób. Podkreślali, że cztery unijne swobody stanowią integralny fundament, na którym zbudowana jest UE. - Należy rygorystycznie przestrzegać wszystkich czterech swobód jednolitego rynku europejskiego, gdyż dyskryminacja jest wbrew idei europejskiej – stwierdził Artur Orzechowski, dyrektor Departamentu Polityki Europejskiej MSZ.


Apelowano do rodziców, że nauka języka polskiego przez dzieci będące na emigracji, to inwestycja w ich przyszłość. – Niedostateczny poziom znajomości języka polskiego u dzieci buduje kolejną barierę przy powrocie do kraju – podkreślił w swoim wystąpieniu Longin Komołowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Zastanawiano się, dlaczego jedynie niewielka część dzieci uczęszcza na lekcje języka polskiego, choć państwa przyjmujące mają obowiązek organizacji dla dzieci pracowników migrujących nauki języka polskiego jako ojczystego w szkołach publicznych.

Monitor Emigracji Zarobkowej to cykliczne spotkania młodej emigracji zarobkowej, organizacji polonijnych, a także polskich władz i instytucji poświęcone zagadnieniom związanym z emigracją zarobkową Polaków w ramach UE.

Tegoroczna 5. już edycja odbyła się w Wiedniu w dniach 24-26 października 2014 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele 25 organizacji polonijnych z 12 państw UE oraz EOG, a także przedstawiciele polskiej służby konsularnej.

Organizatorami konferencji były Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP), Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii – Forum Polonii oraz Ambasada RP w Wiedniu.

***
Młodzi Polacy bronią w Wiedniu swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej.
Na zakończenie 5. edycji cyklicznych spotkań „Monitor Emigracji Zarobkowej”, przedstawiciele młodej emigracji zaapelowali do instytucji Unii Europejskiej o obronę swobodnego przepływu osób we Wspólnocie. Jednym z organizatorów wydarzenia była Ambasada RP w Wiedniu.
"Monitor Emigracji Zarobkowej", to spotkanie w czasie którego młodzi emigranci, przedstawiciele organizacji polonijnych, polskich władz i instytucji dyskutują o zagadnieniach dotyczących sytuacji Polaków w Unii Europejskiej.

W tym roku w konferencji wzięli udział przedstawiciele dwudziestu pięciu organizacji polonijnych z dwunastu państw Unii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także przedstawiciele polskiej służby konsularnej.

Uczestnicy podkreślili, że „dobrze pojęta integracja europejska to tworzenie europejskiej rodziny, ale z zachowaniem dostępu do kultury i języka ojczystego”.

Przedstawiciele instytucji rządowych biorący udział w konferencji krytycznie odnieśli się do słyszanych w różnych krajach Unii Europejskiej głosów kwestionujących zasadę swobodnego przepływu osób. Zwrócili uwagę, że cztery unijne swobody: przepływu osób, kapitału, usług i towarów, stanowią integralny fundament, na którym zbudowana jest Unia Europejska.

- Należy rygorystycznie przestrzegać wszystkich czterech swobód jednolitego rynku europejskiego, gdyż dyskryminacja jest wbrew idei europejskiej – stwierdził Artur Orzechowski, dyrektor Departamentu Polityki Europejskiej MSZ.

Uczestnicy spotkania w Wiedniu zaapelowali również do rodziców przebywających na emigracji o to, by uczyli swoje dzieci języka polskiego i traktowali tę naukę jako inwestycję w ich przyszłość. – Niedostateczny poziom znajomości języka polskiego przez dzieci jest kolejną barierą podczas powrotu do kraju – podkreślił w swoim wystąpieniu Longin Komołowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Organizatorami konferencji w Wiedniu byli Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP) i Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii – Forum Polonii.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 
PROGRAM MEZ
LISTA GOSCI
LISTA REFERATOW
 
DOKUMENT KONCOWY