×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Listy informacyjne

OŚWIADCZENIE w sprawie wydarzeń na Białorusi - Szwecja - 9 lutego 2010 r.

Sekretariat Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych z wielkim oburzeniem przyjął informację o przejęciu przez władze białoruskie kolejnego Domu Polskiego w Iwińcu i o haniebnym szykanowaniu Andżeliki Borys, przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi i członków jej związku.

Władze białoruskie rozpoczęły prześladowania Andżeliki Borys i członków jej związku w 2005 r. Przejmowano kolejne Domy Polskie przekazując je organizacji prowadzonej obecnie przez marionetkowego prezesa Stanisława Siemaszkę. Jego organizacja nie posiada społecznego poparcia Polaków na Białorusi, a przekazane jej Domy Polskie nie prowadzą działalności, gdyż jedynym rzeczywistym reprezentantem mniejszości polskiej na Białorusi jest związek prowadzony przez Andżelikę Borys.

Ostatnio nastąpiła eskalacją prześladowań. Dotkliwym ciosem dla ZPB są ostatnie wyroki (5 i 8 lutego br.) Sądu Gospodarczego w Grodnie, który skazał Andżelikę Borys i kierowaną przez nią spółkę „Polonika” za  „nielegalną działalność charytatywną”. Białoruska inspekcja podatkowa zarzuciła spółce m.in. „organizowanie bezpłatnych koncertów”. Łączna kwota zasądzonych kar przekroczyła 40 tys. dolarów, a wyrok wydano pod nieobecność obrońcy, świadków i samej oskarżonej. „Polonika” zajmuje się prowadzeniem Polskiej Szkoły Społecznej w Grodnie, gdzie naukę pobiera ok. 400 polskich dzieci.

W nocy z 5 na 6 lutego w Grodnie w dwóch samochodach ZPB „nieznani sprawcy” przekłuli wszystkie opony oraz pomazali szyby i karoserię czerwoną i niebieską farbą. Wydarzenie miało miejsce tuż przed planowanym na sobotę wyjazdem prezes Związku Andżeliki Borys z darami dla polskich rodzin z rejonu Oszmiany.

8 lutego białoruskie służby specjalne w towarzystwie komornika wtargnęły do Domu Polskiego w Iwieńcu, przejmując kontrolę nad budynkiem. Z Domu wypędzono członków działającej w nim organizacji, spisano i opieczętowano znajdujący się na terenie budynku sprzęt i zmieniono zamki. Dom Polski w Iwieńcu istnieje od 2002 r. i od początku kieruje nim Teresa Sobol, która ma ogromne zasługi dla języka i kultury polskiej. Budynek z przeznaczeniem na Dom Polski dla ZPB został zakupiony, wyremontowany i wyposażony przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" ze środków Senatu RP przeznaczonych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.

Związek Polaków na Białorusi jest organizacją członkowską Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, której statutowym celem jest wspieranie i obrona interesów Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami kraju. Dlatego też, w imieniu 44 naczelnych organizacji z 31 państw Europy zgłaszamy stanowczy protest wobec bezprawnego postępowania władz państwowych Białorusi i przypominamy, że jest ono niezgodne z europejskimi i powszechnie przyjętymi standardami traktowania mniejszości narodowych i etnicznych.

Domagamy się w trybie pilnym zaprzestania szykanowania i nękania Andżeliki Borys i demokratycznie wybranych władz Związku Polaków na Białorusi, zaprzestania wszelkich ingerencji w wewnętrzne sprawy Związku oraz  wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które dopuściły się bezprawnego działania i represji.

Pragniemy wyrazić uznanie i podziękowanie kierownictwu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej za zdecydowaną reakcję wobec zaistniałej w ostatnich dniach sytuacji. Prosimy jednocześnie o stałą kontynuację działań w obronie naszych rodaków na Białorusi.

Wzywamy wszystkie siły polityczne w Polsce, o udzielenie pełnego poparcia Andżelice Borys i prowadzonemu przez nią Związkowi, w walce o należne im prawa i odzyskanie zagrabionego mienia.

Władze białoruskie w jaskrawy sposób naruszyły obowiązujące w Europie podstawowe prawa człowieka i prawa mniejszości narodowych. Wzywamy Radę Europy, Unię Europejską oraz wszystkie demokratyczne państwa Europy, do odważnego i konsekwentnego żądania od władz białoruskich pełnego poszanowania tych praw.

 

Roman Śmigielski                                    Tadeusz Adam Pilat 

Sekretarz Generalny                                  Prezydent EUWP

 

List informacyjny nr.7


Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia  pragnę w imieniu Sekretariatu EUWP serdecznie podziękować za współpracę w minionym roku kalendarzowym i okazaną nam przychylność Marszałkowi, kancelarii oraz członkom Senatu Rzeczpospolitej. Dziękuję Prezydentowi Rzeczpospolitej i pracownikom jego kancelarii, Sejmowi i Rządowi, a w szczególności Ministrom oraz pracownikom Ministerstw Spraw Zagranicznych i Edukacji Narodowej. Za wyrozumiałe wsparcie dziękuję organizacjom pozarządowym, a przede wszystkim Prezesowi, kierownictwu i członkom Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Prezesom Fundacji Semper Polonia i Pomoc Polakom na Wschodzie. Dziękuję za relacje z życia i działalności europejskiej Polonii Dyrekcji i redakcjom TVP Polonia. Dziękuję wspierającej nas w działaniach licznej kadrze polskich placówek dyplomatycznych. Dziękuję również życzliwym nam przedstawicielom kościoła, nauki i mediów oraz innych polskich instytucji i organizacji. Dziękuję za trud pracy polonijnej wszystkim członkom i działaczom organizacji zrzeszonych w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz za życzliwą współpracę zaprzyjaźnionym organizacjom polonijnym na całym świecie,

Wszystkim życzę Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wiele szczęścia i dalszych sukcesów w pracy dla Polski i Polonii w Nowym 2010 Roku.

Tadeusz Adam Pilat - Prezydent EUWP

 

List informacyjny nr 7pdf-grafik

Weiterlesen: List informacyjny nr.7

List informacyjny nr.6

Drogie Koleżanki i Koledzy,                                                                                                                         wrzesień-październik  - 2009 r.

Ten list obejmuje cały okres powakacyjny. Rozpoczyna go przypomnienie kilku ważnych informacji o naszym zjeździe. Następnie podajemy obszerną informację o naszej ostatniej wielkiej imprezie oświatowej w Malmö. Dziękuję wszystkim, którzy nadsyłają maile i dzielą się z nami informacjami o swej działalności, a zwłaszcza koleżankom z Ukrainy i z Węgier.

Serdecznie pozdrawiam                         Tadeusz A. Pilat - Prezydent EUWP


Weiterlesen: List informacyjny nr.6

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.