List Informacyjny 6 - 2013

List informacyjny nr 6 (2013)