×

Hinweis

There is no category chosen or category doesn't contain any items

List do Komitetu Obywatelskiego Mediów Publicznych

     Szwecja – Landskrona – 11 marca 2010 r.

 

Pełnomocnicy Komitetu Obywatelskiego Mediów Publicznych

Agnieszka Holland

Maciej Strzembosz

Iwo Zaniewski

Jacek Żakowski

 

Szanowni Państwo,

 

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP) jest organizacją skupiającą 44 naczelne organizacje polskie i polonijne  z 31 państw Europy.

 

Ponieważ dotarł do nas przygotowany przez Państwa projekt ustawy o mediach publicznych (wersja datowana 09.02.2010) czujemy się - w ramach mandatu udzielonego nam przez organizacje członkowskie EUWP - zobowiązani do ustosunkowania się do proponowanych zapisów tej ustawy.

 

Przede wszystkim chcielibyśmy wyrazić nadzieję, że - po wielokrotnych, nieudanych próbach naprawy mediów publicznych przez klasę polityczną – projekt przygotowany przez Komitet Obywatelski Mediów Publicznych będzie miał szansę realizacji. Rozumiemy, że prezentowany tekst jest wstępnym zapisem przeznaczonym do konsultacji.

 

W artykule 2 projektu ustawy wymienione są podstawowe zadania mediów publicznych, m.in. realizacja prawa do informacji. Naszym zdaniem prawo to posiadają także obywatele polscy przebywający za granicą. Dlatego dziwi nas całkowity brak odniesień w projekcie ustawy do TV Polonia, która - naszym zdaniem - jest jednym z niewielu programów TVP spełniających obecnie (w jakimś stopniu) swoją misję i który w naturalny sposób spełnia zadania przedstawione w artykule 6, punkt 7 projektu ustawy (Programy i usługi medialne jednostek mediów publicznych powinny dostarczać treści dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach, w tym na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą, przedstawiającym Polskę innym krajom). TV Polonia powinna – naszym zdaniem – w większym stopniu niż dotychczas, zajmować się promocją Polski na świecie, a w szczególności promocją polskiej kultury i języka, Dlatego też uważamy, że TV Polonia powinna być wymieniona w artykule 76 projektu. Natomiast w artykule 104 punkt 1. proponujemy słowo „mogą” zastąpić słowami „są obowiązane”.

 

Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo nasze sugestie ze zrozumieniem.

 

W imieniu organizacji skupionych w EUWP

 

                       Roman Śmigielski                                                         Tadeusz Adam Pilat

                Sekretarz Generalny EUWP                                                     Prezydent EUWP

Copyright EUWP © 2015. All Rights Reserved.