×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

List informacyjny nr 2 (2011)

Dyplom dla Andżeliki Borys

9 marca br. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski wręczył Andżelice Borys, działaczce polonijnej, byłej przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi, Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie za rok 2009. Przez wiele lat Andżelika była członkiem Sekretariatu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W uzasadnieniu zaznaczono, że Andżelika Borys od wielu lat przyczynia się do propagowania polskiej kultury, historii i tradycji, a także dobrego imienia Polski na Białorusi. W trakcie pełnienia funkcji przewodniczącej Związku Polaków niejednokrotnie wykazywała się odwagą w obronie praw mniejszości polskiej oraz determinacją we współpracy z lokalnymi władzami.

 

Fot. Angelika Borys i minister Jan Borkowski MSZ RP

List informacyjny  nr 2  (2011)

 

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.