×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Listy informacyjne

Okólnik Prezydenta EUWP nr 1-2015

List Informacyjny 4 - 2014

Konferencja „Przyszłość mediów polonijnych w Europie”

W dniach 28-30 listopada odbyła się w Szwecji, w Quality Hotel w Malmö, konferencja „Przyszłość mediów polonijnych w Europie”, która zgromadziła przedstawicieli zaproszonych polskich i polonijnych mediów z takich krajów europejskich jak: Austria, Belgia, Białoruś, Czechy, Dania, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Niemcy, Rosja, Szwecja, Ukraina i Wielka Brytania. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele mediów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Media polonijne, zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie Europy, spełniają ważną rolę, służą integracji środowisk polskich i polonijnych oraz łączą je z krajem. Już w 2012 r. w Berlinie, na zorganizowanej przez EUWP konferencji  Monitor Emigracji Zarobkowej, uczestniczące w niej media wyraziły potrzebę bliższej współpracy.

Ideę oraz trud zorganizowania konferencji podjęła Teresa Sygnarek prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, które w pokaźnym zakresie, ze środków własnych  sfinansowało to medialne spotkanie. 

Należy podkreślić, że konferencja mogła się odbyć dzięki wyraźnemu wsparciu finansowemu, którego udzieliła Ambasada RP w Sztokholmie. Również Europejska Unia Wspólnot Polonijnych zadeklarowała pokrycie części kosztów konferencji.

Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Schetyny. Patronat medialny objęła TVP „Polonia”.

Weiterlesen: Konferencja „Przyszłość mediów polonijnych w Europie”

List gratulacyjny

Okólnik 3/2014

Okólnik 3/2014

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.