List Informacyjny 3-2016

                            List informacyjny nr 3-2016