×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Monitor Emigracji

Reminiscencje - Monitor Bruksela 2015

Grupa uczestników Monitora - Bruksela 2015 podczas zwiedzania gmachu Europejskiej Komisji Unijnej.

Monitor Bruksela 2015 - oglądaj relacje na YouTube

Monitor Emigracji Zarobkowej Bruksela 2015 - video PepeTV
Bruksela 2 - 4 października 2015 - Ambasada RP w Brukseli

Inauguracja konferencji: Monitor - Bruksela 2015

Słowo inauguracyjne – Artur Harazim, Ambasador RP w Belgii

Przywitanie uczestników - Józef Ptaszyński, Prezes Rady Polonii Belgijskiej:

"Europejskie spojrzenie na migrację" - Helena Miziniak, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych


 
Inauguracja obrad – Panel I „Dekada emigracji czy migracji Polaków do krajów UE”
Inauguracja obrad: Wiesław Lewicki, Europejski Instytut Kultury i Mediów POLONICUS – Belgia
Referat wprowadzający: „Dekada emigracji czy migracji Polaków do krajów UE” – Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Moderacja: Tadeusz Pilat, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych EUWP – Szwecja
Podium eksperckie: Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego; Andrzej Kaczorowski, Konsul Generalny RP – Austria; dr Rafał Cekiera, Uniwersytet śląski – Polska; dr Joanna Heyman-Salvadé, Związek Polaków we Włoszech
 
Monitor 2015 – Panel II „Czas społeczeństwa obywatelskiego: między teorią a praktyką”
Referat wprowadzający: „Czas społeczeństwa obywatelskiego: między teorią a praktyką” – Angieszka Kowalska, Departament Polityki Europejskiej MSZ – Polska
Moderacja: Małgorzata Bos-Karczewska, Stowarzyszenie Ekspertów Polskich STEP – Holandia
Podium esperckie: Angieszka Kowalska MSZ – Polska; dr Kamila Schoell-Mazurek, Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie; Roman Śmigielski, Federacja Organizacji Polskich „Polonia” w Danii; Wojciech Białek, Centrum Together-Razem – Irlandia

Monitor Bruksela 2015 Panel III „Między wielką polityką a pracą u podstaw i aktywność polityczna emigracji polskiej”
Referat wprowadzający: „Między wielką polityką a pracą u podstaw i aktywność polityczna emigracji polskiej” – Marta Obmińska,Poseł do Parlamentu/Rikstagu – Szwecja
Moderacja: Teresa Sygnarek – Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji
Podium eksperckie: Marta Obmińska, Poseł do Parlamentu /Rikstagu – Szwecja; dr Justyna Kijonka, Uniwersytet śląski – Polska; Józef Malinowski Związek Polaków w Niemczech; Ewa Dziedzic, Kongres Polskich Kobiet – Austria.
 
Monitor 2015 Panel IV „Bądź aktywny i integruj swoje środowisko”
Referat Wprowadzajacy: dr Michał Nowosielski, Instytut Zachodni-Polska: "Monitor 2015 Panel IV„Bądź aktywny i integruj swoje środowisko”
Moderacja:: Wiesław Lewicki – Europejski Instytut Kultury i Mediów POLONICUS – Belgia
Podium eksperckie: dr Michał Nowosielski, Instytut Zachodni – Polska; Maciej Hilarowicz – Emigrationproject- Belgia; Maria Radożycka – Paletti Związek Polakòw we Włoszech – Włochy; Edyta Dolan – Irlandia

Monitor Emigracji Zarobkowej: "Społeczeństwo obywatelskie Europy - Aktywność społeczno-polityczna Polonii i Polaków w Unii Europejskiej”

Rada Polonii Belgijskiej razem z EUWP oraz Ambasadą RP w Brukseli zorganizowała w dniach 2-4 października br. konferencję pt. Monitor Emigracji Zarobkowej z tematem przewodnim: "Społeczeństwo obywatelskie Europy - Aktywność społeczno-polityczna Polonii i Polaków w Unii Europejskiej”. Miejscem konferencji jest Ambasada RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele europejskich organizacji zrzeszonych w EUWP, nowej Polonii z ostatnich lat, eksperci ds migracji oraz dyplomaci departamentów MSZ.

Weiterlesen: Monitor Emigracji Zarobkowej: "Społeczeństwo obywatelskie Europy - Aktywność...

Monitor Wiedeń 2014 - Emigracja zarobkowa apeluje do instytucji UE.

W niedzielę zakończyła się w Wiedniu 5. edycja Monitora Emigracji Zarobkowej.Przedstawiciele młodej emigracji przyjęli apel do instytucji unijnych, aby stanęły w obronie jednej z czterech fundamentalnych swobód UE – swobody przepływu osób, która przynosi korzyści nie tylko samym Europejczykom, ale przede wszystkim gospodarce UE. Podkreślili również, że „dobrze pojęta integracja europejska to tworzenie europejskiej rodziny, ale z zachowaniem dostępu do kultury i języka ojczystego”.

Również przedstawiciele instytucji rządowych biorący udział w konferencji krytycznie odnieśli się do głosów kwestionujących zasadę swobodnego przepływu osób. Podkreślali, że cztery unijne swobody stanowią integralny fundament, na którym zbudowana jest UE. - Należy rygorystycznie przestrzegać wszystkich czterech swobód jednolitego rynku europejskiego, gdyż dyskryminacja jest wbrew idei europejskiej – stwierdził Artur Orzechowski, dyrektor Departamentu Polityki Europejskiej MSZ.

Weiterlesen: Monitor Wiedeń 2014 - Emigracja zarobkowa apeluje do instytucji UE.

Konferencja : Monitor Emigracji - Rzym 2013

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

ZWIĄZEK POLAKÓW we WŁOSZECH

WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w RZYMIE

KONSULAT GENERALNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w MEDIOLANIE

 

Dokument końcowy konferencji MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ 2013

„Emigracja zarobkowa w dobie kryzysu”  Rzym, 15-17 listopada 2013 r.

 

Przedstawiciele organizacji polonijnych oraz emigracji zarobkowej z państw UE dziękują organizatorom: Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych , Związkowi Polaków we Włoszech, Ambasadzie RP w Rzymie, Wydziałowi Konsularnemu Ambasady RP w Rzymie i Konsulatowi Generalnemu RP w Mediolanie za zorganizowanie konferencji.

 

Słowa podziękowania kierujemy do Ministra Spraw Zagranicznych RP za poparcie naszego projektu i zaangażowanie finansowe umożliwiające szeroki udział kadry konsularnej w konferencji oraz do TVP Polonia za patronat medialny nad konferencją.

Weiterlesen: Konferencja : Monitor Emigracji - Rzym 2013

MONITOR Berlin 2012 – "Powrót czy emigracja?”

 W dniach 26-28 października odbyła się w Berlinie konferencja MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – 2012 pod merytorycznym hasłem „Powrót czy emigracja?” Jest to trzecia edycja konferencji organizowanej przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, poświęconej wszelkim problemom związanym ze zjawiskiem nowej emigracji zarobkowej do krajów Unii Europejskiej. Poprzednie konferencje odbyły się w Londynie w 2009 r. i w Malmö w 2010 r. Współorganizatorami tegorocznej konferencji był Konwent Organizacji Polskich w Niemczech oraz Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie. W konferencji udział wzięło 49 osób z 10 krajów, do których wyemigrowały najliczniejsze grupy polskich pracowników, w tym 16 przedstawicieli polskich placówek dyplomatycznych w osobach konsuli generalnych i I sekretarzy ambasad RP oraz 24 przedstawicieli organizacji członkowskich EUWP i nowej emigracji.

W konferencji udział również wzięli przedstawiciele polskich władz i organizacji: Longin Komołowski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Wojciech Ziemniak – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Grzegorz Chorąży - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN, Agata Irena Szyszko – Doradca Ministra w MEN, Krzysztof Drzewicki – Wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią MSZ, Marek Ciesielczuk – Wicedyrektor Departamentu Konsularnego MSZ,

Dr Piotr Piotrowski  – Doradca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marzena Kusik – Departament Współpracy z Polonią MSZ. Sekretariat EUWP reprezentował Prezydent Tadeusz Adam Pilat. Organizacje członkowskie EUWP reprezentowali: Teresa Kopeć – Austria, Andrzej Janeczko – Hiszpania, Małgorzata Bos-Karczewska – Holandia, Beata Molendowska – Irlandia, Wiesław Lewicki – Niemcy, Teresa Sygnarek,

Maria Jolanto Olsson i Jadwiga Malocco– Szwecja, Anna Rączkowska i Marta Gocek – Wielka Brytania oraz Joanna Heyman-Salvade – Włochy. Konferencja została sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz ze środków przekazanych przez  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Referat wiodący konferencji wygłosiła Prof. Dr hab. KrystynaIglicka-Okólska z Centrum Stosunków Międzynarodowych, Rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Na postawione uczestnikom główne pytanie: „Powrót czy emigracja?” Konferencja dała zdecydowaną odpowiedź: emigracja, gdyż pobyty za granicą przybierają charakter trwały, a powroty są zjawiskiem marginalnym. Głównymi organizatorami konferencji byli: Aleksander Zając, Wiceprezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech i jednocześnie Wiceprezydent EUWP oraz Mariusz Skórko, I Sekretarz Ambasady RP w Berlinie.

 

Dokument końcowy konferencji „MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – 2012“ , Berlin,26-28 października 2012 r. , „Powrót czy emigracja?”

Przedstawiciele europejskich organizacji polonijnych oraz nowej emigracji zarobkowej pragną podziękować organizatorom: Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Konwentowi Organizacji Polskich w Niemczech oraz Ambasadzie RP w Berlinie za zorganizowanie konferencji. Słowa podziękowania pragniemy skierować do Ministra Spraw Zagranicznych RP za poparcie naszego projektu oraz zaangażowanie finansowe umożliwiające szeroki udział kadry konsularnej w konferencji.

Wielka fala nowej, ekonomicznej emigracji polskiej przerosła oczekiwania i możliwości władz polskich i krajów zamieszkania oraz organizacji polonijnych.

W trakcie konferencji następujące tematy: dynamika zjawisk migracyjnych, polskość następnych pokoleń, problemy z integracją i na rynkach pracy, powrót czy emigracja, problemy i oczekiwania.

Stwierdzamy z cała stanowczością, że:
•    emigracja zarobkowa do państw Unii Europejskiej nadal wzrasta i przyjmuje charakter osiedleńczy.
•    Powroty do kraju są zjawiskiem marginalnym.
•    W ostatnim okresie czasu drastycznie wzrosła emigracja rodzinna oraz liczba dzieci rodzących się na emigracji.
•    W związku z tym wzrosły potrzeby związane z edukacją dzieci i młodzieży polonijnych.
•    Wzrastająca fala emigracji powoduje  demograficzne i ekonomiczne problemy w Polsce.


Zwracamy się z apelem do władz polskich o:
•    wypracowanie strategii rządowej wobec emigracji zarobkowej,
•    intensyfikację współpracy z organizacjami polonijnymi i wspieranie ich działalności w środowiskach nowej emigracji,
•    nadanie właściwego wymiaru środkom finansowym przeznaczonych na oświatę polonijną,
•    dalsze wspieranie działań na polu kultury w celu utrzymania polskości wśród dzieci i młodzieży,
•    organizowanie corocznej konferencji „Monitor emigracji zarobkowej” jako unikalnego forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz polskich, placówkami dyplomatycznymi i organizacjami  polonijnymi.

Berlin, 26 października 2012 r.

Komunikat  Prasowy Monitor Emigracji 2012

KONFERENCJA „MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – 2010” KOMUNIKAT KOŃCOWY Malmö, Quality Hotel Konserthuset, 22-24 października 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 22 – 24 października 2010 r. w Malmö odbyła się konferencja Monitor Migracji Zarobkowej 2010 zorganizowana przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz Konsulat Generalny RP w Malmö.

Wielka fala nowej ekonomicznej emigracji polskiej i problemy z nią związane przerosła oczekiwania zarówno samych emigrantów, jak i możliwości ich rozwiązania przez władze polskie, władze krajów zamieszkania i organizacje polonijne. EUWP uznała, iż jedynie stałe monitorowanie skomplikowanych procesów związanych z masowym exodusem naszych rodaków może być podstawą do podejmowania ważnych i brzemiennych w skutki decyzji, związanych tak z pozostaniem za granicą, jak i ewentualnymi powrotami do kraju. Zrodziło to potrzebę organizacji cyklicznych konferencji poświęconych polskiej poakcesyjnej migracji zarobkowej w oparciu o zasadę całościowego spojrzenia oraz wnikliwej analizy tego zjawiska. Obecna konferencja jest drugą z kolei konferencją poświęconą monitorowaniu polskich zjawisk migracyjnych w krajach Unii Europejskiej na przestrzeni ostatniego pięciolecia. Poprzednia odbyła się w Londynie w 2009 r.

Weiterlesen: KONFERENCJA „MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – 2010” KOMUNIKAT KOŃCOWY Malmö,  Quality Hotel...

Dokument z konferencji „MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – 2010“ Malmö

Dokument z zakonczenia  konferencji „MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – 2010“ - Malmö, 22-24 października 2010 r.

Uczestnicy pragną podziękować organizatorom: Zrzeszeniu Organizacji Polonijnych w Szwecji, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Konsulatowi Generalnemu RP w Malmö za zorganizowanie konferencji.
Słowa podziękowania pragniemy skierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP za poparcie naszego projektu oraz zaangażowanie finansowe umożliwiające szeroki udział kadry konsularnej w konferencji.

Weiterlesen: Dokument z konferencji „MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – 2010“ Malmö

Dokument końcowy konferencji „MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – 2009“ Londyn

DOKUMENT KOŃCOWY KONFERENCJI

Monitor emigracji zarobkowej – 2009
Problemy nowej polskiej emigracji w Unii Europejskiej


Uczestnicy konferencji pragną podziękować organizatorom - Zjednoczeniu Polskiemu w Wielkiej Brytanii i Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych - za zorganizowanie, mimo piętrzących się przeszkód, idei konferencji i zainaugurowanie tym samym stałych spotkań wszystkich podmiotów zaangażowanych w sprawy nowej polskiej emigracji w Unii Europejskiej.
Dziękujemy przede wszystkim brytyjskim związkom zawodowym, których znaczne wsparcie finansowe dało możliwość zorganizowania konferencji.
Słowa podziękowania pragniemy również skierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP za zdecydowanie poparcie naszego projektu oraz zaangażowanie finansowe umożliwiające szeroki udział kadry konsularnej w konferencji.
Załącznikami do niniejszego dokumentu są sprawozdania z obrad poszczególnych zespołów merytorycznych, nie mniej jednak na podkreślenie zasługują następujące sprawy:
 długofalowe inwestowanie w oświatę polonijną,
 znajomość języka kraju zamieszkania jako warunek integracji na rynku pracy,
 wykorzystywanie w jak najszerszym zakresie funduszy Unii Europejskiej,
 szkolenia dla organizacji polonijnych w zakresie zdobywania środków na działalność pomocową,
 członkostwo w związku zawodowym jako obrona przed patologiami występującymi na europejskich rynkach pracy,
 scalanie działalności tzw. „starej” Polonii z nową emigracją zarobkową,
 rola kościoła katolickiego jako ostoi Polskości,
 wspomaganie lokalnych programów socjalnych,
 wykluczeni mają prawo do właściwej opieki,
 monitorowanie przez służby konsularne przestrzegania przez miejscowe instytucje unijnych i lokalnych przepisów socjalnych i pomocowych.
Jesteśmy przekonani o konieczności dalszych corocznych spotkań przedstawicieli wszystkich władz, instytucji oraz organizacji polskich i polonijnych zaangażowanych w sprawy nowej emigracji, jak i szerokiego udziału przedstawicieli środowisk polonijnych w szerokim spektrum dyskusji na ich temat.
Wielka fala nowej ekonomicznej emigracji polskiej przerosła oczekiwania i możliwości władz polskich, krajów zamieszkania i organizacji polonijnych. Wiele zrobiono w tej dziedzinie - jednak ogrom zjawiska kwalifikuje te poczynania jako niewystarczające. Jedynie stałe monitorowanie skomplikowanych procesów związanych z masowym exodusem naszych rodaków może być podstawą do podejmowania ważnych i brzemiennych w skutki decyzji. Możliwość powrotu do kraju, czy też pozostanie za granicą lecz w szeroko rozumianej sferze polskości, wielkiej rzeszy wykwalifikowanych pracowników oraz dzieci i młodzieży polskiej jest ważne i korzystne dla Polski.
Z zadowoleniem należy przyjąć fakt, że w chwili obecnej, po 5 latach od wejścia Polski do Unii Europejskiej, większość krajów, z wyjątkiem Niemiec i Austrii, zniosła wszelkie ograniczenia dostępu Polaków do rynku pracy. Integracja pracowników z Polski na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej jest daleka od ideału. Oferowane im warunki pracy i płacy odbiegają w wielu wypadkach od tych, które w danych krajach dotyczą ich obywateli. Mimo przepisów UE wielu naszych rodaków nie otrzymuje
4
należnych im świadczeń socjalnych np. zasiłków rodzinnych. W dalszym ciągu sprawy podatkowe czy emerytalne nie znalazły jasnych, logicznych i sprawiedliwych rozwiązań.
Pełna integracja pracowników z Polski w Unii Europejskiej będzie możliwa tylko wtedy, gdy zaspokojone zostaną w pełni ich potrzeby informacyjne dotyczące nie tylko warunków panujących na danym rynku pracy, ale też warunków społecznych danych krajów jak np. sprawy mieszkaniowe, socjalne, szkolnictwo, służba zdrowia. Informacje te powinny być dostępne w języku polskim.
Emigracja zarobkowa będąc bazą znacznie szerszego zjawiska, jakim jest emigracja rodzinna, stworzyła konieczność zjednoczenia sił i środków dla zapewnienia właściwych form edukacji dziesiątkom tysięcy dzieci i młodzieży polskiej, która opuściła kraj wraz z rodzicami, a tym samym zapewnienia im właściwych szans rozwoju, wykształcenia i awansu społecznego.
Apelujemy do wszystkich instancji tak w Polsce, jak i krajach zamieszkania Polaków, a w szczególności do administracji państwowej, samorządowej, związków zawodowych, związków pracodawców, o współdziałanie na rzecz tej integracji, o zwalczanie patologii i o działanie na rzecz równego traktowania we wszystkich dziedzinach życia społecznego, tak aby Unia Europejska stała się na prawdę naszym wspólnym domem.

 

Londyn, 31 maja 2009

 

Dokument końcowy konferencji „MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ – 2009“ Londyn

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.