MONITOR Berlin 2012 – "Powrót czy emigracja?”

 W dniach 26-28 października odbyła się w Berlinie konferencja MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – 2012 pod merytorycznym hasłem „Powrót czy emigracja?” Jest to trzecia edycja konferencji organizowanej przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, poświęconej wszelkim problemom związanym ze zjawiskiem nowej emigracji zarobkowej do krajów Unii Europejskiej. Poprzednie konferencje odbyły się w Londynie w 2009 r. i w Malmö w 2010 r. Współorganizatorami tegorocznej konferencji był Konwent Organizacji Polskich w Niemczech oraz Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. W konferencji udział wzięło 49 osób z 10 krajów, do których wyemigrowały najliczniejsze grupy polskich pracowników, w tym 16 przedstawicieli polskich placówek dyplomatycznych w osobach konsuli generalnych i I sekretarzy ambasad RP oraz 24 przedstawicieli organizacji członkowskich EUWP i nowej emigracji.

W konferencji udział również wzięli przedstawiciele polskich władz i organizacji: Longin Komołowski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Wojciech Ziemniak – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Grzegorz Chorąży - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN, Agata Irena Szyszko – Doradca Ministra w MEN, Krzysztof Drzewicki – Wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią MSZ, Marek Ciesielczuk – Wicedyrektor Departamentu Konsularnego MSZ,

Dr Piotr Piotrowski  – Doradca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marzena Kusik – Departament Współpracy z Polonią MSZ. Sekretariat EUWP reprezentował Prezydent Tadeusz Adam Pilat. Organizacje członkowskie EUWP reprezentowali: Teresa Kopeć – Austria, Andrzej Janeczko – Hiszpania, Małgorzata Bos-Karczewska – Holandia, Beata Molendowska – Irlandia, Wiesław Lewicki – Niemcy, Teresa Sygnarek,

Maria Jolanto Olsson i Jadwiga Malocco– Szwecja, Anna Rączkowska i Marta Gocek – Wielka Brytania oraz Joanna Heyman-Salvade – Włochy. Konferencja została sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz ze środków przekazanych przez  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Referat wiodący konferencji wygłosiła Prof. Dr hab. KrystynaIglicka-Okólska z Centrum Stosunków Międzynarodowych, Rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Na postawione uczestnikom główne pytanie: „Powrót czy emigracja?” Konferencja dała zdecydowaną odpowiedź: emigracja, gdyż pobyty za granicą przybierają charakter trwały, a powroty są zjawiskiem marginalnym. Głównymi organizatorami konferencji byli: Aleksander Zając, Wiceprezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech i jednocześnie Wiceprezydent EUWP oraz Mariusz Skórko, I Sekretarz Ambasady RP w Berlinie.

 

Dokument końcowy konferencji „MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – 2012“ , Berlin,26-28 października 2012 r. , „Powrót czy emigracja?”

Przedstawiciele europejskich organizacji polonijnych oraz nowej emigracji zarobkowej pragną podziękować organizatorom: Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Konwentowi Organizacji Polskich w Niemczech oraz Ambasadzie RP w Berlinie za zorganizowanie konferencji. Słowa podziękowania pragniemy skierować do Ministra Spraw Zagranicznych RP za poparcie naszego projektu oraz zaangażowanie finansowe umożliwiające szeroki udział kadry konsularnej w konferencji.

Wielka fala nowej, ekonomicznej emigracji polskiej przerosła oczekiwania i możliwości władz polskich i krajów zamieszkania oraz organizacji polonijnych.

W trakcie konferencji następujące tematy: dynamika zjawisk migracyjnych, polskość następnych pokoleń, problemy z integracją i na rynkach pracy, powrót czy emigracja, problemy i oczekiwania.

Stwierdzamy z cała stanowczością, że:
•    emigracja zarobkowa do państw Unii Europejskiej nadal wzrasta i przyjmuje charakter osiedleńczy.
•    Powroty do kraju są zjawiskiem marginalnym.
•    W ostatnim okresie czasu drastycznie wzrosła emigracja rodzinna oraz liczba dzieci rodzących się na emigracji.
•    W związku z tym wzrosły potrzeby związane z edukacją dzieci i młodzieży polonijnych.
•    Wzrastająca fala emigracji powoduje  demograficzne i ekonomiczne problemy w Polsce.


Zwracamy się z apelem do władz polskich o:
•    wypracowanie strategii rządowej wobec emigracji zarobkowej,
•    intensyfikację współpracy z organizacjami polonijnymi i wspieranie ich działalności w środowiskach nowej emigracji,
•    nadanie właściwego wymiaru środkom finansowym przeznaczonych na oświatę polonijną,
•    dalsze wspieranie działań na polu kultury w celu utrzymania polskości wśród dzieci i młodzieży,
•    organizowanie corocznej konferencji „Monitor emigracji zarobkowej” jako unikalnego forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz polskich, placówkami dyplomatycznymi i organizacjami  polonijnymi.

Berlin, 26 października 2012 r.

Komunikat  Prasowy Monitor Emigracji 2012