List informacyjny nr 3 (2011)

Drogie Koleżanki i Drodzy koledzy!


Informuję, że Rada Prezesów EUWP odbędzie się w dniu 19 listopada 2011 r. w Pułtusku. Przyjazdy w piątek 18 listopada (odjazd autobusu do Pułtuska o godz. 17.30.) Wyjazdy w niedzielę, 20 listopada (odjazd autobusu do Warszawy o godz, 11.30.) Bliższe szczegóły zostaną podane później. Proszę uprzejmie o zarezerwowanie podanego terminu i serdecznie pozdrawiam.

Tadeusz Adam Pilat
Prezydent EUWP

List informacyjny  nr 3  (2011)